Přístupnost nástupišť MHD

Limity pro označení přístupnosti nástupišť MHD v Ostravě

Na základě uvedených hodnot jsou jednotlivé zastávky kategorizovány jako:

  • přístupné
  • částečně přístupné
  • obtížně přístupné
  • nepřístupné

Vysvětlení piktogramů

Přístupná nástupiště

Objekt přístupný

Šířka nástupiště – min. 170 cm.
Podélný a příčný sklon nástupiště – max. 1:16 (6,25%)
Sklon přístupové rampy (nájezdu) délky do 3 m – max. 1:8 (12,5 %).
Sklon přístupové rampy (nájezdu) délky od 3 m do 6 m – max. 1:10 (10,0 %).
Sklon přístupové rampy (nájezd) délky od 6 m do 15 m – max. 1:12 (8,33 %).
Sklon přístupové rampy délky od 15 m – max. 1:16 (6,25 %).
Výšku nástupní hrany – min. 20 cm (stavební tolerance 2 cm).
Výška svislé překážky (například obrubník) – max. 2 cm.
Světlá šířka od pevných překážek (například zábradlí, označník, koš, aj) – min. 90 cm.

Částečně přístupná nástupiště

Objekt částečně přístupný

Šířka nástupiště – min. 150 cm.
Podélný a příčný sklon nástupiště – max. 1:12 (8,33%)
Sklon přístupové rampy (nájezd) délky od 15 m – max. 1: 8 (12,5 %).
Sklon přístupové rampy (nájezd) při délce do 3 m – max. 1:6 (16,67 %) – u sklopených obrubníků nemusí být splněno.
Výšku nástupní hrany – min. 16 cm (stavební tolerance 2 cm)
Výška svislé překážky (například obrubník) – max. 4 cm
Světlá šířka od pevných překážek (například zábradlí, označník, koš, aj.) – min. 800 mm

Obtížně přístupná nebo nepřístupná nástupiště

Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupn

Nesplňuje parametry přístupné a částečně přístupné.