Mapa přístupnosti

SPUSTIT MAPU

Interaktivní mapová aplikace Mapa přístupnosti města Ostravy poskytuje informace o přístupnosti vybraných objektů, které jsou řazeny do kategorií. Přístupnost je hodnocena z mnoha aspektů a rozděluje objekty na přístupné, částečně přístupné  a obtížně přístupné nebo nepřístupné. Mapa vznikla ve spolupráci oddělení GIS MMO, UHAaSŘ MMO s Ostravskou organizací vozíčkářů.