Dotační program Bytové domy bez bariér

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo k 10. září druhou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu Bytové domy bez bariér, který je součástí programu Podpora bydlení. Výzva je zaměřená na podporu odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu a výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, u nichž jsou k tomu stavebně technické předpoklady. Program naopak nepodporuje zpřístupnění vstupu pomocí schodišťové plošiny. Výzva také není zaměřena na rekonstrukci stávajícího výtahu v bytovém domě. Oprávněným žadatelem o dotaci je vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, společenství vlastníků, případně vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo. Dotace je poskytována ve výši 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a do výtahu a 800 tis. Kč v případě výstavby osobního výtahu pro jeden vchod do bytového domu. Více informací a potřebné formuláře naleznete na webu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.