Atletická hala (Vítkovice Aréna)

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ano jeBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ano jePlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ano jeLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Aréna, fitcentrum

Adresa

Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Vstup

Do Atletické haly vedou celkem 2 vstupy, jeden je pro veřejnost a druhý pro sportovce (s vrátnicí). Přístupová komunikace je provedena z betonové dlažby. Před každým vstupem se nachází zátěžové koberce nebo rošty.

Vstup pro veřejnost

Přístup ke vstupu pro veřejnost se nachází ze strany od Clarionu, vlevo od vstupu do Ostravar Areny. Přístupová komunikace je provedena z betonové dlažby a betonu. Ke vstupu vedou 3 schody, které jsou kompenzovány přímou dvouramennou rampou (průjezdná šířka 470 cm, 1. rameno – sklon 5,2 %, délka 838 cm, 2. rameno – sklon 4,8 %, délka 831 cm) s mezi podestou (šířka 470 cm, hloubka 320 cm). Povrch rampy tvoří beton. Před i nad rampou je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 240 cm, bez prahu) se otevírají automaticky směrem do stran. Před vstupem je umístěna gumová rohož. Manipulační prostor před vstupem je dostatečný. Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 725 cm, hloubka 306 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, automaticky otevíratelné do stran (průjezdná šířka 240 cm, bez prahu), bez prahu. Povrch podlahy tvoří koberec. Naproti vstupu se nachází výtah a schodiště. Vlevo je umístěna přímá dvouramenná rampa (průjezdná šířka 321 cm, 1. rameno – sklon 6,0 %, délka 790 cm, 2. rameno – sklon 6,2 %, délka 787 cm) s mezi podestou (šířka 321 cm, hloubka 143 cm). Povrch rampy tvoří leštěný beton. Vlevo nad rampou se nachází vstup do atletické haly.

Vstup pro sportovce (s vrátnicí)

Přístup k hlavnímu vstupu vede z parkoviště nacházejícího se na konci ulice Starobělská. Přístupová komunikace je provedena z betonové dlažby a před vstupem je umístěna gumová rohož. Vstupní dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 188 cm, bez prahu) se otevírají automaticky směrem do stran. Vpravo od vstupu se nachází zvonek na vrátnici (výška 155 cm, odsazení od rohu 29 cm). Přístup ke zvonku je blokovaný odpadkovým košem. Manipulační prostor před vstupem je dostatečný. Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 507 cm, hloubka 237 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, automaticky otevíratelné do stran (průjezdná šířka 188 cm, bez prahu), bez prahu. Povrch podlahy tvoří koberec. Naproti vstupu se nachází vrátnice a výtah, vedoucí do atletické haly. Vpravo od zádveří se nachází vstup do atletického tunelu. Vlevo od vrátnice pokračuje chodba se šatnami – přístup přes schody, které jsou doplněny svislou plošinou.

Interiér

Vertikální komunikaci zajišťují dva výtahy, schodiště, rampa nebo svislá schodišťová plošina. Průchody v prostoru jsou širší než 80 cm. Podlaha je provedena z dlažby nebo koberce. Vrátnice má výšku pultu 110 cm.

Atletická hala

Přístup do atletické haly je možný z obou vstupů do objektu. Pro přístup od vstupu pro veřejnost je potřeba překonat venkovní i vnitřní rampu (viz Vstup). Vlevo nad rampou uvnitř objektu se nachází dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 98 cm, bez prahu, madlo výška 94 cm), které se otevírají směrem ven z haly, a které vedou přímo k vyhrazeným stáním ZTP. Od vstupu pro sportovce (s vrátnicí) se lze dostat pomocí výtahu, pokračovat po sportovní ploše podél tribuny v mírném podélném sklonu a přes kovovou branku se dostat k vyhrazeným stáním ZTP.

Šatny

Přístup k šatnám je možný z obou vstupů do objektu. Pro přístup od vstupu pro veřejnost je potřeba sjet výtahem do -1. podzemního podlaží. Pod schodištěm následují celkem dvoje dvoukřídlé, mechanicky otevíratelné dveře (průjezdná šířka 82 cm, bez prahu, madlo výška 101 cm), které vedou k chodbě se šatnami. Pro přístup od vstupu pro sportovce je potřeba použít šikmou schodišťovou plošinu, která se nachází vlevo od vrátnice a vedou k ní dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 85 cm, bez prahu, madlo výška 101 cm), které se mechanicky otevírají směrem k vrátnici. Celkem se zde nachází 4 šatny. Z nichž dvě šatny (zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy) jsou vybaveny bezbariérovou kabinou a dvěma bezbariérovými sprchami. Do šaten se vstupuje jednokřídlými dveřmi, které se otevírají mechanicky směrem dovnitř (šířka 110 cm) a jsou z vnější strany opatřeny madlem (výška 88 cm). Manipulační prostor v šatnách je dostatečný.

Atletický tunel

Tunel se nachází hned vpravo za zádveřím od vstupu pro sportovce (s vrátnicí). Vedou k nim dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 81 cm, bez prahu, madlo výška 101 cm), které se otevírají směrem ven.

Bufet, VIP salonek

Pro přístup do bufetu a VIP salonku, případně upravené WC kabině, je potřeba vyjet do 2. podlaží výtahem, který se nachází naproti vstupu pro veřejnost. V bufetu se nachází pult s výškou 90 cm a jídelní stoly ve výšce 74 cm. Stoly ve VIP salonku jsou vysoké 108 cm.

Výtah

Výtah u vstupu pro veřejnost spojuje -1. pp. (šatny, BB WC), 1. p. (vstup, atletická hala) a 2. p. (bufet, VIP salonek, BB WC). Manipulační prostor před kabinou je dostatečný. Výtah má automaticky otevíratelné dveře do stran (průjezdná šířka 91 cm) a je umístěn v nice-výklenku (šířka 120 cm, hloubka 21 cm). Ve výtahové kleci (šířka 110 cm, hloubka 140 cm) je na čelní stěně umístěno madlo (výška 91 cm, odsazení od stěny 8 cm) a zrcadlo (výška spodní hrany 91 cm). Na boční straně se nachází sklápěcí sedátko (výška 51 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 100 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 108 cm.

Výtah u vstupu pro sportovce (s vrátnicí) spojuje -1 (vstup) a 1 (atletická hala). Manipulační prostor před kabinou je dostatečný. Výtah má automaticky otevíratelné dveře do stran (průjezdná šířka 90 cm) a je umístěn v nice-výklenku (šířka 114 cm, hloubka 32 cm). Ve výtahové kleci (šířka 110 cm, hloubka 210 cm) je na boční stěně umístěno madlo (výška 90 cm, odsazení od stěny 9 cm) a zrcadlo (výška spodní hrany 72 cm). Výtah je průchozí, na čelní straně se nachází identické druhé dveře. Výška ovladače na nástupních místech je 93 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 105 cm.

Plošina

Pro přístup do šaten od vstupu pro sportovce je potřeba použít šikmou schodišťovou plošinu, která se nachází vlevo od vrátnice a vedou k ní dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 85 cm, bez prahu, madlo výška 101 cm), které se mechanicky otevírají směrem k vrátnici.

Volně přístupná plošina překonává celkem 7 schodišťových stupňů. Před vstupem na plošinu je zmenšená manipulační plocha (šířka +150 cm, hloubka 100 cm). Výškový rozdíl mezi podlahou plošiny a dolním nástupním místem překonává nájezd (šířka 78 cm, délka 20 cm, sklon 27 %). V horní poloze překonává výškový rozdíl také nájezd (šířka 78 cm, délka 20 cm, sklon 19,7 %). Plošina je šikmá a otevřená (šířka 78 cm, hloubka 100 cm, nosnost 300 kg). Ovladače plošiny jsou umístěny na dolní i horní nástupní ploše i uvnitř plošiny do výšky maximálně 107 cm.

WC

V Atletické hale se nachází celkem tři bezbariérové WC kabiny pro veřejnost. Další bezbariérové kabiny jsou určené pro sportovce a nachází se v šatnách (zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy).

WC kabina (vstup pro veřejnost, 2.p., naproti VIP salonku)

Pro přístup k upravené WC kabině je potřeba vyjet do 2. podlaží výtahem, který se nachází naproti vstupu pro veřejnost. WC kabina se nachází vedle běžných toalet, naproti vstupu do VIP salonku.

Do samostatné, volně přístupné kabiny (šířka 180 cm, hloubka 210 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi (západka/mince), které se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 80 cm) a jsou označeny velkým piktogramem vozíku. Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 88 cm). WC mísa (výška sedátka 54 cm) je osazena u levé stěny na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (106 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 69 cm. WC mísa je opatřena pevným (délka 60 cm, výška 84 cm) a sklopným madlem (délka 80 cm, výška 82 cm, osová vzdálenost 78 cm). Splachování se nachází vzadu (výška 117 cm). Umyvadlo (výška 84 cm) je opatřeno pákovou baterií (výška 104 cm) a sklopným zrcadlem bez páky. Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 106 cm), papírovými ručníky (výška 106 cm) a dvěma věšáky (výška 142 cm). V kabině se nachází celkem tři signalizační tlačítka. Dvě tlačítka u WC (výška 100 cm, šňůrka výška 15-190 cm) a jedno u vstupu (výška 120 cm, nad svislým madlem). Manipulační prostor v kabině je dostatečný.

WC kabina pro muže (vstup pro veřejnost, -1.pp.)

Pro přístup od vstupu pro veřejnost je potřeba sjet výtahem do -1. podzemního podlaží. Zde se nachází celkem dvě bezbariérové kabiny (zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy).

Do samostatné, volně přístupné kabiny pro muže (šířka 200 cm, hloubka 220 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi (západka/mince), které se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 90 cm) a jsou označeny velkým piktogramem vozíku. Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 88 cm). WC mísa (výška sedátka 52 cm) je osazena u levé stěny na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (120 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 70 cm. WC mísa je opatřena pevným (délka 60 cm, výška 82 cm) a sklopným madlem (délka 80 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 80 cm). Splachování se nachází vzadu (výška 115 cm). Umyvadlo (výška 84 cm) je opatřeno pákovou baterií (výška 104 cm), sklopným zrcadlem bez páky a svislým madlem (délka 60 cm, výška 50-110 cm). Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 94 cm), papírovými ručníky (výška 95 cm) a dvěma věšáky (výška 141 cm). V kabině se nachází celkem tři signalizační tlačítka. Dvě tlačítka u WC (výška 100 cm, šňůrka výška 50-188 cm) a jedno u vstupu (výška 120 cm). Manipulační prostor v kabině je dostatečný.

WC kabina pro ženy (vstup pro veřejnost, -1.pp.)

Pro přístup od vstupu pro veřejnost je potřeba sjet výtahem do -1. podzemního podlaží. Zde se nachází celkem dvě bezbariérové kabiny (zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy).

Do samostatné, volně přístupné kabiny pro ženy (šířka 188 cm, hloubka 221 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi (západka/mince), které se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 90 cm) a jsou označeny velkým piktogramem vozíku. Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 88 cm). WC mísa (výška sedátka 51 cm) je osazena u pravé stěny na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (120 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 68 cm. WC mísa je opatřena pevným (délka 60 cm, výška 80 cm) a sklopným madlem (délka 80 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 72 cm). Splachování se nachází vzadu (výška 114 cm). Umyvadlo (výška 85 cm) je opatřeno pákovou baterií (výška 105 cm), sklopným zrcadlem bez páky a svislým madlem (délka 60 cm, výška 50-110 cm). Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, papírovými ručníky (výška 95 cm) a dvěma věšáky (výška 140 cm). V kabině se nachází celkem tři signalizační tlačítka. Dvě tlačítka u WC (výška 102 cm, šňůrka výška 17-188 cm) a jedno u vstupu (výška 122 cm). Manipulační prostor v kabině je dostatečný.

WC kabina v šatně pro ženy

Do šatny se vstupuje jednokřídlými dveřmi, které se otevírají mechanicky směrem dovnitř (šířka 110 cm). Do umývárny vedou další jednokřídlé dveře, které se otevírají směrem ven (šířka 110 cm). Z umývárny se vstupuje k WC kabinám jednokřídlými dveřmi, které se otevírají směrem ven (šířka 100 cm). Všechny dveře jsou opatřeny madlem (výška 88 cm). Manipulační prostor v celé šatně je dostatečný.

Do samostatné, volně přístupné kabiny (šířka 185 cm, hloubka 210 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi (západka/mince), které se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 100 cm). Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 86 cm). WC mísa (výška sedátka 54 cm) je osazena u pravé stěny na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (113 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 70 cm. WC mísa je opatřena pevným (délka 60 cm, výška 83 cm) a sklopným madlem (délka 80 cm, výška 83 cm, osová vzdálenost 75 cm). Splachování se nachází vzadu (výška 114 cm). Umyvadlo (výška 84 cm) je opatřeno pákovou baterií (výška 104 cm), sklopným zrcadlem bez páky a svislým madlem (délka 60 cm, výška 80-140 cm). Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, papírovými ručníky (výška 115 cm) a věšákem (výška 137 cm). V kabině se nachází jedno signalizační tlačítka u WC (výška 100 cm). Manipulační prostor v kabině je dostatečný.

WC kabina v šatně pro muže

Do šatny se vstupuje jednokřídlými dveřmi, které se otevírají mechanicky směrem dovnitř (šířka 110 cm). Do umývárny vedou další jednokřídlé dveře, které se otevírají směrem ven (šířka 110 cm). Z umývárny se vstupuje k WC kabinám jednokřídlými dveřmi, které se otevírají směrem ven (šířka 100 cm). Všechny dveře jsou opatřeny madlem (výška 88 cm). Manipulační prostor v celé šatně je dostatečný.

Do samostatné, volně přístupné kabiny (šířka 186 cm, hloubka 210 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi (západka/mince), které se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 100 cm). Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 87 cm). WC mísa (výška sedátka 51 cm) je osazena u levé stěny na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (115 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 68 cm. WC mísa je opatřena pevným (délka 60 cm, výška 82 cm) a sklopným madlem (délka 80 cm, výška 84 cm, osová vzdálenost 76 cm). Splachování se nachází vzadu (výška 114 cm). Umyvadlo (výška 84 cm) je opatřeno pákovou baterií (výška 104 cm), sklopným zrcadlem bez páky a svislým madlem (délka 60 cm, výška 70-130 cm). Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, papírovými ručníky (výška 115 cm) a věšákem (výška 137 cm). V kabině se nachází jedno signalizační tlačítka u WC (výška 100 cm). Manipulační prostor v kabině je dostatečný.

Sprcha

Sprchy jsou určené pro sportovce a nachází se v každé šatně. Ve dvou šatnách (zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy), ve kterých se nachází i upravená WC kabina, jsou vyhrazená vždy dvě sprchovací místa. Do každé šatny se vstupuje jednokřídlými dveřmi, které se otevírají mechanicky směrem dovnitř (šířka 110 cm). Do umývárny vedou další jednokřídlé dveře, které se otevírají směrem ven (šířka 110 cm). Oboje dveře jsou opatřeny madlem (výška 88 cm). Z umývárny se vstupuje ke sprchám (šířka 417 cm, hloubka 236 cm) přes vstup (šířka 150 cm) bez dveří. Manipulační prostor v celé šatně je dostatečný.

Celkem dvě upravená sprchovací místa se nachází naproti sobě (zrcadlově), na bočních stranách z pohledu od vstupu. Pákové baterie jsou umístěny z boku (80 cm od rohu, výška 95-100 cm). Sprchy je opatřeny vodorovným (délka 55 cm, výška 80 cm) a svislým madlem (délka 80 cm, výška 80-160 cm). Přístup je volný, sedátka se zde nenachází. Naproti vstupu ke sprchám je umístěno celkem šest věšáků (výška 122 cm) a čtyři signalizační tlačítka. Dvě tlačítka se nachází v horní úrovni (192 cm, bez šňůrky) a dvě v dolní úrovni (výška 100 cm).

Parkování

Vstup pro sportovce s vrátnicí  – parkoviště se nachází na konci ulice Starobělská (parkoviště E). Celkem 5 vyhrazených stání je umístěno vlevo od vstupu do objektu. Stání navazují přímo na chodník se sníženým obrubníkem.

Vstup pro veřejnost  – Naproti vstupu se nachází parkoviště C, kde jsou vyhrazena 4 parkovací stání. Přístup od parkoviště ke vstupu vede přes upravený přechod pro chodce nebo přes místo pro přecházení, obojí se sníženým obrubníkem.

Poznámka

Navazující objekty: Ostravar Aréna, Multifunkční hala

Datum aktualizace

20. 6. 2023

Fotografie