Aura restaurant

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ano jeLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ano jePřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Restaurace

Adresa

Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba

Vstup

Přístup ke vchodu do objektu je proveden z keramické dlažby a gumové rohože bez nerovností. Vstupy k recepci Hotelu Sareza i restaurace Aura se nachází nad úrovní přilehlé pěší komunikace (+7 schodů) s dostatečným manipulačním prostorem.

Vertikální schodišťová plošina s čelním nástupem i výstupem je z pohledu zdola umístěna vlevo od schodiště a překonává 7 schodišťových stupňů. Před dolní i horní nástupní plochou je dostatečný manipulační prostor. Plošina (šířka 110 cm, hloubka 117 cm, nosnost neznámá) je svislá a uzamčená (klíče se nachází v recepci hotelu). Mezi podlahou nástupiště a plošinou je výškové převýšení menší než 2 cm. Ovladače (výška 102-112 cm) se nacházejí uvnitř i vně (nahoře i dole) plošiny a zvonek (výška 101 cm) je umístěn na dolní nástupní ploše.

Hlavní vstupní dvoukřídlé dveře s prahem (1,5 cm) se otevírají mechanicky ven (průjezdová šířka hlavního křídla 98 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 190 cm, hloubka 140 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, bez prahu a otevírají se mechanicky do zádveří (průjezdová šířka hlavního křídla 92 cm). Průchod mezi recepcí a prostorem restaurace zajišťují jednokřídlé dveře (průjezdná šířka 80 cm), které jsou otevíratelné směrem do recepce a jsou bez prahu.

Vedlejší vstupní dvoukřídlé dveře s prahem (1,5 cm) se otevírají mechanicky ven (průjezdová šířka hlavního křídla 75 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 300 cm, hloubka 156 cm). Dveře zádveří jsou jednokřídlé, bez prahu a otevírají se automaticky do strany (průjezdová šířka 140 cm). V době měření byly dveře zádveří pouze otevřené.

Interiér

Za zádveřím hlavního vstupu se nachází recepce Hotelu Sareza (výška pultu 121 cm). Manipulační prostory, spojovací chodby a průchody v interiéru jsou dostatečné, pouze v jednom místě je zúžený průchod o šířce 72 cm (pravý průchod z restaurace směrem k toaletám a salonku). Podlahu tvoří dlažba. Výška pultu baru je 107 cm s okopovou tyčí ve výšce 21 cm od podlahy.

K interiéru je připojena terasa. Dveře z restaurace na terasu jsou dvoukřídlé (průjezdová šířka hlavního křídla 84 cm s prahem 2 cm). Podlahu tvoří plast (převýšení mezi keramickou dlažbou a plastovou podlahou je 3 cm). Vysoké stoly na terase mají podjezd 94 cm, středně vysoké stoly mají podjezd 62 cm (zúžená šířka pod stolem je 51 cm).

Výtah

V prostoru restaurace se výtah nenachází.

WC

Nedaleko salonku se nachází samostatná upravená toaleta (dveře šířky 90 cm otvíratelné ven, kabina šířka 188 cm, hloubka 207 cm, výška záchodového sedátka 49 cm). Kabina je volně přístupná a je označena piktogramem vozíčkáře. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva dostatečný (84 cm). Na této stěně se nachází také dveře vedoucí do další části, avšak jejich umístění nevadí provozu. WC mísa je opatřena jedním pevným (délka 80 cm, výška 81 cm) a jedním sklopným madlem (délka 50 cm, výška 78 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 86 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, podjezd umyvadla (výška umyvadla 83 cm) je dostatečný. Kabina je opatřena automatickým osvětlením a je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 93 cm), papírovými utěrkami (výška 113 cm), zrcadlem (spodní hrana 123 cm) a věšákem (140 cm). Před i za vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor.

Parkování

U hlavního vstupu se nachází jedno vyhrazené parkovací stání, ve vzdálenosti asi 5 m od plošiny.

Poznámka

Pevné madlo je vyviklané. Přístup od VPS k plošině může být komplikovaný při špatném zaparkování aut (šířka přístupu od čáry rozdělující parkovací stání k patníku je 83 cm). Při ovládání plošiny je nutné neustále držet ovládací tlačítko. Zúžený průchod byl měřen od stěny k mobilnímu prvku.

Datum aktualizace

07/2018

Fotografie