Bar Ve dvanáctce

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ne, neníBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ano jeLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ano jePřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ano jeNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Restaurace

Adresa

Čs. legií 148/12, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava

Vstup

Hlavní vstup do divadla z ulice Čs. legií je bariérový. Zvenku má + 1 stupeň (výška 5,5 cm, hloubka 33 cm) a jednokřídlé, mechanicky otevíratelné dveře dovnitř (průjezdná šířka 90 cm, schod 16 cm zvenku a práh 1,5 cm uvnitř).

Vedlejší přístupný vstup do baru existuje ze dvora divadelního areálu přes zadní vchod (+ 6 schodů), schody lze překonat pomocí šikmé schodišťové plošiny. Plošina je otevřená (šířka 80 cm, hloubka 100 cm, nosnost 250 kg). Výškový rozdíl mezi podlahou plošiny a nástupní plochou je ve spodní poloze plošiny cca 9 cm, a překonává jej krátký nájezd (délka 20 cm, sklon 43 %). V horní poloze je mezi plošinou a povrchem výškový rozdíl cca 0,5 cm, který je opět kompenzován krátkým nájezdem (délka 20 cm, sklon 3,5 %). Plošina je uzamčená a její zprovoznění zajistí inspektor hlediště, kterého je třeba kontaktovat předem. Nad plošinou je manipulační prostor (šířka 160 cm, hloubka 100 cm). Zadní vstup tvoří jednokřídlé dveře (průjezdová šířka 94 cm, práh 1,5 / 2,5 cm), které se otevírají směrem dovnitř a jsou opatřeny zavíracím mechanismem (Brano).

Interiér

Za dveřmi zadního vchodu se nachází chodba se schodištěm, z které ústí dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka hlavního křídla 73 cm, celková šířka 150 cm), které se mechanicky otevírají do chodby. Za těmito dveřmi se schází po 6 schodech do Baru ve „12“, které kompenzuje šikmá schodišťová plošina. Plošina je otevřená (šířka 80 cm, hloubka 100 cm, nosnost 250 kg). Výškový rozdíl mezi podlahou plošiny a nástupní plochou je ve spodní poloze plošiny cca 7 cm, a překonává jej krátký nájezd (délka 20 cm, sklon 33 %). V horní poloze je mezi plošinou a povrchem výškový rozdíl cca 3 cm, který je opět kompenzován krátkým nájezdem (délka 20 cm, sklon 12 %). Plošina je uzamčená a její zprovoznění zajistí obsluha baru. Nad plošinou je manipulační prostor (šířka 270 cm, hloubka 58 cm). Pro použití plošiny je v horní části nutno mít otevřené dveře a v dolní části je nutno přemístit stůl a židle. Výška stolu je 71 cm a výška barového pultu 120 cm. Povrch podlahy tvoří keramická dlažba.

Výtah

V této části objektu se výtah nenachází.

WC

Upravená kabina se nachází v zadní části interiéru baru a je přístupná přes předsíň (šířka 190 cm, hloubka 430 cm) s jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), které se mechanicky otevírají do předsíně a jsou označeny piktogramem vozíku. Do samostatné kabiny se vstupuje jednokřídlými dveřmi, které se mechanicky otevírají ven (průjezdná šířka 80 cm, bez prahu) a jsou opatřeny piktogramem vozíku. WC mísa (výška sedátka 52 cm) je osazena vpravo na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (100 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 70 cm. Mísa WC je opatřena sklopnými madly (délka 85 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 61 cm). Splachování WC se nachází vzadu na stěně (výška 89 cm). Umyvadlo (výška 86 cm) je opatřeno pákovou baterií. Kabina je vybavena odpadkovým košem, věšákem (108 cm) a signalizací pro přivolání pomoci (šňůrka končící 7 cm nad podlahou).

Parkování

Na placeném parkovišti u kostela naproti divadla se nachází tři vyhrazená parkovací místa a vedle kostela jedno neplacené parkovací místo. K hlavnímu vstupu do baru od parkování u kostela je nutno překonat delší objízdnou trasu z důvodů překonání silničního obrubníku.

Poznámka

Vzhledem ke složitému přístupu přes dvě plošiny je tento bar zařazen mezi obtížně přístupné objekty. Návštěvu baru doporučujeme předem domluvit a zajistit si obsluhu šikmé schodišťové plošiny. U plošiny je nutno při použití odsunout židle a stůl a otevřít dvoukřídlé dveře. U dveří upraveného WC schází klika a byly v době mapování uzamčeny. Klíč je k dispozici u obsluhy baru.

Datum aktualizace

04/2019

Fotografie