Bělský les (Stará Bělá)

Obtížný povrch - ano jeObtížný sklon - ano jeBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ne, není
Kategorie: Parky, zahrady, zeleň

Adresa

Ostrava-Stará Bělá

Vstup

Bělský les je rozlehlý lesopark na jižním okraji města je oblíbeným místem pro procházky i pro sportování. Najdete zde hustou síť pěšin pro běh, areál zdraví, areál pevných kontrol pro orientační běh, dětské hřiště, odpočívadla, minigolf. V severovýchodní části, kde býval vojenský prostor, vznikl v posledních letech přírodní výukový areál.

Tato část se nachází v katastru Stará Bělá. Vstupů do parku je celá řada. Povrch tvoří z části asfalt, štěrk, přírodní cesty a kamenná dlažba.

Exteriér

Tato část lesoparku se rozprostírá mezi tramvajovou smyčkou MHD Zábřeh po restauraci Dakota, komunikacemi Studeňská, Chrobákova až po katastrální území Výškovice, do kterého okrajem zasahuje a kolem Starobělské koliby. Kromě asfaltových, štěrkových zpevněných i nezpevněných ploch pro pěší vede přes park také cyklostezka a vozíčkářská trasa vedoucí místy po ne zcela ideálních površích a sklonu. Nachází se zde Výklenková kaple Panny Marie Lurdské, lavičky, přístřešky, odpočinková místa, studánky, prameny a nechybí ani rybníček s vodní cestou, běžecká dráha z písku. Občerstvit se lze v Restauraci Dakota, Starobělské kolibě, občerstvení Houpačky u lesa, Hospůdce Jaris a Bistru U lesa.

Povrch tvoří z větší části asfalt, místy hodně rozpraskaný, hutněný i nehutněný štěrk, přírodní cesty. Řada cest je rozježděná těžkou technikou. Dost často je povrch zvlněný, nerovný a sklony příkré. V okraji části Výškovice je povrch cest i pěšin bezproblémový, pouze jsou zde občas táhlejší sklony.

Výtah

Výtah se v lesoparku nenachází.

WC

Veřejné bezbariérové WC se nachází u tramvajové smyčky MHD Zábřeh v objektu Bistro U lesa.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání se zde nenachází

Poznámka

Návštěvu této části Bělského lesa doporučuji raději s doprovodem. Je to na zvážení každého jedince.

Datum aktualizace

17. 2. 2023

Fotografie