Bistro Boule za ušima (uzavřeno)

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Restaurace

Adresa

Tyršova 498/31, 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava

Vstup

Přístupová komunikace před objektem je ze zámkové dlažby a ve výborném stavu, před vstupními dveřmi je betonová vyvýšenina (výška 1 cm). Manipulační prostor před i za vstupem je dostatečný. Před vstupem se nachází jeden schod (výška 7 cm). Jednokřídlé vstupní dveře se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 89 cm, bez prahu). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 89 cm, hloubka 52 cm) a v době měření byly otevřené.

Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody se zde nenacházejí. Podlahu tvoří keramická dlažba. Interiér je vybaven stoly (výška 77 cm, výška podjezdu 64 cm) s židlemi. Pult je ve výšce cca 90 cm.

Výtah

Celý prostor bistra se nachází v úrovni přilehlého terénu.

WC

V kavárně se nenachází přístupná ani částečně přístupná toaleta.

Parkování

Přibližně 20 m od vstupu do objektu se nachází jedno vyhrazené parkovací stání.

Poznámka

Před bistrem se nachází přístupná venkovní zahrádka, která je vybavena stoly (výška 74, výška podjezdu 72 cm) s židlemi. Povrch tvoří zámková dlažba.

Datum aktualizace

08/2018

Fotografie