Black Kale Superfood Bar

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ano jeBezbariérový vstup hlavním vchodem - ne, neníBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ne, neníTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Restaurace

Adresa

Smetanovo náměstí 3116/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Vstup

Přístupová komunikace před objektem je rovná, povrch tvoří asfalt. Před vstupem se nachází jeden schod (výška 6 cm). Manipulační prostor před i za vstupem je dostatečný. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 92 cm, výška prahu 2 cm). Za vstupními dveřmi se nachází rovný prostor restaurace (šířka +150 cm, hloubka 183 cm) s pultem (výška 98cm). U pultu je nájezd do úrovně vnitřní podlahy objektu, který je pokrytý zátěžovým kobercem (příčný sklon 1,9 %; podélný sklon 14 %, délka 55 cm, šířka 182 cm).

Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody se zde nenacházejí. Podlahu tvoří keramická dlažba. Interiér je vybaven stoly (výška 75 cm, výška podjezdu 71 cm) s lavicemi a židlemi. Pult je ve výšce 98 cm.

Výtah

Celý prostor restaurace se nachází v úrovni přilehlého terénu.

WC

V restauraci se nachází samostatná volně přístupná kabina (šířka 157 cm, hloubka 244 cm) v oddělení pro ženy. Dveře kabiny (průjezdná šířka 80 cm) jsou mechanicky otevíratelné směrem ven, madla a piktogram vozíku chybí. WC mísa (výška sedátka 56 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. V případě odsunutí židle s toaletním papírem je přístup zprava dostatečný (86 cm). Vzdálenost od přední hrany WC ke stěně je 48 cm. WC mísa je opatřena pevným (délka 80 cm, výška 81 cm) a sklopným madlem (délka 80 cm, výška 83 cm, osová vzdálenost madel 62 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 114 cm). Podjezd umyvadla (výška umyvadla 79 cm) je dostatečný. Kabina je opatřena automatickým osvětlením a je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 96 cm) a papírovými utěrkami (výška 140 cm). Před vstupními dveřmi v chodbě je relativně dostatečný manipulační prostor.

Parkování

Cca 50 m od vstupu se nachází 4 vyhrazená parkovací stání. Od parkovacích stání nevede bezbariérová trasa ke vstupu a je nutné se pohybovat po komunikaci parkoviště. Pěší komunikace nejsou opatřeny sníženými obrubníky.

Poznámka

Venkovní zahrádka je přístupná. Dvoukřídlé dveře do zahrádky se otevírají mechanicky směrem dovnitř (průjezdná šířka hlavního křídla 83 cm, výška prahu 2 cm). Hlavní křídlo bývá otevřené, druhé křídlo je uzamčené. Venkovní zahrádka je vybavena stoly (výška 75 cm, výška podjezdu 72 cm) s židlemi. Před dveřmi do zahrádky je ocelový rošt sklepního světlíku a betonová vyvýšenina výšky cca 1 cm.

Datum aktualizace

07/2018

Fotografie