Dělnický dům

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Divadlo, muzeum, galerie, kulturní dům

Adresa

Molákova 701, 725 25 Ostrava-Polanka

Vstup

Přístup k objektu je bezproblémový. Hlavní vstup ze strany parkoviště na zastřešenou podestu je řešen 3 schody, které z boční strany kompenzuje jednoramenná, přímá rampa (sklon 13,5%, průjezdná šíře 131 cm, délka 300 cm). Povrch je tvořen betonem. Rampa je opatřena oboustranným zábradlím (výška 75,5 cm) a zarážkou proti vyjetí. Nahoře u konce rampy je převýšení 1 cm. Manipulační prostor nad i pod rampou a před vstupními dveřmi je dostatečný. Dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 90 cm, práh 2 cm) se otevírají směrem ven a jsou opatřeny panikovou hrazdou, která může sloužit jako madlo. Vedlejší vstup je přístupný brankou přes sportovní areál. Vedlejší vstup do objektu tvoří dvoukřídlé dveře (šířka hlavního křídla 90 cm, práh 2 cm), které se otevírají ven a hlavní křídlo je opatřeno panikovou hrazdou, která může sloužit jako madlo.

Interiér

Povrch za hlavním vstupem tvoří keramická dlažba a zátěžový koberec. Na chodbách a v místnostech je podlaha z keramické dlažby. Společenský sál má podlahu z dřevěných parket. Dveře v interiéru mají dostatečnou průjezdnou šířku s prahy nepřesahující 2 cm. V celém přízemí objektu je dostatečný manipulační prostor. Patro je přístupné pouze schodištěm.

Výtah

V objektu se výtah nenachází.

WC

Upravená kabina se nachází v přízemí mezi sálem a vedlejším vstupem. Do samostatné kabiny (šířka 210 cm, hloubka 183 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi, které se mechanicky otevírají ven (průjezdná šířka 90 cm). Na dveřích je umístěn piktogram vozíku a dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 84 cm). WC mísa (výška sedátka 50 cm) je osazena vpravo na čelní stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (148 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 68 cm. Mísa WC je opatřena sklopným (délka 82 cm, výška 90 cm) a pevným madlem (délka 58 cm, výška 91 cm, osová vzdálenost 65 cm). Splachování WC se nachází vzadu (výška 87 cm). Zdravotní umyvadlo (výška 78 cm) je opatřeno pákovou baterií a zrcadlem (výška spodní hrany 117 cm). Podjezd umyvadla je dostatečný. Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 97 cm) a schránkou na papírové ručníky (výška 123 cm).

Parkování

Na parkovišti před hlavním vstupem se nachází jedno vyhrazené parkovací stání. Přístup k objektu je bezproblémový, povrch komunikací tvoří zámková dlažba.

Datum aktualizace

07/2019

Fotografie