Farská zahrada

Obtížný povrch - ano jeObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ano jePřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ne, neníVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Parky, zahrady, zeleň

Adresa

Moravská Ostrava a Přívoz

Vstup

Vstup do horní i spodní části jsou zajištěn dvoukřídlými branami s dostatečnou průjezdnou šířkou. Povrch před oběma vstupy tvoří dlažba z kamenný kostek.

Exteriér

Farská zahrada se nachází za biskupstvím podél Střelniční ulice a je celá oplocena. Je pomyslně rozdělena na dvě části, z nichž je každá v jiné úrovni. Jsou spojené dřevěnou terasou a schodištěm. Pro osoby na vozíku existuje objízdná trasa po chodníku z betonové dlažby s malými nerovnostmi. Chodník je v některých místech zúžen o sloupy veřejného osvětlení a kanalizační vpusti. Zahrada je vybavena dětským hřištěm, zídkou připomínající původní městské hradby, lavičkami, pitkem, šachovým stolkem a jiným vybavením. Zpevněné plochy jsou mlatové, pochozí povrch tvoří i štěrk, dřevo a kámen.

Výtah

Výtah se v zahradě nenachází.

WC

Součástí areálu není standartní ani upravená toaleta.

Parkování

Na přilehlém parkovišti u spodní části se nachází dvě vyhrazené parkovací stání.

Datum aktualizace

08. 6. 2022

Fotografie