Hotel Akord

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ne, neníBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Hotel, kolej

Adresa

náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Vstup

Přístup do Hotelu Akord je možný pouze z interiéru Domu kultury Akord. K hlavnímu vstupu vede pět schodišťových stupňů. Převýšení je řešeno pomocí dvouramenné, zalomené rampy umístěné vpravo od schodiště (1.rameno – sklon 7,7 %, průjezdná šířka 107 cm, délka 345 cm, 2.rameno – sklon 8 %, průjezdná šířka 109 cm, délka 645 cm). Mezi jednotlivými rameny se nachází podesta (šířka +150 cm, hloubka 120 cm). Rampa je opatřena oboustranným madlem (výška 90 cm). Manipulační prostor pod rampou (šířka +150 cm, hloubka 145 cm), manipulační prostor nad rampou je dostatečný. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé a mechanicky otevíratelné směrem ven (průjezdová šířka 75-80 cm, sklopné madlo ve výšce 94 cm, prah 0,5 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka min 472 cm, hloubka 425 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé a mechanicky otevíratelné směrem do i ze zádveří (průjezdová šířka 144 cm, bez prahu, bez madla). Hlavní vstup Hotelu Akord se nachází v přízemí a je bariérový. Ke vstupu vedou 3 schodišťové stupně. Nad nimi se nachází vstupní dveře (průjezdová šířka 88 cm, bez prahu) a prostor o hloubce 118 cm. Dveře jsou mechanické a otevírají se směrem ven a jsou opatřeny vnějším svislým madlem. Za vstupními dveřmi se nachází chodba s jednotlivými pokoji. Bezbariérový vstup do hotelu se nachází v 1.patře, kde se nacházejí vstupní jednokřídlé, mechanicky otevíratelné dveře široké 80 cm. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé a mechanicky otevíratelné směrem ven (průjezdová šířka 75-80 cm, sklopné madlo ve výšce 94 cm, prah 0,5 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka min 472 cm, hloubka 425 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé a mechanicky otevíratelné směrem do i ze zádveří (průjezdová šířka 144 cm, bez prahu, bez madla). Hlavní vstup Hotelu Akord se nachází v přízemí a je bariérový. Ke vstupu vedou 3 schodišťové stupně. Nad nimi se nachází vstupní dveře (průjezdová šířka 88 cm, bez prahu) a prostor o hloubce 118 cm. Dveře jsou mechanické a otevírají se směrem ven a jsou opatřeny vnějším svislým madlem. Za vstupními dveřmi se nachází chodba s jednotlivými pokoji. Bezbariérový vstup do hotelu se nachází v 1.patře, kde se nacházejí vstupní jednokřídlé, mechanicky otevíratelné dveře široké 80 cm.

Interiér

Bezbariérový vstup do hotelu se nachází v 1.patře, kde se nacházejí vstupní jednokřídlé, mechanicky otevíratelné dveře široké 80 cm. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba a koberec. Dveře do pokojů jsou široké 80 cm s prahem 1 cm. V hotelu se nenachází bezbariérový pokoj ani koupelna.

Výtah

V Hotelu Akord se výtah nenachází. Výtah je v přilehlém DK Akord. Výtah spojuje suterén až čtvrté patro. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 80 cm). Ve výtahové kleci (šířka 104 cm, hloubka 134 cm) je na bočních stěnách a čelní stěně umístěno madlo (výška 87-93 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 112 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece 116 cm. Ve výtahové kleci se nenachází sedátko a zrcadlo.

WC

V Hotelu Akord se upravené WC nenachází. Bezbariérová WC jsou v přilehlém DK Akord – viz Dům kultury Akord.

Parkování

Vlevo od vstupu do DK Akord se na parkovišti nachází dvě vyhrazená parkovací stání. Přístup ke vstupu je bezbariérový.

Poznámka

Blízko budovy se nachází autobusová zastávka Náměstí SNP. Povrch zastávek tvoří zámková dlažba. Šířka nástupiště je dostatečná. Přístup od zastávek je bezproblémový.

Datum aktualizace

02/2018