Hotel Garni VŠB Ostrava

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ano jePlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ano jeLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ano jeNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Hotel, kolej

Adresa

Studentská 1770, 708 00 Ostrava-Poruba

Vstup

Před hlavním vstupem je jeden schodišťový stupeň. Převýšení je řešeno pevnou, přímou, jednoramennou rampou (délka 160 cm, sklon 1,75 %, průjezdová šířka 100 cm). Pod i nad rampou je dostatečný manipulační prostor. Před vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor.

Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 160 cm, bez prahu). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří s dostatečným manipulačním prostorem. Dveře zádveří jsou karuselové s průjezdovou šířkou 160 cm (výška tlačítka pro vozíčkáře 100 cm). Vstup je doplněn o vstupní dveře pro vozíčkáře. Jednokřídlé vstupní dveře se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 100 cm, bez prahu, madlo ve výšce 90 cm). Za dveřmi se nachází zádveří s dostatečným manipulačním prostorem. Dveře zádveří jsou jednokřídlé, mechanicky otevíratelné směrem do zádveří (průjezdová šířka 100 cm, bez prahu, bez madla).

Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba, PVC a z části koberec. Vertikální komunikaci mezi jednotlivými patry zajišťují výtahy a schodiště. Ve vestibulu budovy se nachází šikmá schodišťová plošina (šířka 90 cm, hloubka 80 cm, nosnost 225 kg, zvonek ve výšce 110 cm). Plošina je uzamčená a přístup zajistí personál z vrátnice.

Dveře na chodbě jsou dvoukřídlé (průjezdová šířka 80-90 cm, výška prahů 0-2,5 cm). V hotelu se nachází vybrané pokoje, které jsou přizpůsobeny osobám na vozíčku.

Dveře do jednotlivých pokojů jsou jednokřídlé (průjezdová šířka 80 cm, výška prahu 2 cm, madlo ve výšce 80 cm).

Výtah

Výtah spojuje všechna podlaží budovy (1-12). Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 80 cm). Výtahová klec (šířka 134 cm, hloubka 108 cm) je vybavena madlem (výška 90 cm) a sklopným sedátkem (výška 50 cm) v dosahu ovladačů. Výška ovladače na nástupních místech je 110 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 120 cm.

V každé budově jsou umístěny tři výtahy vedle sebe. Výtahy mají stejné parametry.

WC

Ve vestibulu za hlavním vstupem se nachází uzamčená, samostatná WC kabina (šířka 136 cm, hloubka 243 cm). Klíče od kabiny jsou k dispozici na recepci. Dveře WC kabiny (průjezdná šířka 80 cm) jsou otevíratelné směrem ven a jsou opatřeny madlem (výška 80 cm). WC mísa (výška sedátka 46 cm) je osazena na levé stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (min 100 cm), před mísou není dostatečný prostor (60 cm). WC mísa je opatřena dvěma sklopnými madly (výška 80 cm, délka 90 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno z boku (výška 75 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je nedostatečný (40 cm). Umyvadlo je opatřeno svislým madlem, pákovou baterií, mýdelníkem a pevným zrcadlem (výška spodní hrany 127 cm).

U hotelové restaurace se nachází volně přístupná WC kabina (šířka 248 cm, hloubka 176 cm). Dveře WC kabiny (průjezdová šířka 80 cm) jsou otevíratelné směrem ven a jsou opatřeny madlem (výška 83 cm). WC mísa (výška sedátka 54 cm) je osazena na levé stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (100 cm). WC mísa je opatřena pevným a sklopným madlem (délka 80 cm, výška 80-82 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 111 cm). Podjezd umyvadla (výška 82 cm) je dostatečný (65 cm). Umyvadlo je opatřeno vodorovným madlem (délka 55 cm, výška 80 cm), pákovou baterií, sklopným zrcadlem bez páky (výška horní hrany 132 cm) a mýdelníkem.

Vybrané hotelové pokoje jsou vybavené bezbariérovou koupelnou s WC a sprchou. Koupelna (šířka 237 cm, hloubka 247 cm) je přístupná přes předsíň s dostatečným manipulačním prostorem. Dveře koupelny (průjezdná šířka 80 cm) jsou otevíratelné směrem ven a jsou opatřeny madlem (výška 80 cm). WC mísa (výška sedátka 50 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (170 cm). WC mísa je opatřena sklopným a pevným madlem (délka 82-85 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 115 cm). Podjezd umyvadla (výška 83 cm) je dostatečný (55 cm). Umyvadlo je opatřeno vodorovným madlem, pákovou baterií, sklopným zrcadlem bez páky (výška horní hrany 150 cm) a mýdelníkem.

Sprcha

Sprcha se nachází v pokojích vybavených bezbariérovou koupelnou s WC a sprchou. Koupelna (šířka 237 cm, hloubka 247 cm) je přístupná přes předsíň s dostatečným manipulačním prostorem. Dveře koupelny (průjezdná šířka 80 cm) jsou otevíratelné směrem ven a jsou opatřeny madlem (výška 80 cm). Sprchovací plocha je otevřená (šířka 140 cm, hloubka 140 cm). Šířka vedle místa sedátka (výška 53 cm) není dostatečná (60 cm). Ruční sprcha je umístěna z boku vedle sedátka (výška 95 cm) a opatřena pákovou baterií. Z boku sedátka je umístěno vodorovné madlo (délka 50 cm, výška 75 cm). Sprcha se nachází v pokojích vybavených bezbariérovou koupelnou s WC a sprchou. Koupelna (šířka 237 cm, hloubka 247 cm) je přístupná přes předsíň s dostatečným manipulačním prostorem. Dveře koupelny (průjezdná šířka 80 cm) jsou otevíratelné směrem ven a jsou opatřeny madlem (výška 80 cm). Sprchovací plocha je otevřená (šířka 140 cm, hloubka 140 cm). Šířka vedle místa sedátka (výška 53 cm) není dostatečná (60 cm). Ruční sprcha je umístěna z boku vedle sedátka (výška 95 cm) a opatřena pákovou baterií. Z boku sedátka je umístěno vodorovné madlo (délka 50 cm, výška 75 cm).

Sprcha se nachází v pokojích vybavených bezbariérovou koupelnou s WC a sprchou. Koupelna (šířka 237 cm, hloubka 247 cm) je přístupná přes předsíň s dostatečným manipulačním prostorem. Dveře koupelny (průjezdná šířka 80 cm) jsou otevíratelné směrem ven a jsou opatřeny madlem (výška 80 cm). Sprchovací plocha je otevřená (šířka 140 cm, hloubka 140 cm). Šířka vedle místa sedátka (výška 53 cm) není dostatečná (60 cm). Ruční sprcha je umístěna z boku vedle sedátka (výška 95 cm) a opatřena pákovou baterií. Z boku sedátka je umístěno vodorovné madlo (délka 50 cm, výška 75 cm).

Parkování

Cca 50 m od hlavního vstupu se nachází dvě vyhrazená parkovací stání.

Poznámka

Madla u WC u restaurace byla v době mapování silně vyviklaná.

Datum aktualizace

02/2018

Fotografie