Pension Padre

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ne, neníBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Hotel, kolej

Adresa

Ruská 1230/121, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Vstup

Hlavní vstup Před hlavním vstupem jsou dva schody bez zábradlí. Vstupní dveře jsou jednokřídlé, mechanicky otevíratelné (průjezdová šířka 90 cm, výška prahu 2 cm). Vedlejší vstup Přístup k vedlejšímu vstupu je z parkoviště a je tvořen dlažbou bez nerovností. Před vstupem jsou dva schody se zábradlím. Přístup je zde řešen pevnou rampou s nekluzkým povrchem (délka 203 cm, průjezdná šířka 139 cm, sklon 13 %). Rampa je opatřena oboustranným zábradlím (výška 92 cm). Manipulační prostor před vstupem je dostatečný. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíratelné směrem dovnitř (průjezdová šířka 93 cm, výška prahu 2 cm).

Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody se zde nenacházejí. Podlahu tvoří dlažba. Podjezd stolů -výška 61 cm.

Výtah

Celý prostor restaurace se nachází v přízemí.

WC

Vyhrazené WC v objektu není, v objektu se však nachází běžné WC pro veřejnost (průjezdová šířka dveří 57 cm).

Parkování

Na parkovišti ul. Sovova je vjezd pouze pro návštěvníky restaurace. Příčný a podélný sklon vyhovuje, povrch tvoří keramická dlažba.

Datum aktualizace

8/2019

Fotografie