Hotel VP1

Obtížný povrch - ano jeObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ne, neníBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Hotel, kolej

Adresa

Ruská 2946, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Vstup

Povrch před objektem tvoří asfalt a dlažba z kamenných kostek. Před vstupními dveřmi je podesta (šířka +150 cm, hloubka 120 cm), ke které vedou dva schodišťové stupně (výška 13 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře se mechanicky otvírají ven (průjezdná šířka hlavního křídla 86 cm, práh 1 cm). Za dveřmi se nachází zádveří s recepcí. Ze zádvěří do haly vedou dvoukřídlé mechanicky otevíratelné dveře, za kterými se nachází schody.

Interiér

Všechna podlaží s pokoji jsou dostupná pouze schodištěm. V hotelu se nenachází bezbariérový pokoj ani koupelna s toaletou.

Výtah

Výtah se v hotelu nenachází.

WC

Upravené WC se v hotelu nenachází.

Parkování

Napravo od vstupu se nachází jedno vyhrazené parkovací stání. Povrch tvoří kamenné kostky. Přístup ke vstupu vede po komunikacích z kamenných kostek a asfaltu. MHD Na tramvajovou zastávku ?Dolní Vítkovice?, která se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od hranice areálu Dolní oblasti Vítkovice (cca 120 m od samotného objektu Hotelu VP1), se dá dostat podjezdem pod ulicí Místeckou. U obou nástupišť je výška nástupní hrany 25 cm, šířka nástupišť v nejužším místě je 200 cm resp. 210 cm. Mezi nástupišti je možné přejít přes kryt kolejového svršku (nerovná vyviklaná betonová dlažba). Přístupovou komunikaci k nástupištím tvoří betonová dlažba (sklon před vjezdem na nástupiště až 15,7 %), mozaiková dlažba, litý asfalt a kamenná dlažba (sklon 5 % až 7 %).

Datum aktualizace

04/2018

Fotografie