Krajský úřad – budova F

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ano jePlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ano jeLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ano jeNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: MMO, ÚMOb, úřad, obřadní síň

Adresa

28.října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Vstup

Do budovy „F“ je přístup z haly budovy „A“, přes budovu „E“ nebo přes hlavní vstup budovy G a šikmou schodišťovou plošinu. Přístup k hlavnímu vstupu do objektu A je proveden z betonové dlažby a kostek bez nerovností. Před vstupem je umístěna gumová rohož. Vstup se nachází v úrovni přilehlé pěší komunikace s dostatečným manipulačním prostorem před vstupními dveřmi. Na levé straně u vstupu se nachází zvonek (výška 150 cm) a úřední elektronická deska (horní hrana 169 cm, spodní hrana 120 cm). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, automaticky otevíratelné do stran (průjezdná šířka 164 cm), bez prahu. Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 459 cm, hloubka 200 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, automaticky otevíratelné do stran (průjezdná šířka 165 cm), bez prahu. Za hlavním vstupem se nachází prostor recepce (výška informačního pultu 120 cm). Po levé a pravé straně je situovaná dvouramenná rampa (1. rameno délka 200 cm, sklon 6,4 %, 2. rameno délka 400 cm, sklon 8,3 %, průjezdná šířka 143 cm) vedoucí do vyvýšeného přízemí. Přístup ke vstupu budovy G je proveden z betonové dlažby. Před vstupem je umístěna gumová rohož. Vstup se nachází v úrovni přilehlé pěší komunikace s dostatečným manipulačním prostorem před vstupními dveřmi. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíratelné směrem ven (průjezdná šířka 97 cm, výška prahu 1 cm). Dveře jsou opatřeny madlem (výška 85 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 380 cm, hloubka 267 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíratelné směrem do zádveří (průjezdová šířka 97 cm, bez prahu). Dveře jsou opatřeny madly (výška 85 cm). Plošina E-G Ve spojovací chodbě mezi budovou E a G je 11 schodišťových stupňů. Na straně schodiště je umístěna schodišťová plošina. Před vstupem na plošinu je dostatečná manipulační plocha. Plošina je šikmá a otevřená (šířka 80 cm, hloubka 119 cm, nosnost 225 kg). Plošina je volně přístupná. Ovladače plošiny jsou umístěny na dolní i horní nástupní ploše, i uvnitř plošiny do výšky maximálně 104 cm.

Interiér

V interiéru před dveřmi do budovy G se nachází dvouramenná, pevná rampa (1. rameno sklon 8,5 %, 2. rameno sklon 9,1 %) s podestou (šířka 135 cm, hloubka 120 cm). Rampa má oboustranné madlo (výška 90 cm) a zarážku proti vyjetí. Povrch je nekluzký. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody v prostoru jsou širší než 80 cm. Podlahu tvoří dlažba, koberec a lino. Vertikální komunikaci zajišťuje výtah, schodiště a rampa. Výška informačního pultu recepce je 120 cm. Na chodbě jsou umístěny dvoukřídlé dveře (průjezdová šířka hlavního křídla 91 cm). U dveří jsou umístěny čtečky karet (výška 112 cm). Dveře do kanceláří mají průjezdnou šířku 90 cm s výškou prahu 1,5 cm.

Výtah

Na chodbě naproti schodiště je umístěn výtah, který je označen piktogramem vozíku a spojuje 1. PP až 5. NP. Výtah má před kabinou dostatečný manipulační prostor. Výtahy má automaticky otevíratelné dveře do stran (průjezdná šířka 80 cm) a jsou umístěny v nice-výklenku (šířka 103 cm, hloubka 30 cm). Ve výtahové kleci (šířka 102 cm, hloubka 200 cm) je na čelní stěně umístěno madlo (výška 91 cm, odsazení od stěny 8 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 108 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 123 cm. Ve výtahové kleci je umístěno sedátko (výška 50 cm, šířka 40 cm, hloubka 40 cm), je funkční ve všech polohách a ovladače jsou v dosahu. Na čelní stěně je situováno zrcadlo (výška spodní hrany 102 cm). V zadní části budovy F je vedle schodiště umístěn další výtah. Výtah spojuje 1. PP až 5. NP. Výtah má před kabinou dostatečný manipulační prostor. Výtah má automaticky otevíratelné dveře do stran (průjezdná šířka 80 cm) a jsou umístěny v nice-výklenku (šířka 103 cm, hloubka 28 cm). Ve výtahové kleci (šířka 95 cm, hloubka 124 cm) je na čelní stěně umístěno madlo (výška 91 cm, odsazení od stěny 8 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 107 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 111 cm. Ve výtahové kleci je na čelní stěně umístěno zrcadlo (výška spodní hrany 102 cm). Ve výtahové kleci se nenachází sedátko.

WC

WC - 2. NP Uprostřed chodby budovy F je umístěna přístupná samostatná upravená toaleta (šířka 138 cm, hloubka 160 cm), která je označena piktogramem vozíku. Dveře upravené WC kabiny (šířka 80 cm) se otevírají směrem ven z kabiny. Mísa WC (výška 52 cm) je osazena na protější straně vstupu. Přístup k míse z pohledu od vstupu je zleva (76 cm). WC je opatřeno na levé straně madlem sklopným (délka 81 cm, výška 80 cm) a na pravé straně madlem pevným (délka 62 cm, výška 81 cm). Osová vzdálenost těchto madel je 65 cm. Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 71 cm. Splachování WC je vzadu ve výšce 108 cm. Podjezd umyvadla (výška 86 cm) je dostatečný (63 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií. Madlo vodorovné (výška 93 cm, délka 23 cm). Kabina je vybavena toaletním papírem, zrcadlem (výška spodní hrany 74 cm), košem, mýdelníkem (výška 112 cm), papírovými utěrkami (výška 138 cm) a věšákem (výška 159 cm). WC – 3., 4. NP Uprostřed chodby budovy F je umístěná přístupná samostatná upravená toaleta (šířka 138 cm, hloubka 160 cm), která je označena piktogramem vozíku. Dveře upravené WC kabiny (šířka 80 cm) se otevírají směrem ven z kabiny a jsou opatřeny madlem, které je umístěno uvnitř ve výšce 92 cm. Mísa WC (výška 52 cm) je osazena na protější straně vstupu. Přístup k míse z pohledu od vstupu je zleva (76 cm). WC je opatřeno na levé straně madlem sklopným (délka 81 cm, výška 80 cm) a na pravé straně madlem pevným (délka 62 cm, výška 81 cm). Osová vzdálenost těchto madel je 65 cm. Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 71 cm. Splachování WC je vzadu ve výšce 108 cm. Podjezd umyvadla (výška 86 cm) je dostatečný (63 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií. Madlo vodorovné (výška 93 cm, délka 23 cm). Kabina je vybavena toaletním papírem, zrcadlem (výška spodní hrany 74 cm), košem, mýdelníkem (výška 112 cm), papírovými utěrkami (výška 138 cm) a věšákem (výška 159 cm). WC – 5. NP Vedle výtahu budovy F je umístěná přístupná samostatná upravená toaleta (šířka 183 cm, hloubka 166 cm), která je označena piktogramem vozíku. Dveře upravené WC kabiny (šířka 80 cm) se otevírají směrem ven z kabiny a jsou opatřeny madlem, které je umístěno uvnitř ve výšce 92 cm. Mísa WC (výška 50 cm) je osazena na protější straně vstupu. Přístup k míse z pohledu od vstupu je zleva a je dostatečný (123 cm). WC je opatřeno na levé straně madlem sklopným (délka 80 cm, výška 80 cm) a na pravé straně madlem pevným (délka 62 cm, výška 80 cm). Osová vzdálenost těchto madel je 65 cm. Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 71 cm. Splachování WC je vzadu ve výšce 108 cm. Podjezd umyvadla (výška 81 cm) je dostatečný (60 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií. Madlo vodorovné (výška 94 cm, délka 23 cm). Kabina je vybavena toaletním papírem, zrcadlem (výška spodní hrany 71 cm), košem, mýdelníkem (výška 110 cm), papírovými utěrkami (výška 133 cm), vysoušečem rukou (výška 121 cm) a věšákem (výška 160 cm).

Parkování

Před hlavním vstupem do budovy se na parkovišti nachází 4 vyhrazené parkovací stání. Přístup do budovy je rovný z betonové dlažby a kostek. MHD Cca 200 m od budovy se nachází tramvajová zastávka Krajský úřad. Povrch zastávky tvoří zámková dlažba, nástupní hrany jsou provedeny z bezbariérových obrubníků. Šířka nástupiště je dostatečná. Přístup od zastávek je bezproblémový. K hlavnímu vstupu vede podélný sklon 5,8%.

Datum aktualizace

05/2019

Fotografie