Krajský úřad – budova G

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ano jePlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ano jeLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: MMO, ÚMOb, úřad, obřadní síň

Adresa

28.října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Vstup

Do budovy G se lze dostat samostatným hlavním vstupem z parkoviště za krajským úřadem, nebo vnitřkem budovy přes schodišťovou plošinu z budovy E. Přístup ke vstupu je proveden z betonové dlažby. Před vstupem je umístěna gumová rohož. Vstup se nachází v úrovni přilehlé pěší komunikace s dostatečným manipulačním prostorem před vstupními dveřmi. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíratelné směrem ven (průjezdná šířka 97 cm, výška prahu 1 cm). Dveře jsou opatřeny madlem (výška 85 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 380 cm, hloubka 267 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíratelné směrem do zádveří (průjezdová šířka 97 cm, bez prahu). Dveře jsou opatřeny madly (výška 85 cm).

Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody v prostoru jsou širší než 80 cm. Podlahu tvoří dlažba, koberec a lino. Vertikální komunikaci zajišťuje výtah a schodiště. Za hlavním vstupem se nachází prostor recepce (výška informačního pultu 115cm). Na chodbách jsou umístěny dvoukřídlé dveře (průjezdová šířka 91 cm, výška prahu 0,5 cm). Dveře do kanceláří jsou jednokřídlé (šířka 90 cm, výška prahu 2 cm). Z budovy G se lze dostat přes schodišťovou plošinu do dalších budov KÚ. Plošina E-G Ve spojovací chodbě mezi budovou E a G je 11 schodišťových stupňů. Na straně schodiště je umístěna schodišťová plošina. Před vstupem na plošinu je dostatečná manipulační plocha. Plošina je šikmá a otevřená (šířka 80 cm, hloubka 119 cm, nosnost 225 kg). Plošina je volně přístupná. Ovladače plošiny jsou umístěny na dolní i horní nástupní ploše, i uvnitř plošiny do výšky maximálně 104 cm.

Výtah

Výtah má automaticky otevíratelné dveře do stran (průjezdná šířka 92 cm) a jsou umístěny v nice-výklenku (šířka 113 cm, hloubka 18 cm). Ve výtahové kleci (šířka 110 cm, hloubka 136 cm) je na čelní stěně umístěno madlo (výška 90 cm, odsazení od stěny 8 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 108 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 123 cm. Ve výtahové kleci je umístěno sedátko (výška 51 cm, šířka 40 cm, hloubka 40 cm), je funkční ve všech polohách a ovladače jsou v dosahu. Na čelní stěně je situováno zrcadlo (výška spodní hrany 102 cm).

WC

Na chodbě budovy G je umístěna přístupná samostatná upravená toaleta (šířka 177 cm, hloubka 161 cm), která je označena piktogramem vozíku. Dveře upravené WC kabiny (šířka 80 cm) se otevírají směrem ven z kabiny. Mísa WC (výška 46 cm) je osazena na protější straně vstupu. Přístup k míse zleva je dostatečný (110 cm). WC je opatřeno na levé straně madlem pevným (délka 79 cm, výška 78 cm) a na pravé straně madlem sklopným (délka 81 cm, výška 80 cm). Osová vzdálenost madel je 61 cm. Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 73 cm. Splachování WC je vzadu ve výšce 102 cm. Podjezd umyvadla (výška 83 cm) je nedostatečný (58 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií. Madlo svislé (výška 88 cm, délka 50 cm). Kabina je vybavena toaletním papírem, zrcadlem (výška spodní hrany 62 cm), košem, mýdelníkem (výška 93 cm), papírovými utěrkami (výška 110 cm) a věšákem (výška 133 cm). V kabině je umístěno signalizační tlačítko (výška 103 cm).

Parkování

Před hlavním vstupem do budovy se na parkovišti nachází 4 vyhrazené parkovací stání. Přístup do budovy je rovný z betonové dlažby a kostek.

Poznámka

MHD Cca 200 m od budovy se nachází tramvajová zastávka Krajský úřad. Povrch zastávky tvoří zámková dlažba, nástupní hrany jsou provedeny z bezbariérových obrubníků. Šířka nástupiště je dostatečná. Přístup od zastávek je bezproblémový. K hlavnímu vstupu vede podélný sklon 5,8%.

Datum aktualizace

05/2019

Fotografie