Kuželna SAREZA

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ano jePřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ano jeNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Aréna, fitcentrum

Adresa

Skautská 6093/11, 708 00 Ostrava-Poruba

Vstup

Hlavní vstup se nachází v úrovni přilehlého terénu. Vstupní, dvoukřídlé dveře s prahem 1 cm se nachází v nice (šířka 193 cm, hloubka 220 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven (průjezdná šířka 84 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 247 cm, hloubka 494 cm). Dveře zádveří jsou také dvoukřídlé, nachází se v nice (šířka 250 cm, hloubka 15 cm), jsou bez prahu a mechanicky otevíratelné směrem do zádveří (průjezdová šířka hlavního křídla 75 cm).

Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Dvoukřídlé dveře do kuželny i restaurace (v zádveří) se nachází v nice (šířka 250 cm, hloubka 15 cm) a otevírají se mechanicky směrem do zádveří (průjezdná šířka hlavního křídla 75 cm). Podlahu tvoří dlažba a koberec. Dráhy kuželny jsou přístupné přes 2 schodišťové stupně nebo nájezd (šířka 96 cm, délka 155 cm, sklon cca 20%). Lavice u drah jsou vysoké 46 cm, stoly 52 cm (podjezd 48 cm), ovládací panel drah od 76 cm.

Výtah

Kuželna Sareza i restaurace se nachází v přízemí. Budova nemá výtah.

WC

V zádveří hlavního vstupu (mezi kuželnou a restaurací) se nachází samostatná volně přístupná kabina (šířka 156 cm, hloubka 160 cm). Dveře WC kabiny (průjezdová šířka 80 cm) jsou mechanicky otevíratelné směrem z kabiny a chybí jim madlo. WC mísa (výška sedátka 54 cm) je osazena na protější stěně od dveří. Přístup zprava je dostatečný (87 cm), ale je bráněn umístěnými předměty. WC mísa je opatřena sklopným (výška cca 84 cm, délka 80 cm) a pevným madlem (výška cca 80 cm, délka 55 cm, osová vzdálenost 67 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 116 cm). Podjezd zdravotního umyvadla (výška 84 cm) je dostatečný. Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií a pevným zrcadlem. V době mapování byl v kabině prostor pro vozík vedle WC mísy blokovaný mobilním prvkem. V šatně č. 5 se nachází v koupelně volně přístupná kabina. Vstupní dveře do šatny (šířka 273 cm, hloubka 555 cm) jsou široké 80 cm, bez madla a otevírají se směrem dovnitř. Dveře do koupelny jsou široké také 80 cm, bez madla a otevírají se směrem ven. V koupelně se nachází upravená WC kabina (šířka 170 cm, hloubka 127 cm), ke které je však přístup zúžený na 66 cm (mezi stěnou a sprchou). Dále se v koupelně nachází pisoár, sprcha (šířka 81 cm, hloubka 90 cm, sokl výšky 27 cm) a zdravotní umyvadlo (výška 85 cm, dostatečný podjezd) se zrcadlem (výška spodní hrany 122 cm) a vodorovným pevným madlem (délka 55 cm, výška 86 cm). Dveře samotné WC kabiny (průjezdová šířka 80 cm) jsou mechanicky otevíratelné směrem z kabiny s vnitřním madlem (výška 91 cm). WC mísa (výška sedátka 50 cm) je osazena na protější stěně od dveří. Přístup zleva je dostatečný (110 cm). WC mísa je opatřena sklopným (výška cca 85 cm, délka 80 cm) a pevným madlem (výška cca 83 cm, délka 55 cm, osová vzdálenost 66 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 115 cm). Podjezd umývátka (výška 84 cm) je nedostatečný. Umývátko je opatřeno pákovou baterií. V šatně č. 7c se nachází v koupelně volně přístupná kabina. Vstupní dveře do šatny (šířka 273 cm, hloubka 555 cm) jsou široké 80 cm, bez madla a otevírají se směrem dovnitř. Dveře do koupelny jsou široké také 80 cm, bez madla a otevírají se směrem ven. V koupelně se nachází upravená WC kabina (šířka 194 cm, hloubka 141 cm), dále sprcha (šířka 88 cm, hloubka 91 cm, sokl výšky 27 cm), dva věšáky (výška 153 cm) a zdravotní umyvadlo (výška 87 cm, dostatečný podjezd) se zrcadlem (výška spodní hrany 122 cm) a vodorovným pevným madlem (délka 55 cm, výška 85 cm). Dveře samotné WC kabiny (průjezdová šířka 80 cm) jsou mechanicky otevíratelné směrem z kabiny s vnitřním madlem (výška 88 cm). WC mísa (výška sedátka 48 cm) je osazena na protější stěně od dveří. Přístup zprava je dostatečný (130 cm). WC mísa je opatřena sklopným vyviklaným (výška cca 85 cm, délka 80 cm) a pevným madlem (výška cca 83 cm, délka 80 cm, osová vzdálenost 66 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 113 cm). Podjezd umývátka (výška 84 cm) je nedostatečný. Umývátko je opatřeno pákovou baterií a zrcadlem (výška spodní hrany 123 cm).

Parkování

Jedno vyhrazené parkovací stání se nachází na parkovišti naproti Kuželny Sareza.

Datum aktualizace

02/2018

Fotografie