Veřejné WC (u Bělského lesa)

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ne, neníTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ne, není
Kategorie: Veřejné toalety

Adresa

Svornosti 56, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Vstup

Upravené WC se nachází u tramvajové smyčky na okraji Bělského lesa - na konci ulice Svornosti v Ostravě – Zábřehu a je určeno výhradně pro osoby těžce tělesně postižené. Pro umožnění vstupu je vedle dveří umístěn automat na peníze, který při vhození 5 Kč dveře odjistí (výška otvoru pro mince 112 cm). Vstup se nachází v úrovni přilehlého terénu. Povrch před vstupem tvoří betonová dlažba. Vstupní dveře vedou přímo do kabiny WC a jsou opatřeny piktogramem vozíku.

Interiér

Interiér tvoří kabina WC.

Výtah

Objekt se nachází v úrovni terénu.

WC

Kabina (šířka 164 - 247 cm, hloubka 179 cm), slouží výhradně osobám na vozíku. Dveře kabiny (průjezdná šířka 88 cm, práh 2 cm) jsou mechanicky otevíratelné směrem ven, opatřeny vnitřním madlem (výška 88 cm) a zámkem, který není odjistitelný zvenku. WC mísa (výška sedátka 43 cm) je osazena na protější stěně od dveří. Přístup zleva je dostatečný (101 cm). WC mísa je opatřena pevným a sklopným madlem (výška cca 80 cm, délka 80 cm, osová vzdálenost madel 58 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 101 cm). Splachování je automatické, ale lze jej spláchnou i mechanicky. Umyvadlo je umístěno na pravé straně. Podjezd umyvadla (výška podjezdu 70 cm) je dostatečný. Umyvadlo (výška 83 cm) je opatřeno bezdotykovou baterií, vodorovným madlem (výška 82 cm, délka 80 cm) a pevným zrcadlem (výška spodní hrany 83 cm). V kabině se nachází toaletní papír, mýdelník (88 cm) a schránka na papírové ručníky (98 cm). Signalizace nouzového volání je umístěna vedle WC mísy ve dvou výškových úrovních (18 cm a 113 cm).

Parkování

V blízkosti budovy se nenachází vyhrazené parkovací stání.

Poznámka

Toaletní papír je umístěn vedle mísy v prostoru pro vozík a v případě umístění vozíku vedle mísy je obtížně dostupný. Mýdelník je špatně dostupný. U vstupu je umístěna cedule s provozní dobou WC: Květen – říjen: 7:00 – 20:00, Listopad – duben: 7:00 – 16:00.

Datum aktualizace

12. 1. 2022

Fotografie