Úvod

Poradenství Bez bariér Ostravské organizace vozíčkářů je od roku 2000 bezplatná služba určená těžce tělesně postiženým občanům z Ostravy a přilehlého okolí.

Co poskytujeme
  1. informace a poradenství týkající se úprav přirozeného prostředí těžce tělesně postižených a odstraňování architektonických bariér
  2. mapování přístupnosti objektů z hlediska osob s omezenou schopností pohybu a kategorizace přístupnosti objektů dle celostátní metodiky, včetně koncepční práce
  3. konzultace a vyjádření k projektové dokumentaci dle vyhlášky 398/2009 Sb. a souvisejících předpisů a norem. Pro úřady města a městských obvodů Ostravy, a měst a obcí Ostravského regionu zdarma
V Ostravě a okolí žije cca 4000 těžce tělesně postižených občanů, kteří jsou alespoň občas odkázáni na ortopedický vozík.
Spolupráce
Kontakt: poradnaoov@seznam.cz      

21. 10. 2021