Přístupnost nástupišť MHD

Limity pro označení přístupnosti nástupišť MHD v Ostravě
Na základě uvedených hodnot jsou jednotlivé zastávky kategorizovány jako:
  • přístupné
  • částečně přístupné
  • obtížně přístupné
  • nepřístupné

Vysvětlení piktogramů

Přístupná nástupiště
Objekt přístupný
 • šířka nástupiště – min. 1700 mm
 • sklon přístupové rampy (nájezdu) délky do 3 m – max. 1:8 (12,5 %)
 • sklon přístupové rampy (nájezdu) délky od 3 m do 6 m – max. 1:10 (10,0 %)
 • sklon přístupové rampy (nájezd) délky od 6 m do 15 m – max. 1:12 (8,33 %)
 • sklon přístupové rampy délky od 15 m – max. 1:16 (6,25 %)
 • výšku nástupní hrany – min. 200 mm (stavební tolerance 20 mm), u autobusových a trolejbusových zastávek lze tolerovat výšku i 160 mm
 • výška svislé překážky (například obrubník) – max. 20 mm
 • světlá šířka od pevných překážek (například zábradlí, označník, koš) – min. 900 mm
Částečně přístupná nástupiště
Objekt částečně přístupný
 • šířka nástupiště – min. 1500 mm
 • sklon přístupové rampy (nájezd) při délce do 3 m – max. 1:6 (16,67 %) – u sklopených obrubníků nemusí být splněno.
 • sklon přístupové rampy (nájezd) délky od 3 m do 20 m – max. 1: 7 (14.3 %).
 • sklon přístupové rampy (nájezd) délky od 20 m – max. 1: 8 (12,5 %).
 • výšku nástupní hrany – min. 160 mm (stavební tolerance 20 mm), u některých autobusových a trolejbusových zastávek lze tolerovat výšku 120 mm
 • výška svislé překážky (například obrubník) – max. 40 mm
 • světlá šířka od pevných překážek (například zábradlí, označník, koš) – min. 800 mm
Obtížně přístupná nebo nepřístupná nástupiště
Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupn
 • nesplňuje parametry přístupné a částečně přístupné
 • obtížně přístupná umožňuje přístup na nástupiště, ale má nízkou nástupní hranu
 • nepřístupné nástupiště je přístupné pouze přes převýšení (například obrubník) více jak 50 mm, nebo je přístupné pouze z pojízdné komunikace
U přístupných i částečně přístupných nástupišť by podélný sklon neměl překročit 1:12 (8,33 %) a příčný sklon 1:16 (6,25 %).  

13. 2. 2022