Přístupnost nástupišť MHD

Limity pro označení přístupnosti nástupišť MHD v Ostravě
Na základě uvedených hodnot jsou jednotlivé zastávky kategorizovány jako:
    • přístupné
    • částečně přístupné
    • obtížně přístupné
    • nepřístupné

Vysvětlení piktogramů

Přístupná nástupiště
Objekt přístupný Šířka nástupiště – min. 170 cm. Podélný a příčný sklon nástupiště – max. 1:16 (6,25%) Sklon přístupové rampy (nájezdu) délky do 3 m – max. 1:8 (12,5 %). Sklon přístupové rampy (nájezdu) délky od 3 m do 6 m – max. 1:10 (10,0 %). Sklon přístupové rampy (nájezd) délky od 6 m do 15 m – max. 1:12 (8,33 %). Sklon přístupové rampy délky od 15 m – max. 1:16 (6,25 %). Výšku nástupní hrany – min. 20 cm (stavební tolerance 2 cm). Výška svislé překážky (například obrubník) – max. 2 cm. Světlá šířka od pevných překážek (například zábradlí, označník, koš, aj) – min. 90 cm.
Částečně přístupná nástupiště
Objekt částečně přístupný Šířka nástupiště – min. 150 cm. Podélný a příčný sklon nástupiště – max. 1:12 (8,33%) Sklon přístupové rampy (nájezd) délky od 15 m – max. 1: 8 (12,5 %). Sklon přístupové rampy (nájezd) při délce do 3 m – max. 1:6 (16,67 %) – u sklopených obrubníků nemusí být splněno. Výšku nástupní hrany – min. 16 cm (stavební tolerance 2 cm) Výška svislé překážky (například obrubník) – max. 4 cm Světlá šířka od pevných překážek (například zábradlí, označník, koš, aj.) – min. 800 mm
Obtížně přístupná nebo nepřístupná nástupiště
Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupn Nesplňuje parametry přístupné a částečně přístupné.

20. 3. 2020