Posuzování dokumentací

Prostředí bez bariér se týká všech, kteří rádi žijí bez omezení svých jakýchkoliv aktivit. Bezbariérové užívání všech staveb má pro některé z nás zvláštní podtext – představuje problematiku, kterou podvědomě nechtějí znát, s tím, že nemá v jejich životě co dělat. Přitom přístupné bezbariérové prostředí slouží všem lidem, ve všech situacích a etapách života.

Cílem je posuzování projektových dokumentací a podpořit naplnění veřejného zájmu na úseku stavebního zákona a zvýšit kvalitu rozhodovacího procesu orgánů státní správy, včetně dodržování legislativy, při povolování staveb užívaných veřejností tak, aby byly respektovány principy bezbariérové přístupnosti zakotvené v právním řádu 

Publikace, legislativa
Kontakty: 
e-mail: bezbarier@post.cz
e-mail: poradnaoov@seznam.cz
Dokumentaci posílejte ve formátu .pdf
Posouzení provádí kolektiv odborně proškolených pracovníků.
Příspěvky na částečnou úhradu Bez bariér poradenství ohledně bezbariérového užívání staveb
    • posouzení změn stavby s minimálním rozsahem, posouzení změn před dokončením, posouzení k rozhodnutí o územním plánování, vydání stanoviska ke stavbám, na které se nevztahuje platnost vyhláška č. 398/2009 a další drobná potvrzení a vyjádření se k projektům: 200,- Kč
    • posouzení bezbariérového řešení projektové dokumentace u staveb malého rozsahu a vydání stanoviska: 500,- Kč
    • konzultace a posouzení bezbariérového řešení projektové dokumentace u staveb velkého rozsahu a vydání stanoviska: 250,- Kč / hod.
    • účast na kolaudaci či prohlídce objektu s vydáním stanoviska: 1 000,-Kč
Zdarma konzultace, posouzení a stanoviska pro orgány Statutárního města Ostravy a jeho městských obvodů samosprávy (stavební úřady, odbory dopravy, investiční odbory, odbory místních hospodářství, odbory sociálních věcí, apod.), organizací pro těžce zdravotně postižení na území města Ostravy, města a obce ostravského regionu. Kritériem je přímá žádost o konzultace, posouzení a stanoviska výše uvedených institucí

18. 2. 2020