Parkování s parkovací kartou

Výklad o možnosti zaparkování vozidla s parkovací kartou

Obce s rozšířenou působností vydávají těžce tělesně postiženým označení aut symbolem vozíku (parkovací karta), které v některých případech umožňuje parkovat s autem na místech, kde je parkování zakázáno (pokud tím neohrozíte bezpečnost a plynulost provozu) Upřesnění naleznete ve vyhlášce č. 30/2001 Sb., § 15, odst. 2, 3 , že označená auta mohou vjíždět na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami ”Mimo zásobování” nebo ”Mimo dopravní obsluhu”.
Jak je to s dodatkovými „Jen zásobování“ nebo „Jen obsluha“ jsme se informovali na nejbližším Dopravním inspektorátu.
Zde nám bylo řečeno, že vozidlo označené znakem vozíčkáře s platnými doklady a všemi náležitostmi s ochranami známkami, může vjet i do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou ve všech případech,
„Jen zásobování“, „Jen obsluha“, „Mimo zásobování“, „Mimo dopravní obsluhu“ za předpokladu nákupu a obsluhy řidiče, který je samozřejmě invalidní. Může vjet po nezbytně nutnou dobu pro řidiče. Bylo použito slovo tolerujeme. Každopádně na přímý dotaz jestli je na stejné úrovni dodatková tabulka „Mimo zásobování (dopravní obsluhy)“ a tabulka „Jen obsluha (zásobování)“ nám bylo řečeno, že „Jen ….“ používají protože do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou Mimo…“ nikdo nedodržoval.
Závěr obě dodatkové tabulky jsou v podstatě na stejné úrovni záleží opět na výkladu toho konkrétního policisty na jeho toleranci a výkladu krajského dopravního inspektorátu.
Každopádně pokud bychom osobně řešili vjezd do zákazu s dodatkovou tabulkou Jen …. Vjedeme tam za předpokladu, že si jdeme nakoupit a zbytečně tam neparkuji.
Jednoznačného výkladu se asi nedočkáme. Bohužel toto vše je důsledek zprofanování označení symbolem vozíku, protože není vydáváno jen těžce tělesně postiženým, zejména vozíčkářům, ale všem držitelům ZTP a ZTP/P.

9. 3. 2020