Zdravotní středisko Vratimov

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ne, neníBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Poliklinika, zdravotní středisko, nemocnice

Adresa

Frýdecká 936/59, 739 32 Vratimov

Vstup

Přístupová komunikace před objektem je provedena z nerovného asfaltu. K hlavnímu vstupu vede sedm schodišťových stupňů. Před vstupními dveřmi tvoří povrch keramická dlažba. Jednokřídlé dveře hlavního vstupu se otevírají mechanicky směrem dovnitř (průjezdná šířka 86 cm, s prahem výšky 3 cm) a nejsou opatřeny madlem. Za vstupními dveřmi se nachází zádveří s dostatečným manipulačním prostorem.

Přístup k vedlejšímu vstupu, který je situovaný zboku budovy vedle oční optiky EU, je proveden ze zámkové a nerovné betonové dlažby. Šířka chodníku vedoucí k vedlejšímu vstupu je 84 cm ve sklonu 4,6%. Před vstupem je podesta (cca 1,5 x 1,5 m) výšky 7 cm. Manipulační plocha před dveřmi je dostatečná. Jednokřídlé dveře vedlejšího vstupu se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdná šířka 85 cm, s prahem výšky 2,5-4,5 cm) a nejsou opatřeny madlem. Za dveřmi se nachází chodba s dostatečným manipulačním prostorem.

Interiér

Šířka na chodbách v objektu zdravotního střediska je zmenšená o lavice a židle. Manipulační prostor v interiéru lze pokládat za dostatečný. Vertikální komunikace z přízemí do 1. patra je zajištěna pouze schodištěm, které je opatřeno zábradlím. Podlaha je tvořena dlažbou, linem a kovovými pláty. Schodiště je z terasa.

Dveře na chodbě jsou jednokřídlé, mechanicky otvíravé (šířka 88 cm, výška prahu 5 cm). Minimální šířka dveří je 80 cm s prahem 3 – 5 cm. Dveře do ordinací jsou jednokřídlé, mechanicky otvíravé (šířka 80 cm, výška prahu 3 cm).

Výtah

V objektu se nenachází výtah. Přístupné je tedy pouze přízemí.

WC

V objektu se nenachází upravená WC kabina. Bariérové WC je umístěno vedle diabetologie (šířka dveří 80 cm, práh zvenku 6,5 cm a zevnitř 2,5 cm).

Parkování

Na parkovišti před budovou městského úřadu a rehabilitacemi se nachází jedno vyhrazené parkovací stání. Vyhrazené parkovací stání vyhovuje příčným i podélným sklonem s dostatečnou šířkou. Parkovací stání navazuje na pěší komunikaci (sklon do 6 %) přes snížený obrubník (1 cm), ze zámkové dlažby.

Poznámka

Vedlejší vstup je uzamčen, otevření je zajištěno po telefonické domluvě, nebo zaklepání.

Datum aktualizace

11/2021

Fotografie