AD Landek klinika s. r. o.

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ne, neníBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Poliklinika, zdravotní středisko, nemocnice

Adresa

U Nemocnice 837/2, 725 29 Ostrava-Petřkovice

Vstup

Bezbariérový vstup do kliniky je z ulice U Kaple. Pěší komunikace a vyhrazené stání k objektu je provedeno z betonu bez nerovností. Vstup se nachází v úrovni přilehlé pěší komunikace s dostatečným manipulačním prostorem před vchodovými dveřmi. Jednokřídlé vstupní dveře (průjezdná šířka 98 cm) s prahem (výška 2 cm) se otevírají mechanicky ven. Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 150 cm, hloubka 250 cm). Dveře zádveří (průjezdová šířka 98 cm) jsou jednokřídlé bez prahu a otvírají se mechanicky do zádveří. Vstupní dveře jsou opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 91 cm a dveře zádveří jsou opatřeny z obou stran vodorovným madlem ve výšce 91 cm. Podlahu tvoří zátěžový koberec a lino. Za zádveřím se nachází chodba, kde jsou vstupní dveře do jednotlivých ordinací a rehabilitace (průjezdná šířka 80 cm). Podlahu tvoří lino.

Interiér

Manipulační prostory a průchody v interiéru jsou dostatečné. Podlahu tvoří lino. Průchody se zde nenacházejí. Výška pultu recepce je vyšší než 80 cm.

Výtah

Celý prostor kliniky se nachází v jedné úrovni objektu.

WC

Na chodbě za vstupem do kliniky se nachází samostatná upravená toaleta (dveře šířky 80 cm otvíratelné ven, kabina šířky 217 cm, hloubky 183 cm, výška záchodového prkénka 50 cm). Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva dostatečný (149 cm). Mísa WC je opatřena jedním pevným a jedním sklopným madlem (délka 80 cm, výška 78 cm), osová vzdálenost 62 cm). Kabina je volně dostupná, určena pro veřejnost, a je označena piktogramem vozíku. Dveře do WC jsou opatřeny z vnitřní strany madlem (výška 93 cm). Pneumatické splachování se nachází z čelního pohledu nalevo od sklopného madla na zadní stěně (ve výši 86). Podjezd umyvadla (výška 71 cm) je dostatečný. Umývadlo je opatřeno pákovou baterií a pevným zrcadlem (výška spodní hrany 108 cm). V místnosti se nachází odpadkový koš, toaletní papír, mýdelník i papírové utěrky v dosažitelné výšce.

Parkování

Příjezd a vstup je z ulice U Kaple. Přímo u vstupu se nachází čtyři vyhrazená parkovací stání o dostatečné šířce. Příčný i podélný sklon vyhovuje. Parkovací stání navazuje na pěší komunikaci vedoucí ke klinice.

Poznámka

Schodiště spojuje kliniku s Apartmánovým domem Landek, kde se nachází hlavní vstup, restaurace a wellness s bazénem. Osoby na vozíku musí pro pohyb mezi těmito částmi použít vnější trasu dopravním prostorem místních komunikací.

Datum aktualizace

2/2021

Fotografie