APROMED s. r. o. budova A

Obtížný povrch - ano jeObtížný sklon - ano jeBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Poliklinika, zdravotní středisko, nemocnice

Adresa

Opavská 6116, 708 00 Ostrava-Poruba

Vstup

Přístupová komunikace ke vstupu je tvořena ze zámkové dlažby (podélný sklon 6 %) a drobných dlažebních kostek. Ke vstupu vedou tři schody. Bezbariérový přístup je řešen levým i pravým nájezdovým chodníkem. Levý chodník (podélný sklon 20 %, průjezdná šířka 100 cm, délka cca 230 cm) má dostatečný nástupní prostor, pravý chodník (podélný sklon 16 %, průjezdná šířka 100 cm, délka cca 230 cm) má nulový nástupní prostor (navazuje přímo na další chodníkový nájezd). Nájezdové chodníky ani schody nejsou kryté, zábradlí se zde nenachází. Manipulační prostor před vstupem je nedostatečný (šířka 226 cm, hloubka 135 cm). Jednokřídlé vstupní dveře se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 100 cm, s prahem 2 cm).

Interiér

Manipulační prostor vnitřních spojovacích chodeb a průchodů je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba. Jednokřídlé dveře do ordinací lékařů a sesteren (šířka 80 cm, bez prahu) jsou mechanicky otevíratelné směrem dovnitř. Vertikální komunikaci mezi přízemím a 1. podlažím řeší pouze schodiště. Přízemí Naproti vstupním dveřím se nachází ordinace odběrového centra, vlevo od vstupu navazuje schodiště do 1. podlaží. Vlevo za schodištěm (v přízemí) pokračuje chodba k jednotlivým ordinacím (nejužší průchod 110 cm).

Výtah

V budově se nenachází výtah. Vertikální komunikaci mezi přízemím a 1. podlažím řeší pouze schodiště (šířka 130 cm), opatřené zábradlím.

WC

V budově se nachází běžné WC. Upravené WC se nachází v budově B a C.

Parkování

Z boku budovy B, cca 50 m od vstupu, se nachází 2 vyhrazená parkovací stání o dostatečné šířce. Příčný a podélný sklon vyhovuje, povrch tvoří popraskaná betonová plocha. Přístup z parkovacího místa je přes obrubník (výška 5 cm).

Poznámka

Popis chodníku od vyhrazeného stání u budovy B směrem k budově C: Z boku budovy B se nachází 2 vyhrazená parkovací stání. Přístup z parkovacího místa je přes obrubník (výška 7 cm). 1. úsek (délka 2 m, podélný sklon 10 %, příčný sklon 2 %) 2. úsek (délka 25 m, podélný sklon 6 %, příčný sklon 2 %) 3. úsek (délka 14 m, podélný sklon 2 %, příčný sklon 2 %) 4. úsek (délka 9,6 m, podélný sklon 10 %, příčný sklon 12 %) 5. úsek (délka 20 m, podélný sklon 6%, příčný sklon 2%)

Z komunikace u budovy C je vstup na chodník přes obrubník ve výšce 5 cm. Počáteční úsek (délka 1,5 m, podélný sklon 8%, příčný sklon 6 %). Chodník je tvořen ze zámkové dlažby a je osazen jednostranným zábradlím (výška madla 109 cm a 55 cm). Pohyb po chodníku je vhodný jen pro zdatného vozíčkáře, pro ostatní je potřeba doprovod, případně elektrický vozík. V zimním období je chodník nebezpečný pro všechny návštěvníky polikliniky.

Datum aktualizace

06/2019

Fotografie