APROMED s. r. o. budova B

Obtížný povrch - ano jeObtížný sklon - ano jeBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ano jePlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Poliklinika, zdravotní středisko, nemocnice

Adresa

Opavská 6116, 708 00 Ostrava-Poruba

Vstup

Přístupová komunikace ke vstupu je tvořena ze zámkové dlažby (podélný sklon 6 %). Ke vstupu vedou tři schody se zábradlím. Bezbariérový přístup je řešen nájezdovým chodníkem (podélný sklon 14 %, průjezdná šířka 120 cm, délka cca 240 cm) s jednostranným zábradlím (výška 100 – 50 cm). Chodník má dostatečný nástupní prostor. Nájezdový chodník ani schody nejsou kryté. Manipulační prostor před vstupem je nedostatečný (šířka 150 cm, hloubka 152 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 90 cm, s prahem 2 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 190 cm, hloubka 230 cm), podlahu zádveří tvoří zátěžový koberec. Dveře zádveří jsou jednokřídlé, mechanicky otevíratelné ze zádveří (průjezdná šířka 90 cm, s prahem 2 cm).

Interiér

Manipulační prostor vnitřních spojovacích chodeb a průchodů je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba. Jednokřídlé dveře do jednotlivých ordinací lékařů a sesteren (šířka 80 cm, bez prahu) jsou mechanicky otevíratelné směrem dovnitř. Vertikální komunikaci mezi jednotlivými podlažími zajišťuje výtah a schodiště (šířka 130 cm), které je opatřeno zábradlím.

Přízemí: Za zádveřím se nachází společná čekárna pro všechny ordinace. Vpravo jsou dveře vedoucí do optiky (šířka 80 cm), dveře společného WC (šířka 80 cm) a schodiště, které spojuje jednotlivá podlaží. Vedle schodiště se nachází výtah. Uprostřed čekárny jsou umístěny dvě řady židlí. Manipulační prostor a průchody jsou dostatečné (průchody mezi židlemi 184 cm a 120 cm). Jednokřídlé dveře do ordinací (šířka 80 cm, bez prahu) jsou mechanicky otevíratelné směrem dovnitř.

1.a 2. p.: Dispozice čekárny je stejná jako v přízemí.

Výtah

V budově se nachází jeden výtah, který spojuje všechna podlaží [0 (přízemí), 1 (1. p.), 2 (2. p.)]. Výtah se z pohledu od vstupních dveří nachází v protilehlém rohu čekárny. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný ve všech podlažích. Dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 85 cm). Ve výtahové kleci (šířka 103 cm, hloubka 110 cm) je na čelní stěně umístěno madlo (výška 102 cm, odsazení od stěny 8 cm) a zrcadlo (výška 107 cm). Výška ovladače na nástupních místech je max. 124 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece max. 102 cm. Ve výtahové kleci se nachází sklopné sedátko (výška 48 cm, š x h – 40 x 40 cm), ze kterého je ovládací panel v dosahu.

WC

V přízemí u optiky, v prostoru běžných toalet pro ženy i muže, se nachází upravená WC kabina. Toalety jsou uzamčené (klíč u lékaře a optika). Vstupní dveře se mechanicky otevírají směrem ven (šířka 80 cm), madlo a označení piktogramem vozíku chybí. V předsíni (šířka 327 cm, hloubka 212 cm) se z pohledu od vstupních dveří nachází vlevo 2 umyvadla (s nedostatečný podjezdem), mýdelník (výška 102 cm), papírové utěrky (výška 122 cm) a koš. Dveře běžných kabin (zvlášť muži a ženy) jsou široké 60 cm. Naproti vstupních dveří vedou neoznačené dveře (šířky 80 cm), mechanicky otevírané směrem ven, do upravené WC kabiny (šířka 223 cm, hloubka 208 cm). WC mísa, osazena na soklu (výška sedátka 52 cm), je umístěna vlevo na čelní stěně z pohledu od dveří. Přístup zprava je dostatečný (150 cm). Vzdálenost od přední hrany WC ke stěně je 68 cm. WC mísa je opatřena sklopnými madly (délka 81 cm, výška 82 cm, osová vzdálenost madel 61 cm). Splachování je umístěno vzadu (výška 87 cm). Podjezd umyvadla (výška umyvadla 80 cm) je nedostatečný. Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, mýdelník je přímo na umyvadle. Běžné WC pro veřejnost se v objektu nachází v 1. i 2. podlaží.

Parkování

Z boku budovy B, cca 30 m od vstupu, se nachází 2 vyhrazená parkovací stání o dostatečné šířce. Příčný a podélný sklon vyhovuje, povrch tvoří popraskaná betonová plocha. Přístup z parkovacího místa je přes obrubník (výška 5 cm).

Poznámka

Popis chodníku od vyhrazeného stání u budovy B směrem k budově C: Z boku budovy B se nachází 2 vyhrazená parkovací stání. Přístup z parkovacího místa je přes obrubník (výška 7 cm). 1. úsek (délka 2 m, podélný sklon 10 %, příčný sklon 2 %) 2. úsek (délka 25 m, podélný sklon 6 %, příčný sklon 2 %) 3. úsek (délka 14 m, podélný sklon 2 %, příčný sklon 2 %) 4. úsek (délka 9,6 m, podélný sklon 10 %, příčný sklon 12 %) 5. úsek (délka 20 m, podélný sklon 6%, příčný sklon 2%)

Z komunikace u budovy C je vstup na chodník přes obrubník ve výšce 5 cm. Počáteční úsek (délka 1,5 m, podélný sklon 8%, příčný sklon 6 %). Chodník je tvořen ze zámkové dlažby a je osazen jednostranným zábradlím (výška madla 109 cm a 55 cm). Pohyb po chodníku je vhodný jen pro zdatného vozíčkáře, pro ostatní je potřeba doprovod, případně elektrický vozík. V zimním období je chodník nebezpečný pro všechny návštěvníky polikliniky.

Datum aktualizace

06/2019

Fotografie