Areál Bazaly

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ano jeBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ano jePlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Aréna, fitcentrum

Adresa

Bukovanského 1028/4, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava

Vstup

Přístup ke vstupu se nachází ze strany trolejbusových zastávek Stadion Bazaly. Přístupová komunikace je provedena z asfaltu a betonové dlažby. Ke vstupu vede 6 schodů, které jsou kompenzovány zalomenou dvouramennou rampou (průjezdná šířka 148 cm, sklon 6,4-8,3 %, délka 526-718 cm) s mezi podestou (šířka 325 cm, hloubka 152 cm). Na rampu vede nájezd ve sklonu 10,8 % a délce 145 cm. Povrch rampy tvoří beton. Před i nad rampou je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 93 cm, práh 2 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 83 cm). Před vstupem je umístěn zapuštěný koberec, okolní povrch tvoří dlažba. Vpravo od vstupu je umístěn zvonek (výška 155 cm, odsazení od rohu 45 cm). Přístup ke zvonku je částečně blokovaný stojanem na kola. Manipulační prostor před vstupem je dostatečný. Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 578 cm, hloubka 263 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíratelné směrem do zádveří (průjezdná šířka 93 cm, bez prahu). Dveře jsou z vnější strany opatřeny madlem (výška 8 cm). Povrch podlahy zapuštěný koberec a dlažba.

Interiér

Vertikální komunikaci zajišťuje výtah a schodiště. Průchody v prostoru jsou širší než 80 cm. Manipulační prostor je dostatečný. Podlaha je provedena z gumového povrchu.

Přízemí (recepce, jídelna, šatny)

Naproti vstupu do objektu se nachází recepce s výškou pultu 110 cm. Vlevo se nachází jídelna. Dveře do jídelny jsou jednokřídlé, mechanicky otevíratelné směrem ven (průjezdní šířka 96 cm, bez prahu). Výška stolů je 74 cm (podjezd 69 cm). Vpravo od vstupu do objektu se nachází výtah se schodištěm a chodba s jednokřídlými dveřmi (průjezdná šířka 92 cm, bez prahu), vedoucí k šatnám. Dveře do šaten jsou jednokřídlé a mechanicky otevíratelné směrem ven (průjezdná šířka 80 cm, bez prahu). Uvnitř šaten se nenachází upravené WC ani sprcha.

1.podlaží (tribuna, bezbariérové WC, kanceláře)

Naproti výtahu se nachází vstup na venkovní tribunu. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé a otevírají se směrem dovnitř (průjezdná šířka 99 cm, práh 2 cm). Za vstupem se nachází vyhrazený prostor pro ZTP (mezi schodišťovými tribunami). Vlevo podél zábradlí vede průchod (šířka 136 cm) na terasu, kde se nachází bufet a toalety. Průchod je na konci zúžen konstrukcí tribuny (průjezdná šířka 85 cm).

-1.podzemní podlaží (šatny, posilovna, tělocvična, regenerace)

Naproti výtahu se nachází vstup do chodby. Dveře jsou dvoukřídlé a mechanicky otevíratelné (průjezdná šířka 92 cm, bez prahu). Dveře do šaten jsou jednokřídlé a mechanicky otevíratelné směrem ven (průjezdná šířka 80 cm, bez prahu). Uvnitř šaten se nenachází upravené WC ani sprcha. Dveře do posilovny, regenerace i tělocvičny jsou dvoukřídlé a mechanicky otevíratelné směrem do chodby (průjezdná šířka 90 cm, bez prahu). V místnosti regenerace se nachází sauna a vířivka, ke které vedou 2 schody.

Výtah

Výtah se nachází vlevo od vstupu do objektu a spojuje -1 (šatny, posilovna, tělocvična, regenerace), přízemí (vstup s recepcí, jídelna, šatny) a 1 (tribuna, bezbariérové WC, kanceláře). Manipulační prostor před kabinou je dostatečný. Výtah má automaticky otevíratelné dveře do stran (průjezdná šířka 92 cm) a je umístěn v nice-výklenku (šířka 111 cm, hloubka 21 cm). Ve výtahové kleci (šířka 110 cm, hloubka 140 cm) je na čelní stěně umístěno zrcadlo (výška spodní hrany 100 cm) a na boční stěně madlo (výška 92 cm, odsazení od stěny 8 cm). U ovládacího panelu se nachází sklápěcí sedátko (výška 51 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 102 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 107 cm.

WC

V objektu se nachází bezbariérová WC pouze v 1. podlaží a jsou přístupná pouze z terasy venkovní tribuny. Toalety jsou umístěny vedle bufetu. Vstupní jednokřídlé dveře se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdná šířka 96 cm, práh 2 cm) a jsou označeny piktogramem vozíku. Za dveřmi se nachází předsíň (šířka 300-425 cm, hloubka 567 cm), ze které vedou vstupy k běžným i upraveným toaletám. Bezbariérové kabiny jsou určené zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy.

WC kabina - muži

Do samostatné, uzamčené kabiny (šířka 209 cm, hloubka 190 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi (klíč na recepci), které se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 90 cm) a jsou označeny piktogramem vozíku. Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 88 cm). WC mísa (výška sedátka 49 cm) je osazena vlevo na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (120 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 68 cm. WC mísa je opatřena pevným (délka 80 cm, výška 79 cm) a sklopným madlem (délka 80 cm, výška 79 cm, osová vzdálenost 61 cm). Splachování se nachází vzadu (výška 113 cm). Umyvadlo (výška 80 cm) je opatřeno pákovou baterií (výška 100 cm) vodorovný madlem (délka 50 cm, výška 81 cm) a sklopným zrcadlem bez páky (výška v horní poloze 126 cm). Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 91 cm), papírovými ručníky (výška 88 cm) a čtyřmi věšáky (výška 140 cm). V kabině se nachází celkem dvě signalizační tlačítka. Jedno u WC (šňůrka - výška 20-110 cm) a jedno u vstupu (výška 113 cm, nad madlem). Manipulační prostor v kabině je dostatečný.

WC kabina - ženy

Do samostatné, uzamčené kabiny (šířka 254 cm, hloubka 255 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi (klíč na recepci), které se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 90 cm) a jsou označeny piktogramem vozíku. Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 89 cm). WC mísa (výška sedátka 49 cm) je na levé stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (178 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 70 cm. WC mísa je opatřena pevným (délka 80 cm, výška 80 cm) a sklopným madlem (délka 80 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování se nachází vzadu (výška 110 cm). Umyvadlo (výška 80 cm) je opatřeno pákovou baterií (výška 100 cm), vodorovný madlem (délka 50 cm, výška 80 cm) a sklopným zrcadlem bez páky (výška v horní poloze 126 cm). Kabina je vybavena sklopným přebalovacím pultem, odpadkovým košem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 100 cm), papírovými ručníky (výška 100 cm) a čtyřmi věšáky (výška 140 cm). V kabině se nachází celkem dvě signalizační tlačítka. Jedno u WC (šňůrka - výška 20-110 cm) a jedno u umyvadla (výška 113 cm, nad madlem). Manipulační prostor v kabině je dostatečný.

Parkování

Celkem 5 vyhrazených stání je umístěno vlevo od vstupu do objektu. Stání navazují na chodník se sníženým obrubníkem a následně rampu, vedoucí ke vstupu.

Datum aktualizace

05. 7. 2023

Fotografie