Bělský les (Zábřeh)

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ne, neníTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ne, není
Kategorie: Parky, zahrady, zeleň

Adresa

Ostrava-Zábřeh

Vstup

Bělský les je rozlehlý lesopark na jižním okraji města je oblíbeným místem pro procházky i pro sportování. Najdete zde hustou síť pěšin pro běh, areál zdraví, areál pevných kontrol pro orientační běh, dětské hřiště, odpočívadla, minigolf. V severovýchodní části, kde býval vojenský prostor, vznikl v posledních letech přírodní výukový areál.

Tato část se nachází v katastru Zábřeh nad Odrou. Vstupů do parku je celá řada. Povrch tvoří z větší části asfalt, nebo betonová dlažba.

Exteriér

Tato část lesoparku se rozprostírá mez komunikacemi Plzeňská, Čujkovova, Vodního areálu Jih až po katastrální území Stará Bělá vedoucí od tramvajové smyčky MHD Zábřeh po restauraci Dakota. Kromě chodníků a zpevněných ploch pro pěší vede přes park také cyklostezka, vcelku pohodová vozíčkářská trasa. Nachází se zde minigolf,  workoutové hřiště, lavičky, přístřešky, veřejné ohniště a nechybí ani dětské hřiště. Občerstvit se lze v Restaurace Minigolf a Bistru U lesa.

Povrch tvoří z větší části asfalt, betonová dlažba a hutněný štěrk. Zcela výjimečně je povrch mírně zvlněný a sklony příkřejší.

Výtah

Výtah se v lesoparku nenachází.

WC

Veřejné bezbariérové WC se nachází u tramvajové smyčky MHD Zábřeh v objektu Bistro U lesa.

Částečně upravená WC kabina se nachází v restauraci Minigolf

Parkování

Vyhrazené parkovací stání se nacházejí u areálu Vodní svět Jih.

Datum aktualizace

20. 1. 2023

Fotografie