Hřbitov Bartovice

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ne, neníTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ano jePřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ne, neníVyhrazené parkovací místo - ne, není
Kategorie: Hřbitov

Adresa

Ostrava-Bartovice

Vstup

Poloha Areál hřbitova se nachází v centrální části katastrálního území obce Bartovice u křížení ulic Bartovická a Březová. Přístupové cesty Přístupové cesty od autobusových zastávek k parkovací ploše u hřbitova vedou hlavním dopravním prostorem místních pozemních komunikací, které jsou provedeny z asfaltu. Parkovací plochu tvoří rovný asfalt. Přístup ke vstupu je proveden z asfaltu. Vstup Hlavní vstup je zajištěn dvoukřídlou bránou, umožňující vjezd vozidel údržby. Vedle ní je umístěna menší branka pro pěší, která má průjezdnou šířku 105 cm. U vstupu se nachází plynulý přechod z asfaltové na komunikaci ze zámkové dlažby.

Exteriér

Celý areál hřbitova je oplocen. Zdroj vody je napravo za vstupní bránou u hospodářské budovy. V areálu se nachází vzrostlé stromy a několik keřů. V areálu je umístěno i několik laviček. Hlavní i vedlejší pěší komunikace na hřbitově jsou provedeny ze zámkové dlažby, která je v dobrém stavu. Podélné sklony komunikací jsou do 4%, pouze k venkovnímu kolumbáriu vede komunikace s podélným sklonem 10%. Hřbitovní a urnová místa jsou podél pěších tras ze zámkové dlažby dobře přístupná až na místy zbytečně vybudované stupně na okrajích chodníku. Pro přístup k části hrobových i urnových míst lze využít zatravněné plochy.

WC

V areálu hřbitova se vedle hospodářské budovy nachází bariérové suché WC (+2 schody).

Parkování

Na parkovací ploše u vstupní brány se nenachází vyhrazené parkovací stání.

Poznámka

Vzdálenost od MHD Autobusová zastávka U Statku na ulici Dvorová je částečně přístupná a nachází se ve vzdálenosti cca 570 m od hřbitova. Přístupová trasa vede hlavním dopravním prostorem místních komunikací a tvoří ji asfalt. Autobusová zastávka U Samoobsluhy na ulici Těšínská směr Šenov je přístupná, směr Ostrava nástup možný pouze z pojízdné komunikace. Přístupná zastávka směr Ostrava je autobusová zastávka Ještěrka. Od hřbitova jsou vzdáleny přibližně 1 km. Přístupové trasy vedou po asfaltových komunikacích. Poznámka Pro veřejnost je zpřístupněn: v období od 1. listopadu do 31. března od 8:00 do 17:00 hodin a v období od 1. dubna do 31. října od 7:00 do 19:00 hodin.Doporučení: pro osoby odkázané na ortopedický vozík je vhodné k návštěvě hřbitova použít osobní automobil. Správcem hřbitova je Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice. V blízkém období se plánuje rekonstrukce areálu hřbitova.

Datum aktualizace

09/2016

Fotografie