Hřbitov Heřmanice a Kostel sv. Marka

Obtížný povrch - ano jeObtížný sklon - ano jeBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ne, neníTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ano jePřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ne, neníVyhrazené parkovací místo - ne, není
Kategorie: Hřbitov

Adresa

Ostrava-Heřmanice

Vstup

Hlavní vstup z ulice K Návsi vpravo od kostela je tvořen dvoukřídlou bránou. Křídlo pro pěší má průjezdnou šířku 89 cm. Přístupovou komunikaci před hlavní branou tvoří asfalt, za hlavní branou je povrch ze zatravněného nerovného terénu proloženými několika dlaždicemi. Dvoukřídlá brána vlevo od kostela je uzamčená.

Exteriér

Areál hřbitova se nachází ve svažitém terénu v centrální části obce v areálu Kostela svatého Marka v blízkosti ulice Vrbická. Přístup od autobusové zastávky Pošta k hlavní bráně hřbitova tvoří asfalt s táhlým podélným sklonem až 12%. Přístup od trolejbusové zastávky Parcelní k hlavní bráně hřbitova tvoří z větší části asfalt s podélným sklonem místy až 16,1%. Přístup od trolejbusové zastávky Dolina k hlavní bráně hřbitova je v poměrně dobrém stavu a povrch tvoří zámková dlažba a asfalt s podélným sklonem místy až 15,7%. Celý areál hřbitova je oplocen a nachází se ve svažitém terénu. V areálu se nachází několik vzrostlých stromů a keřů. Zdroj vody se nachází cca 40 metrů před Kostelem Svatého Marka na pravé straně komunikace Na Návsi.Přístup k hrobovým i urnovým místům je možný pouze po zatravněném povrchu, který je nerovný, svažitý a bez jakékoliv úpravy. Sklony dosahují až 15%. V některých místech jsou hrobová místa umístěna příliš blízko vedle sebe.Hřbitov lze považovat za obtížně přístupný, protože travnatý povrch není vhodný pro osoby na ortopedickém vozíku.

WC

V areálu hřbitova se nenachází standartní ani upravená toaleta.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. K parkování možno využít širokou ulici K návsi.

Poznámka

Pro veřejnost je zpřístupněn: v období 1. duben - 30. listopad od 7:00 do 20:00 hodin a v období 1. prosinec - 31. březen od 8:00 do 18:00 hodin. Správcem hřbitova je Úřad městského obvodu Slezská Ostrava.

Datum aktualizace

06/2017

Fotografie