Hřbitov Heřmanice

Obtížný povrch - ano jeObtížný sklon - ano jeBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ne, neníTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ano jePřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ne, neníVyhrazené parkovací místo - ne, není
Kategorie: Hřbitov

Adresa

Ostrava-Heřmanice

Vstup

Hlavní vstup je zajištěn dvoukřídlou bránou, umožňující vjezd vozidel údržby. Vedle ní je umístěna menší branka pro pěší, která má průjezdnou šířku 89 cm. Přístupová komunikace před bankou je provedena z asfaltu, z cesty nutno překonat obrubník výšky 6 cm. Povrch za brankou je tvořen zámkovou dlažbou, která má sklon 14,5%, místy až 27%.

Exteriér

Areál hřbitova se nachází v mírně svažitém terénu mezi ulicemi Parcelní, Gruntovní, Vyhlídalova a Vrbická. Přístup od autobusové zastávky Pošta k hlavní bráně hřbitova tvoří asfalt s táhlým podélným sklonem až 12%. Přístup od trolejbusové zastávky Parcelní k hlavní bráně hřbitova tvoří z větší části asfalt s podélným sklonem místy až 16,1%. Celý areál hřbitova je oplocen a nachází se v mírně svažitém terénu. Zdroj vody se nachází vpravo za hlavním vstupem a na konci centrální komunikace, která je provedena ze zámkové dlažby s podélným sklonem 6,2%. Po okrajích hřbitova se nachází několik vzrostlých stromů a keřů. Nacházejí se zde dvě lavičky. Jedna je umístěna vlevo za hlavní bránou a druhá u zdroje vody na konci centrálního chodníku. Ostatní přístup k hrobovým i urnovým místům je možný pouze po zatravněném nerovném povrchu. V některých místech jsou hrobová místa umístěna příliš blízko vedle sebe. Hřbitov lze považovat za částečně přístupný, protože travnatý povrch není vhodný pro osoby na ortopedickém vozíku.

WC

V areálu hřbitova se nenachází standartní ani upravená toaleta.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

Poznámka

Pro veřejnost je zpřístupněn: v období 1. duben - 30. listopad od 7:00 do 20:00 hodin a v období 1. prosinec - 31. březen od 8:00 do 18:00 hodin. Správcem hřbitova je Úřad městského obvodu Slezská Ostrava.

Datum aktualizace

06/2017

Fotografie