Hřbitov Hošťálkovice

Obtížný povrch - ano jeObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ano jePřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ne, neníVyhrazené parkovací místo - ne, není
Kategorie: Hřbitov

Adresa

Ostrava-Hošťálkovice

Vstup

Hlavní vstup je zajištěn dvoukřídlou bránou, umožňující vjezd vozidel údržby. Vedle ní je umístěna menší branka pro pěší, která má průjezdnou šířku 92 cm. Přístupová komunikace je před i za hlavní branou tvořena zámkovou dlažbou. V jednom místě je mírně propadlá. Vedlejší uzamknutý vjezd, nacházející se v ulici Za Hřbitovem, slouží pro potřeby odvozu odpadu.

Exteriér

Areál hřbitova se nachází v centrální části obce mezi zastávkou MHD Hošťálkovice a ulicemi Hlavní a Za Hřbitovem. Přístupová cesta od autobusové zastávky k hlavní bráně z části vyhovuje a tvoří ji zámková dlažba a asfalt. Ostatní přístupové cesty jsou provedeny ze zámkové dlažby nebo asfaltu. Vzhledem k výškové členitosti terénu překračují některé pěší komunikace v určitých místech povolený podélný sklon (až 13%, místy i 16%).Celý areál hřbitova je oplocen. Zdroj vody se nachází vlevo za hlavním vstupem a z boční strany objektu kolumbária. Centrální komunikace na hřbitově je provedena z asfaltu, podélný i příčný sklon 4%. Asfaltový povrch je v některých úsecích mírně zvlněný.Malá část ostatních pěších komunikací, nacházející se v místech s menší koncentrací hrobových míst, je tvořena drobným štěrkem prorostlý trávou.Na konci centrální komunikace je umístěn objekt kolumbária. Do kolumbária vedou tři schody. Převýšení kompenzuje zatočená rampa z betonové dlažby (průjezdná šířka 125 cm, délka 500 cm, sklon 9% až 14%, příčný sklon 3%) umístěna po straně schodiště. Manipulační prostor nad i pod rampou je dostatečný. Průjezdná šířka dveřního otvoru do kolumbária je dostatečná. Hroby, které nesousedí s centrální komunikací, jsou obtížně přístupné z důvodů umístění hrobových míst těsně vedle sebe.

WC

V areálu hřbitova se nachází upravené WC, umístěné při pravé straně kolumbária. Kabina (šířka 185 cm, hloubka 210 cm) slouží veřejnosti a není uzamčená. Dveře samostatné WC kabiny (průjezdová šířka 90 cm, práh 2 cm, před prahem sklon 15%) jsou mechanicky otevíratelné směrem z kabiny a nejsou opatřeny vnitřním madlem. WC mísa (výška sedátka 47 cm) je při pohledu od dveří osazena vlevo na protější stěně. Na této stěně se nachází také dveře vedoucí do další části, avšak jejich umístění nevadí provozu WC. Přístup k WC míse z pravé strany je dostatečný (126 cm). WC mísa je opatřena dvěma madly - vlevo pevné, vpravo sklopné (výška cca 80 cm, délka 80 cm, osová vzdálenost 61 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 83 cm). Zásobník na toaletní papír je v dosahu sedící osoby. Podjezd umyvadla (výška 78 cm) je dostatečný. Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií a dávkovačem mýdla. U umyvadla je nesmyslně umístěno vodorovné madlo.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

Poznámka

Autobusová zastávka Hošťálkovice na Petřkovické ulici je od hlavního vstupu vzdálena cca 10 m. Obě nástupiště mají povrch částečně vyhovující (zámková dlažba a asfalt). První nástupiště (výška hrany 14 cm, šířka 200 cm). Druhé nástupiště (výška hrany 14,5 cm, šířka 165 cm).Pro veřejnost je zpřístupněn:v období od 1. listopadu do 31. března od 8:00 do 19:00 hodin a v období od 1. dubna do 31. října od 7:00 do 20:00 hodin. Správcem hřbitova je Úřad městského obvodu Hošťálkovice.

Datum aktualizace

09/2016

Fotografie