Hřbitov Hrabová

Obtížný povrch - ano jeObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ne, neníVyhrazené parkovací místo - ne, není
Kategorie: Hřbitov

Adresa

Ostrava-Hrabová

Vstup

Hlavní vstup je tvořen dvoukřídlou bránou s průjezdnou šířkou menšího křídla 92 cm. Přístupová komunikace před i za hlavní branou je tvořena zámkovou dlažbou.Vedlejší branka, nacházející se ve východní části hřbitova je bariérová (průjezdná šířka 86 cm), za ní následují schody +1+5 (výška 15, cm; hloubka 30 cm; šířka 122 cm).

Exteriér

Areál hřbitova se nachází na západní části obce mezi ulicí Bažanova a rychlostní komunikací I/56 Místeckou. Přístup od autobusové zastávky Šídlovec k hlavní bráně je v dobrém stavu a tvoří je zámková dlažba a asfalt. Z parkoviště u hřbitova vede k hlavnímu vstupu asfaltová komunikace s podélným sklonem 6% až 9%.Celý areál hřbitova je oplocen. Zdroj vody se nachází vzadu v blízkosti budovy, jejíž účel se v době mapování nepodařilo zjistit. V areálu se nacházejí vzrostlé stromy i keře a dostatek laviček.Hlavní komunikace na hřbitově jsou provedeny ze zámkové dlažby, ve velmi dobrém stavu.Část ostatních pěších komunikací je provedena s povrchovou úpravou z kamenné dlažby. Na hřbitově se nachází také zpevněné komunikace z drobného sypaného štěrku a zatravněné cestičky bez povrchové úpravy. Tyto vedlejší komunikace jsou obecně v horším stavu než komunikace hlavní, povrch je místy nerovný a zvlněný. Většina hrobových míst, jakož i urnové háje, jsou přístupné z pěších komunikací.

WC

V areálu hřbitova nebyla nalezena standartní ani upravená toaleta. Za vedlejším vstupem se nachází plechová budka s označením WC s bariérovým přístupem. V době mapování byla uzamčena, takže se nepodařilo zjistit, k jakému účelu slouží

Parkování

Parkoviště se nachází mezi hřbitovem a komunikací Místecká. Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

Poznámka

Autobusová zastávka Šídlovec na Paskovské ulici je od hlavního vstupu vzdálena cca 660 m. Přístupovou komunikaci tvoří asfalt a zámková dlažba. Povrch vcelku vyhovuje, u hřbitova sklon až 9%.Pro veřejnost je zpřístupněn: v období leden - březen od 8:00 do 18:00 hodin, v období duben - září od 7:00 do 20:00 hodin a v období říjen - prosinec od 8:00 do 18:00 hodin.Správcem hřbitova je Úřad městského obvodu Hrabová. Existuje dokumentace na nové sadové úpravy.

Datum aktualizace

08/2016

Fotografie