Infocentrum Přívoz

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ano jePlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Infocentrum

Adresa

Nádražní 164/215, 702 00 Ostrava-Přívoz

Vstup

Pobočka je umístěna v hale Hlavního vlakového nádraží Ostrava. Prostor vchodu a východu nádažní budovy je zastřešen a povrch tvoří z větší části dlažba z umělého kamene. Ke vchodu vedou 4 schody, k východu 5 schodů. Převýšení kompenzují také čtyři přímé rampy. Nad i pod rampami jsou dostatečné manipulační plochy. Jedna z ramp vede od parkoviště podél budovy ke vchodu. Rampa (sklon 7,5%, průjezdná šířka 350 cm, délka 805 cm) je opatřena jednostranným zábradlím (výška 94 cm) a její povrch tvoří dlažba z umělého kamene. Druhá rampa (sklon 7,5%, průjezdná šířka 125 cm, délka 855 cm) je umístěna přímo před hlavním vchodem a je opatřena oboustranným zábradlím (výška 91 cm). Třetí rampa (sklon 5%, průjezdná šířka 126 cm, délka 1020 cm), směřuje šikmě k vstupům a je bez zábradlí. Poslední čtvrtá rampa (sklon 9,5%, průjezdná šířka 125 cm, délka 840 cm) je úmístěna před hlavním vchodem a je opatřena oboustranným zábradlím (výška 93 cm). Povrch všech ramp je proveden z pogumovaných obdélníků. Dveře vchodu i východu jsou identické - dvoukřídlé, automaticky otevírané do stran (průjezdná šířka 165 cm, práh 0 cm). Manipulační prostor před dveřmi je dostatečný, povrch tvoří dlažba z umělého kamene.

Interiér

Pobočka infocentra se nachází v hale za dveřmi s označením Východ. Dveře do pobočky jsou mechanicky otevíratelné dovnitř, jednokřídlé, průjezdné šířky 108 cm. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Informační pult má výšku 112 cm s odkládací plochou ve výšce 72 cm. Další pult má výšku 101 cm. Podlahu tvoří lino.

Výtah

Prostor informačního centra se nachází v přízemí nádražní haly. Přístupná toaleta se nachází v 1. patře a je dostupná výtahem. Volně přístupný výtah spojuje přízemí a 1. patro nádražní budovy. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Kabina výtahu je průchozí, druhé dveře jsou umístěny na čelní stěně. Oboje dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdná šířka 90 cm) a jsou umístěny v nice (šířka 120 cm, hloubka 23 cm). Ve výtahové kleci (šířka 110 cm, hloubka 210 cm) je na boční stěně umístěno madlo (výška 91 cm, odsazení madla od stěny 7,5 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 109 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 105 cm. Ve výtahové kleci je sedátko, které v době mapování šlo velmi ztuha zaklapnout do svislé polohy. Ve výtahové kleci je umístěno na boční stěně zrcadlo (výška spodní hrany 91 cm).

WC

V 1. patře haly vlakového nádraží se nalevo od výtahu nachází veřejné WC. V oddělení ženy je umístěna jedna samostatná upravená WC kabina, do které se vstupuje přes předsíň (šířka 270 cm, hloubka 657 cm). Dveře předsíně (šířka 89 cm, svislé madlo) se otevírají směrem z předsíně. Upravená kabina (šířka 288 cm, hloubka 180 cm) je přístupná z předsíně mechanicky otevíratelnými dveřmi (průjezdná šířka 83 cm, madlo chybí), které jsou označeny piktogramem vozíku a sprchy. V kabině se nachází bariérový sprchový box a nebrání přístupu k záchodové míse. WC mísa (výška sedátka 46 cm) je osazena vpravo v rohu na stěně naproti dveří. Přístup zprava je dostatečný (237 cm). WC mísa je opatřena dvěma sklopnými madly (výška 75 cm a 78 cm, délka 84 cm, osová vzdálenost 62 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 100 cm). Podjezdu umyvadla brání nevhodně osazené madlo (výška 78 cm, délka 55 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií a pevným zrcadlem (výška spodní hrany 122 cm). V době mapování zrcadlo nešlo sklopit. Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, tekutým mýdlem a věšákem (výška 183 cm). Použití WC je zpoplatněno. V době mapování zde byly umístěny mobilní prvky, které obsluha WC vystěhuje ven.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání (3x) se nachází na přilehlém parkovišti. Přístup ke vstupu vede po komunikacích z litého betonu a dlažby z umělého kamene.

Poznámka

U budovy vlakového nádraží s informačním centrem se nachází tramvajová, autobusová a trolejbusová točna. Nástupiště u tramvajové točny jsou bariérová. Nástupiště autobusové a trolejbusové točny jsou ve všech směrech bezbariérově přístupná s vhodným bezbariérovým obrubníkem umožňujícím nástup do autobusu i trolejbusu. Přístupové komunikace jsou vyhovující a povrch tvoří z větší části dlažba z umělého kamene. Akustický orientační majáček slouží pouze pro Hlavní nádraží Ostrava.

Datum aktualizace

04/2018

Fotografie