Katastrální úřad pro MSK kraj

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ano jePlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: MMO, ÚMOb, úřad, obřadní síň

Adresa

Vítkovická 3056/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Vstup

Pěší komunikace před objektem je provedena ze zámkové dlažby bez nerovností (podélný sklon 7%). Přístup k vstupním dveřím je vsazen do budovy a je bariérový (+ 6 schodů), které překonává dvouramenná přímá rampa (1 usek sklon 13,6%, šíře 185 cm, délka 300 cm; 2 usek sklon 10%, šíře 185 cm, délka 300 cm s podestou šířky 185 cm, hloubky 132 cm). Rampa je opatřena jednostranným madlem (ve výši 88 cm). Povrch rampy tvoří keramická dlažba. Manipulační prostor nad i pod rampou je dostatečný. Vstupní dveře do chodby objektu se automatiky otevírají do stran (průjezdná šířka 142 c m). Zvonková signalizace (výška 120 cm) je umístěna vpravo na zárubni vstupních dveří. Dveře z chodby na katastrální úřad jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíratelné do chodby (průjezdná šířka 90 cm). Manipulační prostor u obou dveří je dostatečný.

Interiér

Manipulační prostory spojovací chodby a průchody v interiéru jsou dostatečné. Podlahu tvoří keramická dlažba, vstup do kanceláří má průjezdnou šířku 90 cm.

Výtah

Celý prostor katastrálního úřadu se nachází v úrovni přízemí.

WC

V přízemí v prostorech katastrálního úřadu se nachází samostatná upravená toaleta (dveře šířky 90 cm otvíratelné ven, kabina šířky 220 cm, hloubky 330 cm, výška záchodového prkénka 46 cm). Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava dostatečný (118 cm). Mísa WC je opatřena oběma sklopnými madly (délka 81 cm, výška 81 cm, osová vzdálenost 60 cm). Kabina je označena piktogramem vozíku a uzamčená (klíče na vyžádání u recepce). Dveře do WC jsou zvenčí opatřeny madlem (výška 91 cm).

Parkování

Cca 50 m od objektu je parkoviště, kde se nachází čtyři vyhrazená parkovací stání o dostatečné šířce. Příčný i podélný sklon vyhovuje. Parkovací stání navazuje přes nájezd (sklon 6%, šířka +150 cm, délka 31 cm) na pěší komunikaci ze zámkové dlažby vedoucí k objektu.

Datum aktualizace

09/2016

Fotografie