Komerční banka

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ano jeBezbariérový vstup hlavním vchodem - ne, neníBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ano jePlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ne, neníVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Banka

Adresa

Nádražní 12, 730 01 Ostrava-Moravská Ostrava

Vstup

Povrch před vstupem je tvořen zámkovou dlažbou bez nerovností. K hlavnímu (bariérovému) vstupu vedou 2 schody. Před vstupními dveřmi není dostatečný manipulační prostor (šířka 197 cm, hloubka 87 cm). Vstupní dvoukřídlé dveře jsou umístěny v nice (šířka 197 cm, hloubka 70 cm, bez prahu) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř (průchozí šířka 90 cm). Za vstupními dveřmi se nachází schodiště (14 schodišťových stupňů), které je opatřeno zábradlím. Vedlejší vstup (bezbariérový) se nachází vpravo za rohem budovy (při čelním pohledu na budovu) v úrovni přístupové komunikace. Vstup je označen piktogramem vozíku, který je umístěn v okenním výklenku. Přístup od hlavního vstupu k vedlejšímu (bezbariérovému) je tvořen zámkovou dlažbou bez nerovností. Vstupní dvoukřídlé dveře jsou umístěny v nice (šířka 159 cm, hloubka 38 cm, bez prahu) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř (průjezdová šířka hlavního křídla 77 cm, bez madel). Vpravo před vstupními dveřmi vedlejšího vstupu je umístěn zvonek s interkomem (kontakt na ochranku pro otevření dveří, výška 133 cm). Za vstupními dveřmi se nachází dlouhá přímá rampa (sklon cca 7 %, šířka 204 cm, délka 12,75 m) bez odpočívadel a s jednostranným madlem (výška 99 cm). Povrch rampy je tvořen z rýhované pryžové podlahoviny a zátěžového koberce. Uprostřed rampy se nachází zamřížované, trvale otevřené dveře (průjezdná šířka 96 cm). V chodbě za rampou vede přístup k výtahu.

Interiér

Manipulační prostor vnitřních spojovacích chodeb a průchodů je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba. Dvoukřídlé dveře na chodbách a do haly k přepážkám jsou kyvné, mechanicky otevíratelné (průjezdná šířka 100 cm, obě křídla 210 cm), bez prahu. V prostorné hale se nachází Informace (výška pultu 120 cm), jednotlivé přepážky (výška stolů 65 cm bez podjezdu) a pokladny (výška přepážek 90 cm). Vertikální komunikaci mezi jednotlivými podlažími zajišťuje výtah a schodiště.

Výtah

V budově se nachází jeden výtah, který spojuje všechna podlaží pro klienty [-1 (suterén), 0 (přízemí)]. Výtah je umístěn v nice (šířka 105 cm, hloubka 56 cm). Manipulační prostor před výtahem je dostatečný ve všech podlažích. Dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 80 cm). Ve výtahové kleci (šířka 94 cm, hloubka 110 cm) je na čelní stěně umístěno madlo (výška 93 cm, odsazení od stěny 7,5 cm) a zrcadlo (výška 95 cm). Výška ovladače na nástupních místech je max. 114 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece max. 118 cm. Výtah je společně s vedlejším vstupem do budovy přístupný pouze po spojení s pracovníkem ochranky (zvonek s interkomem u dveří vedlejšího vstupu).

WC

V budově se nenachází upravené ani běžné veřejné WC.

Parkování

V blízkosti hlavního vstupu na ul. Nádražní se nachází jedno vyhrazené parkovací stání ve vzdálenosti do 50 m. Další jedno vyhrazené parkovací stání je umístěno ve vzdálenosti do 20 m od bočního vchodu na ul. Tyršova.

Poznámka

Informace o bezbariérovém vstupu u hlavního vchodu (bariérového) chybí. Vedlejší bezbariérový vstup je označen jen malou modrou tabulkou s piktogramem vozíčkáře, která se nachází ve výklenku okna (vpravo za rohem budovy, při čelním pohledu na budovu u hlavního vchodu).

Datum aktualizace

09/2018

Fotografie