Krajský úřad – budova A

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ano jePlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ano jeNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: MMO, ÚMOb, úřad, obřadní síň

Adresa

28.října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Vstup

Přístup k hlavnímu vstupu do objektu je proveden z betonové dlažby a kostek bez nerovností. Před vstupem je umístěna gumová rohož. Vstup se nachází v úrovni přilehlé pěší komunikace s dostatečným manipulačním prostorem před vstupními dveřmi. Na levé straně u vstupu se nachází zvonek (výška 150 cm) a úřední elektronická deska (horní hrana 169 cm, spodní hrana 120 cm). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, automaticky otevíratelné do stran (průjezdná šířka 164 cm), bez prahu. Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 459 cm, hloubka 200 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, automaticky otevíratelné do stran (průjezdná šířka 165 cm), bez prahu.

Interiér

Vstupní hala s recepcí (pult ve výšce 120 cm) přímo navazuje na budovu B a E. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody v prostoru jsou širší než 80 cm. Podlahu tvoří dlažba, koberec a lino. Vertikální komunikaci zajišťuje výtah, schodiště a rampa. Přízemí Za hlavním vstupem se nachází prostor recepce (výška informačního pultu 120 cm). Po levé a pravé straně je situovaná dvouramenná rampa (1. rameno délka 200 cm, sklon 6,4 %, 2. rameno délka 400 cm, sklon 8,3 %, průjezdná šířka 143 cm) vedoucí do vyvýšeného přízemí, kde se kromě kanceláří nachází také pobočka pošty. Přístup k výtahům je za pomoci dvou turniketů, které jsou otevíratelné (průjezdová šířka 164 cm). 1-6 patro V prvním patře se nachází kanceláře a zasedací místnost. Na chodbě jsou umístěny dvoukřídlé dveře (průjezdová šířka hlavního křídla 91 cm). U dveří jsou umístěny čtečky karet (výška 112 cm). Dveře do kanceláří mají průjezdnou šířku 89 cm s výškou prahu 1,5 cm. Dveře do předsálí zastupitelstva jsou dvoukřídlé (průjezdná šířka hlavního křídla 90 cm, bez prahu). Zasedací místnost má šatnu (výška pultu 85 cm) a výška stolů je 73 cm.

Výtah

Ve vestibulu jsou po stranách schodiště umístěny čtyři výtahy. Dva z nich jsou označeny piktogramem vozíku. Výtah má před kabinou dostatečný manipulační prostor. Výtah spojuje 1. PP až 6. NP. Výtahy označeny piktogramem vozíku mají automaticky otevíratelné dveře do stran (průjezdná šířka 80 cm) a jsou umístěny v nice-výklenku (šířka 102 cm, hloubka 29 cm). Ve výtahové kleci (šířka 130 cm, hloubka 150 cm) je na čelní stěně umístěno madlo (výška 110 cm, odsazení od stěny 5 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 121 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 124 cm. Ve výtahové kleci je umístěno sedátko (výška 50 cm, šířka 30 cm, hloubka 33 cm), je funkční ve všech polohách a ovladače jsou v dosahu. Na čelní stěně je situováno zrcadlo (výška spodní hrany 120 cm). Výtahy, které nejsou označeny piktogramem vozíku, mají automaticky otevíratelné dveře do stran (průjezdná šířka 80 cm) a jsou umístěny v nice-výklenku (šířka 103 cm, hloubka 28 cm). Ve výtahové kleci (šířka 95 cm, hloubka 124 cm) je na čelní stěně umístěno madlo (výška 91 cm, odsazení od stěny 8 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 107 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 111 cm. Ve výtahové kleci je na čelní stěně umístěno zrcadlo (výška spodní hrany 102 cm). Ve výtahové kleci se nenachází sedátko.

WC

1-6.NP Na chodbě vedle výtahů je umístěna přístupná samostatná upravená toaleta (šířka 155 cm, hloubka 157 cm), která je označena piktogramem vozíku. Dveře upravené WC kabiny (šířka 80 cm) se otevírají směrem ven z kabiny a jsou opatřeny madlem, které je umístěno uvnitř ve výšce 92 cm. Mísa WC (výška 50 cm) je osazena na protější straně vstupu. Přístup zleva je dostatečný (88 cm). WC je opatřeno na levé straně madlem sklopným (délka 82 cm, výška 82 cm) a na pravé straně madlem pevným (délka 80 cm, výška 80 cm). Osová vzdálenost těchto madel je 67 cm. Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 55 cm. Splachování WC je vzadu ve výšce 114 cm. Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (63 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií. Madlo chybí. Kabina je vybavena toaletním papírem, zrcadlem (výška spodní hrany 95 cm), košem, mýdelníkem (výška 95 cm), papírovými utěrkami (výška 131 cm) a věšákem (výška 159 cm).

Parkování

Před hlavním vstupem do budovy se na parkovišti nachází 4 vyhrazené parkovací stání. Přístup do budovy je rovný z betonové dlažby a kostek. MHD Cca 200 m od budovy se nachází tramvajová zastávka Krajský úřad. Povrch zastávky tvoří zámková dlažba, nástupní hrany jsou provedeny z bezbariérových obrubníků. Šířka nástupiště je dostatečná. Přístup od zastávek je bezproblémový. K hlavnímu vstupu vede podélný sklon 5,8%.

Datum aktualizace

05/2019

Fotografie