Krajský úřad – budova C

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ano jePlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ano jeLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ano jeNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: MMO, ÚMOb, úřad, obřadní síň

Adresa

28.října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Vstup

Do budovy „C“ je přístup přes hlavní vstup budovy „A“ a dále z budovy „B“ a „E“ přes šikmé schodišťové plošiny. Na levé straně u vstupu se nachází zvonek (výška 150 cm) a úřední elektronická deska (horní hrana 169 cm, spodní hrana 120 cm). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, automaticky otevíratelné do stran (průjezdná šířka 164 cm), bez prahu. Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 459 cm, hloubka 200 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, automaticky otevíratelné do stran (průjezdná šířka 165 cm), bez prahu. Za hlavním vstupem se nachází prostor recepce (výška informačního pultu 120 cm). Po levé a pravé straně je situovaná dvouramenná rampa (1. rameno délka 200 cm, sklon 6,4 %, 2. rameno délka 400 cm, sklon 8,3 %, průjezdná šířka 143 cm) vedoucí do vyvýšeného přízemí. Plošina B-C Ve spojovací chodbě mezi budovou B a C je 6 schodišťových stupňů. Na straně schodiště je umístěna schodišťová plošina. Před vstupem na plošinu je dostatečná manipulační plocha. Plošina je šikmá a otevřená (šířka 76 cm, hloubka 89 cm, nosnost 225 kg). Plošina je volně přístupná. Ovladače plošiny jsou umístěny na dolní i horní nástupní ploše i uvnitř plošiny do výšky maximálně 98 cm. Plošina C-E Ve spojovací chodbě mezi budovou C a E je 6 schodišťových stupňů. Na straně schodiště je umístěna schodišťová plošina. Před vstupem na plošinu je dostatečná manipulační plocha. Plošina je šikmá a otevřená (šířka 90 cm, hloubka 140 cm, nosnost 225 kg). Plošina je volně přístupná. Ovladače plošiny jsou umístěny na dolní i horní nástupní ploše i uvnitř plošiny do výšky maximálně 133 cm.

Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody v prostoru jsou širší než 80 cm. Podlahu tvoří dlažba, koberec a lino. Vertikální komunikaci zajišťuje výtah, schodiště a rampa. Výška informačního pultu recepce je 120 cm. Na chodbě jsou umístěny dvoukřídlé dveře (průjezdová šířka hlavního křídla 91 cm). U dveří jsou umístěny čtečky karet (výška 112 cm). Dveře do kanceláří mají průjezdnou šířku 90 cm s výškou prahu 1,5 cm.

Výtah

Výtah spojuje patra -1-1. Výtah má automaticky otevíratelné dveře do stran (průjezdná šířka 80 cm). Ve výtahové kleci (šířka 90 cm, hloubka 125 cm) je na čelní stěně umístěno madlo (výška 110 cm, odsazení od stěny 5 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 120 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 120 cm. Ve výtahové kleci je na čelní stěně umístěno zrcadlo (výška spodní hrany 121 cm). Ve výtahové kleci se nenachází sedátko.

WC

Na chodbě je umístěna přístupná samostatná upravená toaleta (šířka 144 cm, hloubka 175 cm), která je označena piktogramem vozíku. Dveře upravené WC kabiny (šířka 80 cm) se otevírají směrem ven z kabiny a jsou opatřeny madlem, které je umístěno uvnitř ve výšce 93 cm. Mísa WC (výška 45 cm) je osazena na protější straně vstupu. Přístup zprava je dostatečný (78 cm). WC je opatřeno na levé straně madlem pevným (délka 80 cm, výška 81 cm) a na pravé straně madlem sklopným (délka 81 cm, výška 81 cm). Osová vzdálenost madel je 65 cm. WC mísa je odsazena od zadní stěny 51 cm. Splachování WC je vzadu ve výšce 108 cm. Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (64 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií. Madlo chybí. Kabina je vybavena toaletním papírem, zrcadlem (výška spodní hrany 61 cm), košem, mýdelníkem (výška 100 cm), papírovými utěrkami (výška 145 cm) a věšákem (výška 146 cm).

Parkování

Před hlavním vstupem do budovy se na parkovišti nachází 4 vyhrazené parkovací stání. Přístup do budovy je rovný z betonové dlažby a kostek. MHD Cca 200 m od budovy se nachází tramvajová zastávka Krajský úřad. Povrch zastávky tvoří zámková dlažba, nástupní hrany jsou provedeny z bezbariérových obrubníků. Šířka nástupiště je dostatečná. Přístup od zastávek je bezproblémový. K hlavnímu vstupu vede podélný sklon 5,8%.

Datum aktualizace

05/2019

Fotografie