Krajský úřad – budova E

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ano jePlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ano jeLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: MMO, ÚMOb, úřad, obřadní síň

Adresa

28.října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Vstup

Do budovy „E“ je přístup z haly budovy „A“. Přístup k hlavnímu vstupu do objektu „A“ je proveden z betonové dlažby a kostek bez nerovností. Před vstupem je umístěna gumová rohož. Vstup se nachází v úrovni přilehlé pěší komunikace s dostatečným manipulačním prostorem před vstupními dveřmi. Na levé straně u vstupu se nachází zvonek (výška 150 cm) a úřední elektronická deska (horní hrana 169 cm, spodní hrana 120 cm). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, automaticky otevíratelné do stran (průjezdná šířka 164 cm), bez prahu. Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 459 cm, hloubka 200 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, automaticky otevíratelné do stran (průjezdná šířka 165 cm), bez prahu. Za hlavním vstupem se nachází prostor recepce (výška informačního pultu 120 cm). Po levé a pravé straně je situovaná dvouramenná rampa (1. rameno délka 200 cm, sklon 6,4 %, 2. rameno délka 400 cm, sklon 8,3 %, průjezdná šířka 143 cm) vedoucí do vyvýšeného přízemí.

Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody v prostoru jsou širší než 80 cm. Podlahu tvoří dlažba, koberec a lino. Vertikální komunikaci zajišťuje výtah, schodiště a rampa. Výška informačního pultu recepce je 120 cm. Na chodbě jsou umístěny dvoukřídlé dveře (průjezdová šířka hlavního křídla 91 cm). U dveří jsou umístěny čtečky karet (výška 112 cm). Dveře do kanceláří mají průjezdnou šířku 90 cm s výškou prahu 1,5 cm. Z budovy E je možnost průchodu do budov C, F a G pomocí šikmých schodišťových plošin, nebo rampy. Plošina C-E Ve spojovací chodbě mezi budovou C a E je 6 schodišťových stupňů. Na straně schodiště je umístěna schodišťová plošina. Před vstupem na plošinu je dostatečná manipulační plocha. Plošina je šikmá a otevřená (šířka 90 cm, hloubka 140 cm, nosnost 225 kg). Plošina je volně přístupná. Ovladače plošiny jsou umístěny na dolní i horní nástupní ploše, i uvnitř plošiny do výšky maximálně 133 cm. Rampa E-F Budovu E a budovu F spojuje rampa se dvěma rameny. Rampa je pevná (1. rameno sklon 8,5 %, 2. rameno sklon 9,1 %), s podestou (šířka 135 cm, hloubka 120 cm). Rampa má oboustranné madlo (výška 90 cm) a zarážku proti vyjetí. Povrch je nekluzký. Plošina E-G Ve spojovací chodbě mezi budovou E a G je 11 schodišťových stupňů. Na straně schodiště je umístěna schodišťová plošina. Před vstupem na plošinu je dostatečná manipulační plocha. Plošina je šikmá a otevřená (šířka 80 cm, hloubka 119 cm, nosnost 225 kg). Plošina je volně přístupná. Ovladače plošiny jsou umístěny na dolní i horní nástupní ploše, i uvnitř plošiny do výšky maximálně 104 cm.

Výtah

Výtah spojuje patra -1-5. Výtah má automaticky otevíratelné dveře do stran (průjezdná šířka 80 cm) a jsou umístěny v nice-výklenku (šířka 104 cm, hloubka 29 cm). Ve výtahové kleci (šířka 90 cm, hloubka 110 cm) je na čelní stěně umístěno madlo (výška 90 cm, odsazení od stěny 8,5 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 121 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 114 cm. Ve výtahové kleci je na čelní stěně umístěno zrcadlo (výška spodní hrany 100 cm). Ve výtahové kleci se nenachází sedátko.

WC

V budově E se nenachází upravená kabina.

Parkování

Před hlavním vstupem do budovy se na parkovišti nachází 4 vyhrazené parkovací stání. Přístup do budovy je rovný z betonové dlažby a kostek. MHD Cca 200 m od budovy se nachází tramvajová zastávka Krajský úřad. Povrch zastávky tvoří zámková dlažba, nástupní hrany jsou provedeny z bezbariérových obrubníků. Šířka nástupiště je dostatečná. Přístup od zastávek je bezproblémový. K hlavnímu vstupu vede podélný sklon 5,8%.

Datum aktualizace

05/2019

Fotografie