Krematorium Ostrava

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ne, neníBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ano jePřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ne, není
Kategorie: Smuteční síň, krematorium

Adresa

Těšínská 710, 710 07 Ostrava-Slezská Ostrava

Vstup

Komunikace před vstupy do objektů Krematoria jsou provedeny ze zámkové dlažby, která je v dobrém stavu. Plocha před vstupy do Velké obřadní síně („Čekárny pro smuteční hosty“, „Čekárny pro nejbližší rodinu“ a prostor „Rozloučení v úzkém rodinném kruhu“) je přístupná schody (4 stupně) nebo jednoramennou rampou (sklon 10%, průjezdná šířka 150 cm, délka 685 cm), která se nachází po levé straně schodů. Její povrch tvoří zámková dlažba. Rampa je opatřena oboustranným zábradlím s dvěma madly nad sebou (výška 91 cm a 70 cm) i zarážkou proti vyjetí. Manipulační prostor pod i nad rampou je dostačující.Hlavní vchod do Velké obřadní síně tvoří troje identické dvoukřídlé dveře (šířka hlavního křídla 67 cm, šířka obou křídel 139 cm), které se mechanicky otevírají směrem dovnitř. Přede dveřmi a v místě prahu se nachází betonový schod (hloubka 46 cm), který má z venkovní strany výšku 7,5 cm a z vnitřní strany výšku 4,5 cm. Za dveřmi se nachází zádveří (šířka 682 cm a hloubky 487 cm). Povrch zádveří je proveden z kamenné dlažby. Troje identické dvoukřídlé dveře zádveří (šířka hlavního křídla 66 cm, šířka obou křídel 130 cm) se mechanicky otevírají ze zádveří. Tento vchod slouží pouze pro vstup v případě zmeškání začátku smutečního obřadu a jako východ z Obřadní síně. Vchod do Čekárny pro smuteční hosty se nachází napravo od hlavního vchodu. Před vstupem se nachází zapuštěná (-0,5 cm) čistící ocelová rohož. Okolní povrch tvoří zámková dlažba. Dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka hlavního křídla 86 cm, práh 1,5 cm) se mechanicky otevírají ven. Za dveřmi se nachází zádveří (šířka 237 cm a hloubky 112 cm). Povrch podlahy zádveří je proveden z kamenné dlažby. Dvoukřídlé dveře zádveří (průjezdná šířka hlavního křídla 86 cm, práh 0,5 cm) se mechanicky otevírají do zádveří. V době obřadů zůstávají tyto dveře otevřeny. Vchod do Čekárny pro nejbližší rodinu se nachází nalevo od hlavního vchodu. Před vstupem se nachází zapuštěná (-2 cm) čistící ocelová rohož. Okolní povrch tvoří kamenné desky. Dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka hlavního křídla 84 cm, práh 0,5 cm) se mechanicky otevírají dovnitř. Za dveřmi se nachází zádveří (šířka 394 cm a hloubky 253 cm). Povrch podlahy zádveří tvoří lino a zátěžový koberec. Dvoje identické dveře zádveří (průjezdná šířka hlavního křídla 81 cm, práh 0 cm) jsou umístěny na protilehlých stranách a mechanicky se otevírají ze zádveří. Vchod do prostorů Rozloučení v úzkém rodinném kruhu se nachází nalevo od vchodu do Čekárny pro nejbližší rodinu. Dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka hlavního křídla 82,5 cm, práh 0,2 cm) se mechanicky otevírají ven. Za dveřmi se nachází zádveří (šířka 150 cm a hloubky 306 cm). Povrch podlahy zádveří tvoří zátěžový koberec. Jednokřídlé dveře zádveří (průjezdná šířka hlavního křídla 90 cm, práh 0,5 cm) se mechanicky otevírají do zádveří. Vstup je v době obřadu otevřen, anebo na požádání otevře personál Krematoria. V bočních částech objektů Krematoria jsou umístěny vchody do Vyřízení smutečních obřadu a výdej uren (+1 schod) a Správy krematoria.

Interiér

Za hlavními vstupními dveřmi se nachází prostorná Velká obřadní síň a povrch podlahy tvoří kamenná dlažba. Přístup z Čekárny pro smuteční hosty tvoří otočné dveře (průjezdná šířka 138 cm) a dvoukřídlé mechanicky otevíratelné dveře (průjezdná šířka obou křídel 137 cm). Oboje dveře jsou otevírány i zavírány personálem Krematoria. Prostorná Čekárna pro smuteční hosty má dostatečné manipulační prostory. Povrch podlahy je proveden z kamenné dlažby a je zde přístup do běžného WC. Přístup z Čekárny pro nejbližší rodinu do Obřadní síně je umožněn přes průjezd (šířka 75 cm, hloubka 55 cm), který je osazen jednokřídlými mechanicky otevíratelnými dveřmi (průjezdná šířka 74 cm). Čekárna pro nejbližší rodinu se skládá z více místností, v kterých se nachází také část pro loučení se zesnulým. Manipulační prostory jsou dostatečné a povrch podlahy tvoří lino. Za zádveřím prostorů „Rozloučení v úzkém rodinném kruhu“ se nachází dva schody vedoucí k vyvýšenému posezení s částečně prosklenou stěnou pro rozloučení v úzkém rodinném kruhu. Kolem schodů je možný průjezd (nejuzší průjezdná šířka 112 cm) k částečně upravenému WC, které se nachází v zadní části traktu. Manipulační prostor je omezený a povrch podlahy tvoří koberec.

Výtah

Výtah není k dispozici.

WC

V prostoru Rozloučení v úzkém rodinném kruhu se v jeho zadní části nachází samostatná částečně upravená toaleta (dveře šířky 81 cm otvíratelné ven, kabina šířky 136 cm, hloubky 157 cm, výška záchodového prkénka 50 cm). Šířka kabiny je zúžena tělesem (radiátor) na vytápění na 119 cm. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava nedostatečný (73 cm), blokován napevno osazeným radiátorem. Mísa WC je opatřena jedním pevným madlem (délka 103 cm, výška 64 cm) a jedním sklopným madlem (délka 102 cm, výška 70 cm), osová vzdálenost 58 cm). Kabina je uzamčená, přístup na požádání zajistí personál Krematoria. Dveře do WC nejsou opatřeny z vnitřní strany madlem. Umývadlo je opatřeno ventily (kohoutky) na teplou i studenou vodu. V místnosti se nachází odpadkový koš, toaletní papír, mýdlo a ručník v dosažitelné vzdálenosti. V době mapování bylo pravé sklopné madlo vyviklané s povytaženými šrouby. Přístup ke dveřím kabiny a jejich otevření ztěžuje šířka přístupové chodby (nutno otočit se o 90° v prostoru o šířce pouze 136 cm).

Parkování

Před budovou Krematoria se nenachází vyhrazené parkovací stání. Vyhrazená parkovací stání jsou umístěna mimo areál Ústředního hřbitova Slezská Ostrava. Dvě se nacházejí na přilehlém parkovišti před branou z ulice Na Najmanské ve vzdálenosti cca 300 m od Krematoria. Na přístupové cestě je nutno překonat dlouhý táhlý podélný sklon v některých místech dosahující až 12%. Další dvě vyhrazená místa se nacházejí také na přilehlém parkovišti před branami z ulice Těšínská cca 750 m. Také zde je nutné překonat dlouhý táhlý podélný sklon v některých místech dosahující až 12%.

Poznámka

Budova Krematoria se nachází v areálu Ústředního hřbitova Slezská Ostrava. Vozidla přepravující osoby s průkazem TP, ZTP, ZTP/P a osoby přestárlé - nad 65 let, mohou po dobu obřadu využít vjezd branou u vrátnice z ulice Na Najmanské a po dobu obřadu zaparkovat na prostranství před budovou Krematoria. Osoby odkázané na ortopedický vozík a s pohybovým postižením jsou obslouženy v kancelářích v přízemí.V době mapování vedlejší vstupní dveře drhly. Všechny prahy jsou ze strany chodby zkoseny.

Datum aktualizace

05/2017

Fotografie