Krytý bazén Ostrava-Poruba – SAREZA

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ano jeBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ne, neníSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ano jeLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ano jeNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Bazén

Adresa

Gen. Sochora 1378/10, 708 00 Ostrava - Poruba

Vstup

Ke vstupu vede přímá jednoramenná rampa (průjezdná šířka 423 cm, sklon 8,3 %, délka cca 13 m). Přístupová komunikace i rampa je provedena z betonu. Před i nad rampou je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 80 cm, bez prahu) se otevírají mechanicky směrem ven. Před vstupem je umístěna gumová rohož. Manipulační prostor před vstupem je dostatečný, povrch tvoří dlažba. Za vstupními dveřmi se nachází dostatečně prostorné zádveří trojúhelníkového tvaru. Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíratelné směrem do zádveří (průjezdná šířka 80 cm, práh 1 cm).

Interiér

Vertikální komunikaci zajišťuje schodiště a šikmá schodišťová plošina. Průchody v prostoru jsou širší než 80 cm. Manipulační prostor v celém objektu je dostatečný. Podlaha je provedena z kamenné nebo keramické dlažby. Pokladny májí výšku pultu 111 cm.

Vstupní hala - přízemí

Naproti vstupu do objektu se nachází schodiště se šikmou schodišťovou plošinou. Směrem dolů vede schodiště k dětským šatnám (tzn. šatnám pro ZTP), směrem nahoru k bufetu a rehabilitacím. Vlevo od vstupu se nachází toalety s bezbariérovou kabinou a prosklené, dvoukřídlé, automaticky otevíratelné dveře do stran (průjezdová šířka 125 cm, bez prahu) vedoucí k pokladnám.

Šatny pro děti (tzn. i ZTP) – 1.pp.

Přístup k šatnám je možný pouze pomocí šikmé schodišťové plošiny. Jelikož jsou šatny v dopoledních hodinách užívány dětmi, přístup pro ZTP je možný pouze v odpoledních hodinách nebo po domluvě. Šatna pro chlapce slouží také jako šatna pro ZTP. Nachází se zde bezbariérové WC kabina a bezbariérová sprcha. Manipulační prostor v šatnách je dostatečný. Vstupní dveře do šatny i do sprch jsou jednokřídlé, mechanicky otevíratelné směrem dovnitř (průjezdná šířka 80 cm, bez prahu). Výška lavic je mezi 40 – 48 cm. Háčky jsou ve výšce 100 – 142 cm. Povrch tvoří keramická dlažba. Pro vstup k bazénu je potřeba překonat odtokový žlab v podlaze. Jednokřídlé, mechanicky otevíratelné dveře (průjezdná šířka 106 cm, bez prahu, madlo výška 82 cm) se otevírají směrem dovnitř a vedou k dětskému bazénu. Za ním se nachází dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 185 cm, bez prahu, madlo výška 88 cm) vedoucí k hlavnímu bazénu.

Rehabilitace, bufet - 1.p.

Přístup k bufetu a rehabilitacím je možný pouze pomocí šikmé schodišťové plošiny. Dveře vedoucí k rehabilitacím jsou dvoukřídlé, trvale otevřené (průjezdná šířka 160 cm, bez prahu). Vstupní dveře k rehabilitacím jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíratelné směrem ven (průjezdná šířka 100 cm, bez prahu, madlo výška 100 cm).

Venkovní koupaliště

Z krytého bazénu není zajištěn bezbariérový přístup na venkovní terasu, a tedy ani k venkovnímu koupališti. Pro přístup na terasu je potřeba překonat dva schodišťové stupně o výšce 10 cm. Více viz. Krytý bazén Ostrava-Poruba – SAREZAkoupaliště.

Výtah

Výtah se v objektu nenachází. Vertikální komunikaci zajišťuje šikmá schodišťová plošina.

Plošina

Uzamčená plošina (klíče na pokladně) překonává celkem 13 schodišťových stupňů dolů (šatny) a 13 stupňů nahoru (rehabilitace, bufet). Před vstupem na plošinu je dostatečná manipulační plocha (šířka +150 cm, hloubka +150 cm). Výškový rozdíl mezi podlahou plošiny a nástupním místem překonává nájezd (šířka 78 cm, délka 20 cm). Sklon nájezdu na dolním nástupním místě je 14 %, v mezipatře - vstupní hale 1 % a na horním nástupním místě také 1 %. Plošina je šikmá a otevřená (šířka 78 cm, hloubka 90 cm, nosnost 225 kg). Ovladače plošiny jsou umístěny na všech nástupních místech i uvnitř plošiny (ruční ovladač) do výšky maximálně 104 cm.

WC

Ve vstupní hale objektu se nachází jedna upravená bezbariérová kabina pro veřejnost. Další bezbariérová WC kabina se nachází v šatně pro chlapce/ZTP.

WC kabina (vstupní hala)

WC kabina se nachází vedle běžných toalet, vlevo od hlavního vstupu do objektu. Kabina je uzamčená a klíče jsou k dostání na pokladnách.

Do samostatné kabiny (šířka 165 cm, hloubka 152 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi (klíč), které se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 80 cm) a jsou označeny piktogramem vozíku. Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 88 cm). WC mísa (výška sedátka 50 cm) je osazena u pravé stěny na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (105 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 66 cm. WC mísa je opatřena pevným (délka 88 cm, výška 78 cm) a sklopným madlem (délka 88 cm, výška 78 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování se nachází vzadu (výška 80 cm – páka s řetízkem). Malé rohové umývátko (výška 85 cm) je opatřeno pákovou baterií (výška 95 cm) a sklopným zrcadlem bez páky (výška v horní poloze 103 cm). Kabina je vybavena toaletním papírem (u vstupu, výška 71 cm), odpadkovým košem, mýdelníkem (výška 104 cm) a papírovými ručníky (výška 90 cm).

WC kabina (šatna pro chlapce/ZTP)

Upravená WC kabina se nachází v šatně pro chlapce (tzn. i pro ZTP). Do samostatné, volně přístupné kabiny (šířka 207 cm, hloubka 180 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi (západka/mince), které se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 80 cm) a jsou označeny piktogramem vozíku. Dveře jsou z obou stran opatřeny šikmým madlem (výška 92-118 cm). WC mísa (výška sedátka 40 cm) je osazena na levé stěny z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (108 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 71 cm. WC mísa je opatřena pevným (délka 80 cm, výška 80 cm) a sklopným madlem (délka 80 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Pneumatické splachování se nachází zboku (výška 96 cm, vzdálenost od WC 50 cm). Zdravotní umyvadlo (výška 87 cm) je opatřeno pákovou baterií (výška 107 cm), sklopným zrcadlem bez páky (výška v horní poloze 136 cm) a vodorovným madlem (délka 60 cm, výška 81 cm). Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 107 cm) a věšákem (výška 120 cm). V kabině se nachází celkem dvě signalizační tlačítka. Jedno tlačítka u WC (šňůrka - výška 29-205 cm) a jedno u vstupu (výška 120 cm). Manipulační prostor v kabině i v celé šatně je dostatečný.

Sprcha

Bezbariérová sprcha se nachází v šatně pro chlapce/ZTP. Manipulační prostor v celé šatně je dostatečný. Sprchovací místo se nachází na kratší straně společných sprch. Tlačítko pro ovládání ruční sprchy je umístěno z boku (50 cm od rohu, výška 105 cm). Sprcha je opatřena vodorovným (délka 40 cm, výška 80 cm) a svislým madlem (délka 80 cm, výška 80-160 cm). Sedátko je sklopné (výška 48 cm, šířka 49 cm, hloubka 34 cm) a manipulační prostor vedle něj je dostatečný (112 cm). Prostor mezi sedátkem a volným místem dělí odtokový žlab v podlaze. V místnosti se sprchami i v prostoru šatny je umístěno několik věšáků (výška 100-140 cm).

Parkování

Celkem 4 vyhrazená stání se nachází na parkovišti u hlavního vstupu. Stání navazují přímo na chodník se sníženým obrubníkem.

Poznámka

Šatny pro děti (chlapce) a ZTP jsou sdílené. Tyto šatny jsou v dopoledních hodinách užívány dětmi, proto je přístup pro ZTP možný pouze v odpoledních hodinách nebo po domluvě. Klíče od WC pro veřejnost i od plošiny jsou k dostání na pokladně. Po domluvě na pokladně jsou k dispozici plavčíci jako doprovod k plošině i pro přístup do bazénu. Je také možnost využití speciálního lehátka pro přesun do bazénu, za pomocí plavčíků.

Datum aktualizace

09. 5. 2023

Fotografie