Magistrát města Ostravy – 30. dubna

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ano jeBezbariérový vstup hlavním vchodem - ne, neníBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ano jeVýtah - ano jePlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: MMO, ÚMOb, úřad, obřadní síň

Adresa

30. dubna 635/35, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Vstup

Hlavní vstup do budovy je řešen z ulice 30. dubna. Ve vstupním portálu se nachází předložené schody (5 + 1) a podesta. Zvonková signalizace je umístěna nalevo od vstupního portálu a nachází se na stěně směrem do ulice. Zvonek signalizace je ve výšce 115 cm, interkom pak výšce 120 cm od povrchu pochozí komunikace. Signalizace je opatřená piktogramem vozíku s doprovodným textem.

Vedlejší vstup do budovy je umístěn na ulici Gregorově a tvoří jej uzavřená dálkově ovládaná vrata vedoucí do dvora. Povrch pochozí komunikace vedoucí k vratům a dále i příjezd do dvora je tvořen zámkovou dlažbou. Průjezd do dvora je šířky 218 cm, délky 12,2 m, podélný sklon 10,5%. Ze dvora vede do budovy vstup, před nímž je dostatečný manipulační prostor pro vozík. Prostor před vstupem je tvořen zámkovou dlažbou, na níž se nachází symbol označující výše popsaný vstup jako bezbariérový. Samotný vstup je tvořen jednokřídlými, mechanickými dveřmi s otvíráním ven, jež jsou opatřeny mechanickým zavíračem dveří (Brano). Dveře jsou umístěny ve výklenku (nice) šířky 108 cm, hloubky 58 cm. Šířka průjezdu je dostatečná (90 cm). Práh je minimální se sešikmenými nájezdy. Osobám na vozíku zajišťuje asistenci během celého přístupového procesu strážní služba, která jej od hlavního vchodu, po zazvonění na zvonkovou signalizaci, provede přes dvůr a následně suterén až k výtahu.

Interiér

Suterén

Za vedlejším vstupem se nachází prostorné zádveří a chodba vedoucí k výtahu. V suterénu se nachází samostatné částečně upravené WC.

1.patro

Schvalování technické způsobilosti silničních vozidel; evidence historických a sportovních vozidel; podatelna; pokladna Ve vstupní hale se nachází pult informační služby a dále jsou zde umístěny volně přístupný telefon (ve výšce 93 cm), objednávací systém (výška horního tlačítka 110 cm; vhodný stojan umožňující podjezd vozíku) a internetová stanice (horní tlačítko ve výšce 122 cm; problematický přístup pro osoby na vozíku z důvodu sešikmení podstavného stojanu). Ze vstupní haly vedou do dalších částí objektu šířkově vyhovující chodby. Dveře, nacházející se na chodbách a oddělující vstupní halu od chodeb vedoucích do dalších částí budovy, jsou v průběhu návštěvních hodin úřadu vždy otevřené a mají dostatečnou šířku pro průjezd (platí i pro případ, kdy je otevřeno pouze jedno dveřní křídlo). V návaznosti na vstupní halu se nachází kancelář pojistitelů. Za dveřmi do ní se nalézají tři schody. Dveře většiny kanceláří, nacházejících se v patře, jsou jednokřídlé s průjezdnou šířkou 80 cm (výklenek šířky 90 cm, hloubky 55 cm). Prahy 2 až 2,5 cm. V části 1. patra se nacházející přepážky, sloužící pro odbavování klientů, které mají výšku 75 cm a umožňují podjezd vozíku do výšky 71 cm. Vedle prostoru s přepážkami je umístěna čekárna s lavicemi a stoly. Tyto stoly mají výšku 74 cm a výšku podjezdu 70 cm. Za dveřmi do kanceláře č. 107 (šířka dveří 70 cm), kde jsou umístěny přepážky č. 11, 12 a 13, se nachází zešikmená chodba, kvůli které je přístup pro osoby na ortopedickém vozíku ztížen. Dveře kanceláře č. 121 se otevírají ven směrem k zábradlí, což zmenšuje manipulační prostor před dveřmi a ztěžuje tak přístup osobám odkázaným na ortopedický vozík. Bezprostředně za dveřmi do kanceláře č. 122 se nachází rampa šířky 120 cm, délky 120 cm, o sklonu 14% – 16%. Materiál povrchu podlahy ve vstupní hale je dlažba. V dalších částech patra pak koberec. V 1. patře se nachází neupravené WC pro veřejnost.

2.patro

Evidence řidičů, čekárna, správní řízení evidence vozidel Z haly u výtahu vedou do dalších částí patra šířkově vyhovující chodby. Dveře, nacházející se na chodbách a oddělující schodišťovou halu od chodeb vedoucích do dalších částí budovy, jsou v průběhu návštěvních hodin úřadu vždy otevřené a mají dostatečnou šířku pro průjezd (platí i pro případ, kdy je otevřeno pouze jedno dveřní křídlo). Dveře části kanceláří jsou jednokřídlé s průjezdnou šířkou 80 cm (výklenek šířky 90 cm, hloubky 55 cm). Druhá část kanceláří má pak dveře dvoukřídlé s průjezdnou šířkou 70 cm (výklenek šířky 145 cm, hloubky 50 cm). Prahy u dveří jsou výšky 2 až 2,5 cm. Přepážky pro klienty, nacházející se v 2. patře, mají výšku 89 cm a podjezd 87 cm. U některých přepážek je omezený manipulační prostor pro osobu na vozíku. Materiál povrchu podlahy ve schodišťové hale je dlažba. V dalších částech patra pak koberec.

3.patro

Není užíváno odborem dopravně správních činností. Nachází se zde Centrum pro regionální rozvoj České republiky Dveře z chodby u schodiště vedoucí ke kancelářím jsou uzavřeny. Materiál povrchu podlahy ve schodišťové hale je dlažba. V dalších částech patra pak koberec.

4.patro

Správní řízení, vedoucí odboru, sekretariát Z haly u výtahu vedou do dalších částí patra šířkově vyhovující chodby. Dveře, nacházející se na chodbách a oddělující halu od chodeb vedoucích do dalších částí budovy, jsou v průběhu návštěvních hodin úřadu vždy otevřené a mají dostatečnou šířku pro průjezd (platí i pro případ, kdy je otevřeno pouze jedno dveřní křídlo). Dveře většiny kanceláří jsou jednokřídlé s průjezdnou šířkou 80 cm (výklenek šířky 90 cm, hloubky 55 cm). Prahy 2 až 2,5 cm. Na patře se nachází integrované částečně upravené WC.

5.patro

Provoz autoškol; zkušební místnosti; zkušební komisaři, žádosti o ŘP; správní řízení. Z haly u výtahu vedou do dalších částí patra šířkově vyhovující chodby. Dveře, nacházející se na chodbách a oddělující halu od chodeb vedoucích do dalších částí budovy, jsou v průběhu návštěvních hodin úřadu vždy otevřené a mají dostatečnou šířku pro průjezd (platí i pro případ, kdy je otevřeno pouze jedno dveřní křídlo). Dveře většiny kanceláří jsou jednokřídlé průjezdnou šířkou 80 cm (výklenek šířky 90 cm, hloubky 55 cm). Prahy 2 až 2,5 cm. Na patře se nachází neupravené WC pro veřejnost.

Výtah

Hlavní výtah je přístupný vedlejším vchodem a suterénem (automaticky otevíratelné dveře šířky 80 cm, klec šířky 100 cm, hloubky 120 cm). Je vybaven madlem (výška 90 cm) a zrcadlem naproti dveřím. Ovladač na nástupních místech je ve výšce 128 cm, výška ovladačů uvnitř klece je 107 cm až 142 cm. Výtah spojuje suterén až 5. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný.

Druhý výtah spojuje 1. až 5. patro a má automaticky otevíratelné dveře. Je vybaven madlem a zrcadlem naproti dveřím. 

WC

V suterénu, v návaznosti na zádveří vedlejšího vstupu do budovy, se nachází samostatná částečně upravená toaleta (dveře šířky 80 cm otvíratelné ven; práh 2,5 cm, kabina šířky 137 cm, hloubky 147 cm, výška záchodového prkénka 53 cm). Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava (šířka 60 cm). V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení. Na dveřích chybí označení, včetně piktogramu vozíku a madlo. U záchodové mísy chybí levé madlo. Otevření toalety zajistí strážní služba.

Druhá částečně upravená toaleta se nachází ve 4. patře. Je integrovaná do neoznačené toalety (dveře šířka 80 cm, šířka 134 cm, hloubka 208 cm, výška záchodového prkénka 52 cm) Přístup k míse z pohledu od vstupu je zleva (80 cm). Přístup přes společnou předsíň (dveře šířka 90 cm, práh 2,5 cm, průjezdná šířka 80 cm, šířka 183 cm, hloubka 225 cm, umývadlo). V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení. Na dveřích do předsíňky chybí označení, včetně piktogramu vozíku a madlo, u záchodové mísy chybí pravé madlo. Otevření toalety lze zajistit na sekretariátě.

Parkování

Jedno vyhrazené parkovací místo se nachází cca 10 m od hlavního vstupu, (po jeho pravé straně) u komunikace 30. dubna, druhé vyhrazené parkovací místo je od hlavního vstupu vzdáleno cca 45 m a nalézá se na ulici Gregorově.

Poznámka

Provozní doba ODSČ: pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 úterý 7:30 - 11:30 12:30 - 15:30 středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 čtvrtek 7:30 - 11:30 12:30 - 15:30 pátek 8:00 - 11:30

Provoz na přepážkách v době polední přestávky nepřerušen a zajištěn v omezeném režimu.

Po zazvonění na signalizaci u hlavního vchodu vyjde z budovy stálá služba, která zpřístupní bezbariérovou trasu přes vchod na ulici Gregorově, navede klienta až k výtahu a doprovodí jej až do kanceláří nebo k přepážkám. Po vyřízení všech potřebných náležitostí je klient stejným způsobem vyprovozen službou z budovy.

Jedná se o památkově chráněný objekt, který se nachází v městské památkové zóně.

Datum aktualizace

05/2016

Fotografie