Městský stadion

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ano jeBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ano jeVýtah - ano jePlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Aréna, fitcentrum

Adresa

Závodní 2891/86, 70300 Ostrava - Vítkovice

Vstup

Vstup pro veřejnost (sekce C7, B9, B2, D7)

Přístup pro veřejnost na Městský stadion se nachází ze strany parkoviště Městského stadionu. Přístupová komunikace je provedena z asfaltu a zámkové dlažby. U vstupů se nachází turnikety a branka pro ZTP (průjezdná šířka 92 cm). Manipulační prostor před i za vstupem je dostatečný. Za vstupní brankou se nachází vnější prostor okolo stadionu. Jsou zde umístěny běžné toalety, upravené WC kabiny i vstupy k jednotlivým sekcím, které jsou řešeny pomocí ramp.

Bezbariérové vstupy k vyhrazeným místům pro vozíčkáře na tribuně (sekce C7, B9, B2, D7) se nachází u bezbariérových WC kabin a jejich rampy směřují směrem dolů. Rampy jsou přímé a tříramenné (průjezdná šířka 150 cm, sklon 11-12 %, délka 330-380 cm) s mezi podestami (šířka 150 cm, hloubka 90-100 cm). Rampa je opatřena oboustrannými madly. Povrch rampy tvoří červeně zbarvený beton. Manipulační prostor nad i pod rampou je dostatečný. Pod rampami se nachází prostor pro vozíčkáře. Povrch tvoří velkorozměrové betonové dlaždice.

Vstup pro veřejnost – hlavní tribuna (sekce A1-A2-A3)

Přístup pro veřejnost na hlavní tribunu se nachází za vjezdem do areálu (závora). Přístupová komunikace k jednotlivým vstupům je provedena z asfaltu. Vstup k vyhrazeným místům pro vozíčkáře (sekce A1-A2-A3) je označen piktogramem vozíku. U vstupu se nachází turnikety a brána pro ZTP. Přístupová komunikace je provedena ze zámkové dlažby a je v podélném sklonu 9,1-9,7 %. Manipulační prostor před i za vstupem je dostatečný. Za turnikety se nachází dvouramenná rampa s mezi podestou (šířka 208 cm, hloubka 230 cm), vedoucí k tribuně.

První rampa směřuje směrem nahoru, druhá dolů (průjezdná šířka 208 cm, sklon 15,8-18,5 %, délka 416-672 cm). Rampa je opatřena oboustrannými madly (výška 98 cm). Povrch rampy tvoří nekluzký povrch se zarážkami. Manipulační prostor nad i pod rampou je dostatečný. Vpravo za rampami se nachází průchod (šířka 156 cm) vedoucí na tribunu pro vozíčkáře. Zde je potřeba překonat plechový nájezd (sklon 16 %, délka 30-40 cm). Povrch tribuny tvoří dlažba.

VIP vstup

VIP vstup se nachází za vjezdem do areálu (závora), mezi vstupy na hlavní tribunu. Přístupová komunikace je provedena z asfaltu a zámkové dlažby. K hlavnímu vstupu vedou 3 schodišťové stupně a uvnitř objektu se nachází schodiště vedoucí do VIP zóny v 1. podlaží. Pro bezbariérový přístup do VIP zóny je potřeba využít venkovní výtah, který se nachází vpravo od hlavního vstupu do VIP.

Vstup pro sportovce

Přístup pro sportovce se nachází za vjezdem do areálu (závora). Šatny s bezbariérovým přístupem jsou umístěny v budově naproti VIP (u správní budovy). Přístupová komunikace je provedena z asfaltu a zámkové dlažby. Manipulační prostor před vstupem je dostatečný, v podélném sklonu 5,1 %. Před vstupními dveřmi je zapuštěna gumová rohož. Vstupní dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 93 cm, práh 2 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 197 cm, hloubka 223 cm. Dveře zádveří jsou jednokřídlé, mechanicky otevíratelné směrem do zádveří (průjezdná šířka 80 cm, bez prahu). Povrch podlahy tvoří gumový povrch. Za zádveřím se nachází předsíň (šířka 298 cm, hloubka 203 cm) se dvěma dveřmi (průjezdná šířka 80 cm, bez prahu) vedoucích do jednotlivých šaten.

Od šaten je možný bezbariérový přístup na sportoviště pouze přes venkovní část. Přístupová komunikace z asfaltu navazuje mezi sekcemi A9 a C1 na chodník (obrubník výška 2 cm) ze zámkové dlažby, kde je potřeba překonat sjezd v podélném sklonu 18-22 % (délka cca 680 cm, nejužší průjezd 112 cm).

Interiér

VIP zóna

Pro přístup do VIP zóny je potřeba využít venkovní výtah, který se nachází vpravo od hlavního vstupu do VIP. Povrch výstupní stanice v 1. podlaží tvoří kovový rošt. Dovnitř VIP salonku se vstupuje jednokřídlými dveřmi, které se otevírají mechanicky směrem dovnitř (průjezdná šířka 80 cm, práh 2 cm). Průchody v prostoru jsou širší než 80 cm. Podlaha je provedena z dlažby a laminátové podlahy. Stoly mají výšku 75 cm a 108 cm. U běžných toalet se nachází upravená WC kabina.

Šatny

Šatny s bezbariérovým přístupem jsou umístěny v budově naproti VIP (u správní budovy). Manipulační prostor v šatnách je dostatečný. Povrch tvoří keramická dlažba. Bezbariérové WC ani sprcha se v šatnách nenachází. Přístup k nejbližším upraveným WC kabinám (u správní budovy) je možný pouze přes venkovní část.

Výtah

Venkovní výtah spojuje přízemí (vstup z komunikace), 1. podlaží (VIP) a 2. podlaží (Skyboxy) a je uzamčený (přístup na kartu). Manipulační prostor před kabinou je dostatečný. Výtah má automaticky otevíratelné dveře do stran (průjezdná šířka 90 cm). Ve výtahové kleci (šířka 110 cm, hloubka 140 cm) je na boční stěně umístěno madlo (výška 90 cm, odsazení od stěny 9 cm). Na opačné straně se nachází sklápěcí sedátko (výška 49 cm). Výtah je průchozí, na čelní straně se nachází identické druhé dveře. Výška ovladače na nástupních místech je 102 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 111 cm.

WC

Na Městském stadionu se nachází celkem 7 bezbariérových WC kabin, z nichž jedna je ve VIP zóně (přístup výtahem), dvě u správní budovy a šaten a čtyři WC kabiny jsou umístěny podél tribuny v jednotlivých sekcích. Přímo v šatnách se bezbariérové WC nenachází.

WC kabina – sekce C7 (stadion)

Do samostatné, volně přístupné kabiny (šířka 259 cm, hloubka 313 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi, které se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 83 cm, práh 1 cm) a jsou označeny piktogramem vozíku (nad dveřmi). Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 83 cm). WC mísa (výška sedátka 50 cm) je osazena uprostřed na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (113 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 66 cm. WC mísa je opatřena pevným (délka 80 cm, výška 78 cm) a sklopným madlem (délka 90 cm, výška 78 cm, osová vzdálenost 62 cm). Splachování se nachází vzadu (výška 85 cm). Zdravotní umyvadlo (výška 80 cm) je opatřeno pákovou baterií (výška 100 cm), vodorovným madlem (délka 60 cm, výška 75 cm) a sklopným zrcadlem bez páky. Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, papírovými ručníky (výška 101 cm) a sklápěcím přebalovacím pultem. V kabině se nachází celkem dvě signalizační tlačítka. Jedno u WC (řetízek-krátký, výška 170 cm) a jedno u vstupu (výška 120 cm). Manipulační prostor v kabině je dostatečný.

WC kabina – sekce B9 (stadion)

Do samostatné, volně přístupné kabiny (šířka 257 cm, hloubka 306 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi, které se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 85 cm, práh 1 cm) a jsou označeny piktogramem vozíku. Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 85 cm). WC mísa (výška sedátka 50 cm) je osazena vlevo na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (134 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 62 cm. WC mísa je opatřena pevným (délka 85 cm, výška 77 cm) a sklopným madlem (délka 85 cm, výška 77 cm, osová vzdálenost 65 cm). Splachování se nachází vzadu (výška 85 cm). Zdravotní umyvadlo (výška 85 cm) je opatřeno pákovou baterií (výška 105 cm), svislým madlem (délka 50 cm, výška 70-120 cm) a zrcadlem (výška spodní hrany 87 cm). Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, papírovými ručníky (výška 111 cm) a sklápěcím přebalovacím pultem. V kabině se nachází celkem tři signalizační tlačítka. Dvě u WC (tlačítko výška 23 cm, řetízek-krátký výška 200 cm) a jedno u vstupu (výška 130 cm). Manipulační prostor v kabině je dostatečný.

WC kabina – sekce B2 (stadion)

Do samostatné, volně přístupné kabiny (šířka 260 cm, hloubka 300 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi, které se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 88 cm, práh 2 cm) a jsou označeny piktogramem vozíku. Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 86 cm). WC mísa (výška sedátka 50 cm) je osazena vpravo na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (135 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 63 cm. WC mísa je opatřena pevným (délka 60 cm, výška 78 cm) a sklopným madlem (délka 85 cm, výška 78 cm, osová vzdálenost 69 cm). Splachování se nachází vzadu (výška 85 cm). Zdravotní umyvadlo (výška 85 cm) je opatřeno pákovou baterií (výška 105 cm), svislým madlem (délka 50 cm, výška 70-120 cm) a zrcadlem (výška spodní hrany 91 cm). Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, papírovými ručníky (výška 118 cm) a sklápěcím přebalovacím pultem. V kabině se nachází celkem tři signalizační tlačítka. Dvě u WC (tlačítko výška 23 cm, řetízek výška 27-200 cm) a jedno u vstupu (výška 130 cm). Manipulační prostor v kabině je dostatečný.

WC kabina – sekce D7 (stadion)

Do samostatné, volně přístupné kabiny (šířka 261 cm, hloubka 315 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi, které se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 89 cm, práh 6 cm) a jsou označeny piktogramem vozíku. Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 86 cm). WC mísa (výška sedátka 52 cm) je osazena vpravo na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (130 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 71 cm. WC mísa je opatřena pevným (délka 80 cm, výška 79 cm) a sklopným madlem (délka 90 cm, výška 79 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování se nachází vzadu (výška 86 cm). Zdravotní umyvadlo (výška 85 cm) je opatřeno pákovou baterií (výška 105 cm), vodorovným madlem (délka 60 cm, výška 79cm) a sklopným zrcadlem bez páky. Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, papírovými ručníky (výška 91 cm) a sklápěcím přebalovacím pultem. V kabině se nachází celkem dvě signalizační tlačítka. Jedno u WC (řetízek-krátký výška 190 cm) a jedno u vstupu (výška 125 cm). Manipulační prostor v kabině je dostatečný.

WC kabina – VIP (1.p.)

Pro přístup do VIP zóny je potřeba vyjet venkovním výtahem do 1. podlaží. Povrch výstupní stanice tvoří kovový rošt. Dovnitř VIP salonku se vstupuje jednokřídlými dveřmi, které se otevírají mechanicky směrem dovnitř (průjezdná šířka 80 cm, práh 2 cm). Po pravé straně se nachází další jednokřídlé dveře, které se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdná šířka 90 cm, bez prahu) a jsou označeny nápisem WC. Za dveřmi se nachází chodba (šířka 90 cm, hloubka 968 cm) s běžnými toaletami i upravenou WC kabinou.

Do samostatné, volně přístupné kabiny (šířka 169 cm, hloubka 183 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi (západka/klíč), které se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 80 cm) a jsou označeny drobným piktogramem vozíku. WC mísa (výška sedátka 48 cm) je osazena u pravé stěny na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (101 cm), ale nachází se zde sklopný přebalovací pult. Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 74 cm. WC mísa je opatřena pevným (délka 80 cm, výška 80 cm) a sklopným madlem (délka 90 cm, výška 76 cm, osová vzdálenost 63 cm). Splachování se nachází vzadu (výška 83 cm). Zdravotní umyvadlo (výška 82 cm) je opatřeno pákovou baterií (výška 102 cm) a sklopným zrcadlem bez páky. Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 89 cm), papírovými ručníky (výška 92 cm) a sklopným přebalovacím pultem. Manipulační prostor v kabině je stísněný.

WC kabina - ženy (správní budova)

Do samostatné, uzamčené kabiny (šířka 160 cm, hloubka 210 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi (klíč u správce), které se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 86 cm, práh 2 cm) a jsou označeny piktogramem vozíku (na stěně). WC mísa (výška sedátka 51 cm) je osazena vpravo na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (92 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 65 cm. WC mísa je opatřena oboustranně sklopnými madly (délka 90 cm, výška 76 cm, osová vzdálenost 59 cm). Splachování se nachází vzadu (výška 90 cm). Zdravotní umyvadlo (výška 78 cm) je opatřeno pákovou baterií (výška 98 cm) a zrcadlem (výška spodní hrany 115 cm). Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 92 cm), papírovými ručníky (výška 108 cm) a věšákem (výška 150 cm). Manipulační prostor v kabině je dostatečný.

WC kabina - muži (správní budova)

Do samostatné, uzamčené kabiny (šířka 160 cm, hloubka 187 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi (klíč u správce), které se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 86 cm, práh 2 cm) a jsou označeny piktogramem vozíku (na stěně). WC mísa (výška sedátka 51 cm) je osazena vlevo na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (92 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 65 cm. WC mísa je opatřena oboustranně sklopnými madly (délka 90 cm, výška 74-78 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování se nachází vzadu (výška 89 cm). Zdravotní umyvadlo (výška 79 cm) je opatřeno pákovou baterií (výška 99 cm). Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 88 cm), papírovými ručníky (výška 103 cm) a věšákem (výška 150 cm). Manipulační prostor v kabině je dostatečný.

Parkování

Na hlavním parkovišti Městského stadionu se nachází 5 vyhrazených stání (+ další na placené části), které navazují na asfaltovou komunikaci, vedoucí ke vstupům pro jednotlivé sekce (bezbariérové tribuny – sekce C7, B9, B2, D7).

Na parkovišti za vrátnicí se závorou se po levé straně nachází dvě vyhrazená stání. Stání navazují na asfaltovou komunikaci vedoucí ke vstupům na hlavní tribunu (bezbariérová tribuna – sekce A1-A2-A3), VIP zóně a k šatnám pro sportovce.

Datum aktualizace

31. 5. 2023

Fotografie