Park U Boříka

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ano jeBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ne, není
Kategorie: Parky, zahrady, zeleň

Adresa

Ostrava-Nová Ves

Vstup

Park U Boříka se nachází mezi komunikacemi U Boříka a vyvýšenou komunikací 28. října.

Vstup do parku je možný z ulice U Boříka a podchodem pod silnicí 28. října z ulice Fričova. Povrch tvoří asfalt a betonová dlažba.

Exteriér

Park je situován na souběhu cest naproti restaurace U Boříka v blízkosti průchodu do severní části obce.

V části parku vznikl ovál pro pěší a sportovní vyžití. Jsou zde umístěny lavičky, sportovní vybavení doplněné dětskou prolézačkou, kryté podium a veřejné WC. Ve svahu vedle podchodu je nainstalována skluzavka. Součástí parku je stávající i nová zeleň se stromy.

Povrch cest tvoří světlý beton, drenážní beton a asfalt. Stezky jsou provedeny z mlatu. Dále jsou zde dopadové a travnaté plochy.

Výtah

Výtah se v parku nenachází.

WC

Veřejné WC je umístěno napravo od podchodu pod komunikací 28. října.  Vede k němu chodník s asfaltovým povrchem s táhlým podélným sklonem. K vstupnímu prostoru (šířka 122 cm, délka +300 cm) ohraničenému betonovými sloupky před toaletami vede nájezd (podélný sklon až 15,4 %). Obojí má povrch ze zámkové dlažby. Šířka průjezdu je cca 120 cm. Toalety jsou uzamčeny a lze je otevřít zasláním SMS zprávy, či naskenováním QR kódu. Cena služby je 10,- Kč.

Do samostatné bezbariérové kabiny (šířka 185 cm, hloubka 230 cm) se vstupuje z venkovního prostoru jednokřídlými dveřmi, které se mechanicky otevírají ven (šířka 100 cm, práh 1 cm). Manipulační prostor přede dveřmi je omezený. Dveře jsou z vnitřní i vnější strany opatřeny madlem (výška 90 cm). Vypínač je osazen ve výšce 130 cm. WC mísa (výška sedátka 48 cm) je osazena vlevo u protější stěny z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (100 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 70 cm. Mísa WC je opatřena sklopným a pevným madlem (délka 83 cm, výška 78 cm, osová vzdálenost 56 cm). Splachování WC se nachází vzadu na splachovací nádržce (výška 86 cm). Umyvadlo (výška 80 cm) s dostatečným podjezdem je opatřeno pákovou baterií (výška 100 cm) a sklopným zrcadlem (výška spodní hrany 110 cm). V kabině jsou umístěna tři signalizační tlačítka. Jedno u WC mísy (výška v horní poloze 93 cm), druhé na pravé stěně z pohledu od vstupu (výška v dolní poloze18 cm) a třetí u umývadla (výška v dolní poloze 22 cm). Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 105 cm), papírovými ručníky (výška 120 cm), jedním věšákem na stěně (výška 115 cm) a druhým na vstupních dveřích (výška 155 cm). Manipulační prostor v kabině je dostatečný.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání se v blízkosti parku nenachází.

Datum aktualizace

02. 2. 2024

Fotografie