RT Torax Aréna

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ano jeLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ano jeNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Aréna, fitcentrum

Adresa

Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba

Vstup

K hlavnímu vstupu z ulice Čkalovova vedou dvě bezbariérové rampy a jedno schodiště. Vstup z ulice Porubská je bariérový, doprovázen třemi schodišťovými stupni. U obou vstupů mají automatické dveře bez prahu dostatečnou průjezdnou šířku (235 cm).Vedlejší vstup pro sportovce z ulice Španielova se nachází v úrovni přilehlého terénu. Vstupní jednokřídlé (průjezdná šířka 80 cm) i dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka hlavního křídla 100 cm) jsou mechanicky otvíratelné dovnitř bez prahu. Ke vstupu do menší haly z ulice Čkalovova vede strmější pěší komunikace (délka 550 cm, sklon 8%) a následuje branka z ocelových mříží (průjezdná šířka 83 cm) nebo turniket.Vstupní dveře do haly jsou jednokřídlé, mechanicky otevíratelné (průjezdná šířka 90 cm, práh 3,5 cm). Další dveře vedoucí do haly jsou dvoukřídlé (průjezdná šířka hlavního křídla 100 cm, práh 2 cm).

Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody v prostoru jsou širší než 80 cm. Dveře do šaten sportovců jsou dostatečně široké (100 cm) a nemají prahy. Dveře do šaten trenérů jsou široké pouhých 60 cm. Velká hala je horizontálně propojena chodbami s malou halou.Vertikální komunikaci mezi přízemím s ledovou plochou a mezi horními tribunami zajišťuje svislá plošina. Ta je mobilní a využívána pouze nárazově.Podlaží s vedlejším vstupem pro sportovce je spojeno s horními tribunami pomocí schodiště. V úrovni hlavního vstupu se v prostorném ochoze hlediště nachází toalety pro veřejnost, včetně upravených kabin pro osoby na vozíku, bufet a dále také vyhrazené hlediště pro osoby na ortopedickém vozíku.

Výtah

V aréně se nenachází výtah. Bezbariérový vstup do jednotlivých podlaží je zajištěn vstupy v různých výškových úrovních.

WC

První upravené WC se nachází samostatně v oddělení WC žen (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 168 cm, hloubka 174 cm). Jednokřídlé dveře do WC jsou označeny piktogramem vozíku a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse je z levé strany (z pohledu naproti WC). Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 107 cm).Druhé upravené WC se nachází samostatně (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 175 cm, hloubka 147 cm). Jednokřídlé dveře do WC jsou označeny piktogramem vozíku a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse je z pravé strany (z pohledu naproti WC). Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 132 cm).U obou kabin je vedle umyvadla nesmyslně osazeno sklopné madlo. V obou upravených toaletách chybí z obou stran WC mísy madla.

Parkování

Na parkovištích u RT Torax Arény se nacházejí celkem tři vyhrazená parkovací stání. První stání navazuje na rampu, která z pravé strany vede k hlavnímu vstupu. Druhé stání se nachází cca 60 m od vedlejšího vstupu z ulice Španielova a třetí stání cca 50m od vstupu do menší haly (zde chybí vodorovné značení).

Poznámka

Koncerty a různé akce mohou osoby odkázané na ortopedický vozík sledovat nejen z ochozu, ale i přímo z plochy, kam se dostanou vedlejším vchodem pro sportovce.

Datum aktualizace

10/2016

Fotografie