Smuteční kaple Polanka

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ne, neníBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ano jeNepřístupná toaleta - běžné WC - ne, neníVyhrazené parkovací místo - ne, není
Kategorie: Smuteční síň, krematorium

Adresa

Anny Letenské, 725 25 Ostrava-Polanka

Vstup

Pěší komunikace v okolí vstupů do objektu Smuteční kaple jsou provedeny ze zámkové dlažby, která je v dobrém stavu. Hlavní vstup ve výklenku s klenbou je bariérový (+3 schody). Bezbariérový přístup je zajištěn ze zadní strany objektu (na jeho východní straně). Vstupní jednokřídlé dveře (průjezdná šířka 89 cm, práh 2 cm) se otevírají mechanicky směrem ven a nejsou opatřeny madlem.

Interiér

Za hlavními vstupními dveřmi se nachází prostorná místnost pro smuteční hosty. Na stěně naproti vstupu jsou umístěny jednokřídlé dveře (šířka 90 cm), mechanicky otevíratelné do místnosti pro smuteční hosty, za kterými se nachází upravené WC. Napravo od upraveného WC jsou umístěny jednokřídlé dveře (šířka 90 cm), mechanicky otevíratelné ven, za nimiž se přes průchozí otvor (šířka 90 cm, hloubka 75 cm) vchází do prostorné Smuteční kaple. Povrch podlah ve všech prostorech tvoří keramická dlažba.

Výtah

Výtah není k dispozici.

WC

Samostatná WC kabina (šířka 157 cm, hloubka 246 cm) má dveře (průjezdová šířka 80 cm), které jsou otevíratelné směrem ven z kabiny a jsou opatřeny madlem (výška 92 cm). WC mísa (výška sedátka 42 cm) je osazena na pravé stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (172 cm). WC mísa je opatřena pevným a sklopným madlem (délka 60 cm, výška 82 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 102 cm). Podjezd umyvadla (výška 93 cm) je dostatečný. Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií. Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 106 cm) ručníkem a věšákem (výška 150 cm). Prostor před čelem WC mísy omezuje sprchový box (vzdálenost mezi čelem mísy k sprchovému boxu je 62 cm). Celkový manipulační prostor ztěžuje skříňka vedle umývadla, která navíc omezuje osobám na vozíku dosah na vypínač.

Parkování

Na přilehlém parkovišti se nenachází vyhrazené parkovací stání. Pouze pod značkou ?Parkoviště? je umístěna tabulka s nákresem parkovacích míst, z nichž jedno je označeno piktogramem vozíku.

Poznámka

Zastávka MHD je od vstupu do Smuteční kaple vzdálena cca 340 m. Jedno nástupiště je bariérové, nástup i výstup do autobusových vozidel je možný pouze z povrchu pozemní komunikace. Druhé nástupiště má šířku 150 cm, výška nástupní hrany je 10 cm, povrch tvoří asfalt a nájezdy jsou provedeny ze zámkové dlažby.Přístupová komunikace od zastávky ke Smuteční kapli je provedena ze zámkové dlažby se sklonem místy až 10%.

Datum aktualizace

08/2017

Fotografie