Smuteční síň Vítkovice

Obtížný povrch - ano jeObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ne, neníBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ano jePřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Smuteční síň, krematorium

Adresa

Závodní 758/78, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Vstup

Komunikace v okolí Smuteční síně jsou provedeny z asfaltu, který je místy nerovný. Přístup na podestu (šířka +320 cm, hloubka 163 cm) před hlavním vstupem je bariérový a tvoří jej schodiště (+8 schodů) šířky 314 cm. Schodiště i podesta před vstupem jsou kryté. Vstupní dveře do Smuteční síně jsou dvoukřídlé (šířka hlavního křídla 95 cm). Napravo od hlavního vstupu se nachází vchod do zázemí Smuteční síně, k němuž vede strmá jednoramenná nájezdová rampa (sklon 24%, průjezdní šířka 122 cm, délka 573 cm). Povrch tvoří ocelová mříž s oky (1,5 cm x 1,5 cm). Rampa je opatřena oboustranným zábradlím (výška 102 cm), které začíná až ve vzdálenosti cca 200 cm od počátku rampy. Manipulační prostor pod rampou je dostačující. Manipulační prostor nad rampou (šířka 122 cm, hloubka 115 cm), který je z obou stran opatřen zábradlím (výška 102 cm), je proveden z ocelového vroubkovaného plechu. Vstupní dveře jsou jednokřídlé (šířka hlavního křídla 90 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Za dveřmi se nachází zádveří (šířka 379 cm a hloubky 371 cm). Dveře zádveří (průjezdná šířka 90 cm) jsou jednokřídlé a mají, mechanické otevírání ze zádveří. V místě prahu mají na vzdálenost 17 cm podélný sklon 15%. Povrch tvoří dlažba. Přístup na požádání zajistí správa hřbitova.

Interiér

Za hlavními vstupními dveřmi se nachází prostorná Smuteční síň. Povrch podlah tvoří koberec a dlažba.Přístup přes zázemí Smuteční síně má dostatečné průjezdné šířky krom místa vedle pódia řečníka ve Smuteční síni, které svým atypickým tvarem zužuje průjezd do prostor zázemí a ke vstupu s rampou na 77 cm.

Výtah

Výtah není k dispozici.

WC

V objektu není přístupná ani částečně přístupná toaleta. V blízkosti vstupu ke Správě hřbitova se nachází veřejné neupravené bariérové WC (+3 schody). Vstupní dveře jsou jednokřídlé (šířka 101 cm), otevírají se dovnitř.

Parkování

Dvě vyhrazená parkovací stání se nachází blízkosti vstupu na hřbitov z ulice Na Obvodu. Povrch tvoří zámková dlažba, sklony vyhovující. Při nájezdu z parkoviště na chodník nutno překonat obrubník výška až 6 cm, nebo zvolit objízdnou trasu po příjezdové komunikaci k parkovišti.

Poznámka

Tramvajová zastávka Most Čs. armády Zastávka je od vstupu na hřbitov je vzdálena cca 185 m. Přístupová komunikace je provedena ze zámkové a betonové dlažby, která je místy nerovná. Obě nástupiště jsou bezbariérové s bezbariérovými obrubníky. Výška nástupní hrany je 20 cm, šířka +200 cm, povrch tvoří zámková dlažba.Autobusová zastávka Most Čs. armády Zastávka je od vstupu na hřbitov je vzdálena cca 60 m. Přístupová komunikace je provedena ze zámkové dlažby, která je v dobrém stavu. Jedno nástupiště má výšku nástupní hrany 18 cm, šířka +200 cm a povrch tvoří zámková dlažba a betonové dlaždice. Druhé nástupiště má výšku nástupní hrany 19 cm, šířka +200 cm a povrch tvoří zámková dlažba. Od nástupiště na straně hřbitova ke vstupu na hřbitov nutno překonat příjezdovou komunikaci s jedním nedostatečné sníženým obrubníkem. Na přístupové cestě, vedoucí od autobusového nástupiště ve směru na Centrum Vítkovic, je nutno ke vstupu na hřbitov překonat nesnížený obrubník u hrany komunikace. Smuteční síň se nachází uvnitř hřbitova za hlavní branou z ulice Závodní. Podél této komunikace je umístěno několik podélných parkovacích stání. K dispozici je místnost pro vystavení zemřelého a salónek pro komorní rozloučení se zesnulým. Správy hřbitova má vstup z levé strany boku budovy, který je bariérový (+8 schodů). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2 x 87 cm), otevírají se dovnitř.

Datum aktualizace

04/2017

Fotografie