Tylův sad

Obtížný povrch - ano jeObtížný sklon - ano jeBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ne, neníVyhrazené parkovací místo - ne, není
Kategorie: Parky, zahrady, zeleň

Adresa

Ostrava-Slezská Ostrava

Vstup

Bezbariérový přístup do sadu je možný ze všech stran přes snížený obrubník. Od Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity z ulice Chittussiho vede komunikace ze zámkové betonové dlažby, která navazuje na chodník z žulových kostek.

Exteriér

Sad se nachází mezi ulicemi Chittussiho, Nejedlého, Olbrachtova a M.D.Rettigové a je v mírném svahu, tudíž mají některé chodníky větší táhlý podélný sklon (9 %). Přístup z ulice Olbrachtova a M.D.Rettigové je přes snížený obrubník, který navazuje chodník z žulových kostek. Přístup z ulice Nejedlého je přes snížený obrubník a mlatový chodník. Sad je osázen zelení a v horní polovině od ulice Chittussiho vybaven lavičkami. Ve středové části parku je umístěna vyvýšená dřevěná plocha (+ 4 schody), na které je umístěna lavička a je opatřena zábradlím. Hlavní komunikace jsou z žulových kostek a vedlejší z mlatu.

Výtah

Výtah se v sadu nenachází.

WC

Součástí sadu není standartní ani upravená toaleta.

Parkování

V blízkosti se nenachází vyhrazené parkovací stání.

Datum aktualizace

28. 6. 2022

Fotografie