archive original ***

Asistence na letišti

Při plánovaném využití letecké přepravy mohou cestující s omezenou schopností pohybu a orientace oslovit letiště s žádostí o dopomoc při pohybu v jejich prostorách. Na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě jsou provozovatelé letišť povinni zajistit asistenční služby pro osoby se zdravotním postižením. Níže najdete informace o této službě na českých veřejných mezinárodních letištích.
Praha
Asistence je poskytována při odbavení na příletu i odletu, při přesunu v prostorách letiště, při vyzvednutí zavazadel či při cestě k vašemu vozidlu. Na pražském letišti je 20 informačních kiosků, kde můžete kontaktovat dispečink a o asistenci požádat, lépe je však to učinit s předstihem u letecké společnosti, kde si kupujete letenky, nebo v cestovní kanceláři. Asistence je poskytována zdarma. Více informací najdete zde.
Brno
Asistenční služba při odbavení je na letišti v Brně zdarma poskytována všem cestujícím se sníženou mobilitou. Zde je potřeba, aby cestující požádal o asistenci nejpozději 48 hodin před plánovaným odletem svého leteckého dopravce, nebo cestovní kancelář, u které si letenku zakoupil. Více informací najdete zde.
Ostrava
O asistenční službu při odbavení na příletu či odletu na letišti Ostrava je nutné si předem požádat prostřednictvím leteckého dopravce, cestovní kanceláře nebo tak můžete učinit sami. Potřebné informace k tomu najdete zde.
Karlovy Vary
Cestujícím je poskytována na letišti bezplatně pomoc, která odpovídá jejich zvláštním potřebám. Lze o ní požádat přímo ve veřejné hale u panelu s označením Special Assistance Enquiries či u pracovnic/pracovníků na odbavovacích přepážkách, případně to můžete učinit s předstihem pomocí kontaktních údajů, které naleznete zde.
Pardubice
Letiště informace o asistenci pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na svých stránkách nezmiňuje, ale v běžném rozsahu ji poskytuje. Lze o ni požádat vaši cestovní kancelář, prodejce letenek, nebo přímo na letišti. Kontaktní údaje naleznete zde.

POZVÁNKA pro valnou hromadu Ostravské organizace vozíčkářů

Srdečně vás zveme na valnou hromadu Ostravské organizace vozíčkářů, spolek (OOV), která se bude konat v kanceláři a dispečinku OOV bezbariérového Domu s pečovatelskou službou (DPS) na Horymírově ulici v Ostravě-Zábřehu dne 27. října 2022 ve 14 hodin.
Program
  • Zahájení.
  • Volba mandátové a návrhové komise.
  • Zpráva o plnění plánu činnosti a finančního plánu za rok 2021 a 1.–9. měsíc období roku 2022.
  • Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2021 a 1-9 měsíc období roku 2022.
  • Volba správní rady na období 2022 – 2025.
  • Plán činnosti a finanční rozpočet na rok 2023.
  • Schválení návrhu usnesení.
  • Závěr.
Těšíme se na vaši bohatou účast! Správní rada